Adm. direktør Michael Nielsen, Danica Ejendomme. Foto: Danica

Danica Ejendomme vil øge afkast med nye, markante klimamål

Danica Ejendomme er klar med en ny bæredygtighedsstrategi, som blandt andet indeholder konkrete og ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslip, bæredygtighedscertificeringer af eksisterende og fremtidige byggerier, CO2-fri byggepladser og forstærket fokus på biodiversitet.

– Vi vil i fremtiden være langt mere ambitiøse inden for klima og bæredygtighed, og det vil vi, fordi det både er godt for samfundet, og fordi vi er overbeviste om, at det vil give bedre afkast til vores pensionskunder, da vi oplever en øget efterspørgsel fra lejerne på bæredygtige ejendomme, siger adm. direktør Michael Nielsen, Danica Ejendomme, i en meddelelse.

I dag ejer Danica Pension gennem datterselskabet Danica Ejendomme ejendomme for cirka 35 milliarder kr., heriblandt en række markante udviklingsprojekter som Postbyen ved Københavns Hovedbanegård, Tuborg Strandeng i Hellerup og Papirøen ved Christianshavn.

Konkrete CO2-mål
Danica offentliggør i dag konkrete mål for, hvor meget ejendomsporteføljens CO2-udslip skal reduceres i de kommende år. Reduktionsmålene lyder på 30 procent i 2023, 37 procent i 2025 og 69 procent i 2030. Alt sammen i forhold til CO2-emissionen i 2019. Vejen til at nå det mål er blandt andet indkøb af grøn el, omlægning til fjernvarme, energiledelse af driften, optimering af brugeradfærd på kontorejendomme og emissionsfri byggepladser.

– Det er nogle markante mål, vi har sat os for de kommende år, og vejen til at nå dem er, at vi tænker bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør, siger Michael Nielsen.

Danica Pensions strategi har ikke udelukkende fokus på CO2-reduktion, men på hele ESG-området, hvilket bliver tydeliggjort af, at der også er en række ambitioner og krav inden for det sociale område og governanceområdet.

– For os er bæredygtighed ikke kun klimamålsætninger. Alle vores fremtidige byggerier skal være DGNB Guld-certificerede, og vi fokuserer også på at styrke vores bygningers samspil med området ved at udarbejde stedsanalyser af de områder, hvor vores bygninger skal indgå, siger Michael Nielsen og nævner Sluseholmen i Københavns Sydhavn som et eksempel på, at stedets beliggenhed ved vandet nu og i fremtiden bliver sat i spil.

Læs mere i Sådan skal Newsec skal hjælpe Danica med at nå klimamål

 

Fakta: Hovedpunkter i Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi

– Reduktionsmålene lyder på 30 pct. i 2023, 37 pct. i 2025 og 69 pct. i 2030. Alt sammen i forhold til 2019

– I 2023 skal alle væsentlige byggematerialer, som Danica indkøber, have en miljøvaredeklaration (EPD)

– Danica har en ambition om at alle byggepladser er 100 pct. emissionsfri inden for få år

– Alt nybyggeri, som igangsættes i 2021 og senere, skal som udgangspunkt have et DGNB Guld-certifikat. Alle større renoveringsprojekter, som igangsættes i 2021 og senere, skal resultere i en DGNB sølv-certificering af ejendommen

– Danica Ejendomme vil bidrage positivt til at bevare og styrke biodiversiteten ved nybyggeri. Danica ønsker ligeledes at fremme cirkulariteten af byggematerialer og at anvende genbrugsmaterialer

– Andelen af kontorlejemål med indeklimaklasse B eller bedre skal øges hvert år frem mod 2025

– Der skal ikke være nogen lejemål med niveaufri adgang ved udgangen af 2025

– Når der indgås nye aftaler om kantinedrift skal de indgås ud fra principperne i målsætningen og være baseret på minimum 50% økologiske råvarer

– Alle nye boligbyggerier, som igangsættes efter 1.1.2021, skal som udgangspunkt have et fælleslokale/fælleshus

– Danicas ejendomsinvesteringer skal være med til at styrke byliv og lokalområder. Fra 2021 udarbejdes ved nybyggeri analyser af byliv og områdets styrker og svagheder, samt hvordan det nye byggeri indgår heri

– Danicas nybyggeri skal være med til at understøtte en positiv samfundsudvikling ved at skabe boliger og muligheder til underforsynede segmenter uden at gå på kompromis med afkast (eksempelvis seniorboliger, friplejeboliger, studenterboliger og boliger der er tilpasset nye familietyper og boformer)

– Der skal indsættes sociale klausuler i alle entreprisekontrakter, og der skal som minimum indarbejdes en klausul, som sikrer, at håndværkernes løn svarer til danske overenskomstmæssige forhold

Kilde: Danica

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Videre til værktøjslinje