Thomas Hejde, afdelingsdirektør for Building Performance Management i Newsec. Foto: Newsec/presse

Sådan skal Newsec hjælpe Danica med at nå klimamål

Danica Ejendomme – som Estate Media skrev mandag – er klar med en ny bæredygtighedsstrategi, som blandt andet indeholder konkrete og ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslip, bæredygtighedscertificeringer af eksisterende og fremtidige byggerier, CO2-fri byggepladser og forstærket fokus på biodiversitet. Reduktionsmålene lyder på 30 procent i 2023, 37 procent i 2025 og 69 procent i 2030. Alt sammen i forhold til CO2-emissionen i 2019.

Nu oplyser Newsec, der i mere end 10 år har stået for administrationen og driften af størstedelen af Danica Pensions ejendomsportefølje, at Newsec Property Asset Management det seneste år har hjulpet Danica Ejendomme med at skabe datagrundlaget for strategien.

– Hvis du kan måle det, så kan du styre det. Derfor er data om ejendomme afgørende, hvis vi skal komme i mål med den grønne omstilling i ejendomsbranchen. I Newsec har vi allerede en stor mængde af data om vores kunders ejendomme, og vi ved, hvad den enkelte ejendom indeholder, fordi vi drifter den hver dag.

– Når vi kombinerer den viden med vores nye digitale rapporteringsplatform, Newsec Property Knowledge Center, står vi med en meget stærk løsning for Danica Ejendomme, hvormed vi kan fastlægge realiserbare mål og konkrete handlinger for nedbringelsen af CO2-emissionen fra ejendommene, siger Thomas Hejde, afdelingsdirektør for Building Performance Management i Newsec, i en meddelelse.

Konkret analyseres datamængderne fra ejendommene i Newsec Property Knowledge Center, og baseret på dem kan man se, om en ejendoms ressourceforbrug afviger fra gennemsnittet. Det kan for eksempel være, at varme- eller elforbruget er unormalt højt i forhold til ejendommens alder, størrelse eller brug. Samtidig er det muligt at afdække, præcis hvor stor en CO2-besparelse en ejendom kan opnå ved for eksempel renovering eller et stifte til grøn strøm.

En bæredygtig udvikling af ejendomsporteføljen vil også medføre værdi for både ejendomsinvestorerne og lejerne. En nedbringelse af CO2-udledningerne betyder lavere driftsomkostninger og energiforbrug, hvilket vil styrke ejendommenes værdiansættelse.

Treårig aftale
Aftalen mellem Danica Ejendomme og Newsec løber over tre år, og varetages af Newsecs energi- og indeklimaspecialister.

CO2-opgørelserne omfatter digitaliserede el-, vand- og varmedata fra den danske portefølje, som omregnes til CO2. Desuden beregnes CO2-emission fra affald, lejemålsindretninger og administration, så den opgjorte CO2-udledning omfatter det samlede CO2-aftryk for en ejendom i drift. Udover datagrundlaget ligger styrken i den indbyggede intelligens i systemet. En intelligens, som bygger på viden fra fagfolk og et kendskab om sammenhæng mellem data og virkeligheden ude på ejendommene.

Danica Pension ejer gennem datterselskabet Danica Ejendomme ejendomme for cirka 35 milliarder kr., heriblandt en række markante udviklingsprojekter som Postbyen ved Københavns Hovedbanegård, Tuborg Strandeng i Hellerup og Papirøen ved Christianshavn.

Læs mere i Danica Ejendomme vil øge afkast med nye, markante klimamål

 

Fakta: Newsec Property Knowledge Center

– Newsecs nye rapporteringsløsning Newsec Property Knowledge Center er omdrejningspunktet for aftalen og består af intelligent driftsovervågning og benchmarking af ejendomsporteføljen på 714.000 kvm. Data om ejendommenes forbrug af el, vand og varme indsamles fra målere, IoT-enheder og fra Newsecs ejendomssystem

Newsec Property Knowledge Center er en del af Newsecs proptech-strategi bestående af ’connected buildings’ og evidensbaseret rådgivning om optimering af drift, afkast og værdi

 

Fakta: Hovedpunkter i Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi

– Reduktionsmålene lyder på 30 pct. i 2023, 37 pct. i 2025 og 69 pct. i 2030. Alt sammen i forhold til 2019

– I 2023 skal alle væsentlige byggematerialer, som Danica indkøber, have en miljøvaredeklaration (EPD)

– Danica har en ambition om at alle byggepladser er 100 pct. emissionsfri inden for få år

– Alt nybyggeri, som igangsættes i 2021 og senere, skal som udgangspunkt have et DGNB Guld-certifikat. Alle større renoveringsprojekter, som igangsættes i 2021 og senere, skal resultere i en DGNB sølv-certificering af ejendommen

– Danica Ejendomme vil bidrage positivt til at bevare og styrke biodiversiteten ved nybyggeri. Danica ønsker ligeledes at fremme cirkulariteten af byggematerialer og at anvende genbrugsmaterialer

– Andelen af kontorlejemål med indeklimaklasse B eller bedre skal øges hvert år frem mod 2025

– Der skal ikke være nogen lejemål med niveaufri adgang ved udgangen af 2025

– Når der indgås nye aftaler om kantinedrift skal de indgås ud fra principperne i målsætningen og være baseret på minimum 50% økologiske råvarer

– Alle nye boligbyggerier, som igangsættes efter 1.1.2021, skal som udgangspunkt have et fælleslokale/fælleshus

– Danicas ejendomsinvesteringer skal være med til at styrke byliv og lokalområder. Fra 2021 udarbejdes ved nybyggeri analyser af byliv og områdets styrker og svagheder, samt hvordan det nye byggeri indgår heri

– Danicas nybyggeri skal være med til at understøtte en positiv samfundsudvikling ved at skabe boliger og muligheder til underforsynede segmenter uden at gå på kompromis med afkast (eksempelvis seniorboliger, friplejeboliger, studenterboliger og boliger der er tilpasset nye familietyper og boformer)

– Der skal indsættes sociale klausuler i alle entreprisekontrakter, og der skal som minimum indarbejdes en klausul, som sikrer, at håndværkernes løn svarer til danske overenskomstmæssige forhold

Kilde: Danica

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Se alle

Seneste nyt

Populære nyheder