Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Socialdemokratiet

Regeringen: Vi kigger på problemstilling med private studieboliger

S-regeringen bakker op om Københavns overborgmester Lars Weiss (S), som kritiserer private developere for at udnytte regler, der gør private studieboliger billige at bygge – men lejer dem ud til meget høje priser. Derfor udbydes ’meget små boliger’ i dag til ’tårnhøje priser’, siger overborgmesteren, som efterspørger en ændring af lovgivningen, som gør det muligt at regulere, hvem der bor i de private, ustøttede ungdomsboliger – ganske som man i dag gør for de almene ungdomsboliger.

Det kan ske ved, at kommunen får lov at stille krav om, at boligerne kun kan udlejes til unge studerende, for eksempel ved en ændring af planloven. Lovændringen skal sikre flere boliger til studerende og unge i København, og at priserne holdes nede, men initiativet kan udbredes til hele landet, fremhæver Københavns overborgmester.

Ministre på banen
Planloven ligger under erhvervsminister Simon Kollerup (S), som siger:

– Vi skal give de studerende de bedste forudsætninger under studietiden, for det er deres viden, som skal sikre fremtidens arbejdspladser. I øjeblikket kigger regeringen på planloven, og her har vi brug for alle gode idéer, som kan udvikle vores byer og skabe boliger til alle – også for vores mange flittige studerende. Den problemstilling, som Københavns Kommune peger på, vil vi tage med i det videre arbejde.

Ønsket om flere boliger til studerende møder også opbakning fra boligministeren.

– I regeringen arbejder vi målrettet med at skabe en blandet by, hvor også studerende får mulighed for at bo til en husleje, de kan betale. I København er efterspørgslen på disse studieboliger særlig stor, og vi bakker derfor op om at sikre, at byens private ungdomsboliger udlejes til studieaktive unge, siger boligminister Kaare Dybvad (S) i en pressemeddelelse.

Læs mere i Overborgmester kritiserer Gefion for ’tårnhøje’ huslejer for studieboliger

 

Fakta: Ungdomsboliger i København

– Fra 2019-2031 skal der i alt opføres 12.000 nye ungdomsboliger i København, heraf 4.500 private ungdomsboliger

De seneste 12 år er der netto flyttet cirka 10.000 unge og studerende mellem 20-24 år til København hvert år. Det skaber en stor efterspørgsel på ungdomsboliger

Københavns Kommune ønsker at sætte fart i opførelsen af ungdomsboliger og har derfor indført en række lempelser for ungdomsboligbyggeriet:

– Mulighed for at lempe krav til friarealer og parkeringsnormer (da studerende typisk har færre biler end andre københavnere). De specifikke krav bliver fastlagt ved en vurdering af de konkrete projekter

– Der gælder særlige boligstørrelsesbestemmelser for ungdomsboliger. De skal være mellem 25-50 kvm (brutto), men det er muligt at opføre ungdomsboliger helt ned til 13 kvm, hvis det resterende areal placeres i fællesarealer

– Københavns Kommune reviderede i 2019 boligstørrelsesbestemmelserne, så det bliver muligt at bygge flere små boliger. Med de nye boligstørrelsesbestemmelser kan man bygge familieboliger ned til 40 kvm (brutto)

Kilde: Københavns Kommune

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder