- Som ejendomsudvikler begunstiges jeg af branchens diversitet og helhed på én gang, siger Diana Kock Kramer, projektudvikler i AG Gruppen. Foto: Privat

Diana Kock Kramer: Ejendomsbranchen er kompleks og simpel på samme tid

Det går over stok og sten for AG Gruppen, som for niende år i træk i 2019 landede et forbedret resultat med et overskud før skat på 82 millioner kr. mod 77 millioner kr. i 2018.

Blandt projektudviklingskoncernens 62 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Odense og på kontorer i København og Aarhus er Diana Kock Kramer. Hun er projektudvikler.

– De mange investorer og den høje likviditet i markedet har ændret en smule på de klassiske arbejdsopgaver forbundet med ejendomsudvikling. Måden at betragte ejendomme på som investering er i udvikling. Dermed følger også kompleksiteten, blandt andet i transaktioner, finansiering og strukturering. Det har heldigvis betydet, at man i ejendomsudviklingen også kan bruge en person som mig med en anderledes, faglig profil, siger Diana Kock Kramer.

Hun er cand.jur. fra Københavns Universitet og har en AU i finansiel rådgivning, Bank og Realkredit fra Copenhagen Business School.

Advokatbaggrund
En vigtig arbejdsopgave som projektudvikler er at kunne identificere, analysere og afveje muligheder over for risici.

– Derudover er det vigtigt at kunne drive og lede komplekse processer – gerne mange på samme tid. Begge dele er ikke fremmed, hvis man har været advokat, siger Diana Kock Kramer.

Efter seks år i Horten Advokatpartnerselskab, hvoraf de sidste to år var som advokat, skiftede hun i september til AG Gruppen og er dermed blevet inden for ejendomsbranchen.

– Mit job rummer flest mulige nuancer af ejendomsbranchen: Investering, udvikling, optimering, planlægning, finansiering, byggeri, udlejning og realisering, fremhæver 31-årige Diana Kock Kramer som det bedste ved sit job.

Estate Media er i gang med en omfattende portrætserie som optakt til Ung i Ejendom Talentlisten 2020, fordi Estate Media ønsker at finde frem til og synliggøre 35 talenter under 35 år i den danske ejendomsbranche. Dette portræt af Diana Kock Kramer, der er opvokset i Nordsjælland, er det ottende i rækken.

Læs mere om talentkonceptet i Hvem er de største talenter i ejendomsbranchen?

Derfor indstillet
I sin indstilling af Diana Kock Kramer til Estate Medias talentliste fremhæver Trine Haulund, kommunikations- og markedsføringsansvarlig i AG Gruppen, blandt andet:

’Diana Kock Kramer brænder for branchens diversitet og dens muligheder, og hun sætter allerede sit helt eget præg. Diana har trods sine kun 31 år allerede beskæftiget sig med ejendomme i 10 år og kan skrive både advokat, finansiel rådgiver og projektudvikler på CV’et. Diana bryder den klassiske karrierevej, og kombinationen af hendes juridiske, finansielle og udviklingsmæssige kompetencer gør, at hun kender flere facetter og forstår flere mekanismer i ejendomsudviklingen end sædvanligt. Hendes lidt skæve tilgang til vejen frem og hendes begær for at forstå enhver detalje i helheden har allerede givet hende en ekstrem god forretningsforståelse og kommerciel indsigt, hvilket gør hende til et kæmpe talent i branchen, som skal bemærkes’.

Kompleks og simpel på samme tid
Selv fremhæver Diana Kock Kramer, at hun er resultatorienteret. Hun er opvokset med tesen om, at man kan arbejde sig frem til enhver fremgang og ud af enhver tilbagegang.

– Men jeg har hurtigt måtte sande, at man i ejendomsudviklingsbranchen arbejder med lange tidshorisonter og begreber som tilfældigheder og held. Omvendt tror jeg på, at faglige kompetencer, engagement og hårdt arbejde lønner sig. Men egentlig succes kommer aldrig uden sund fornuft, godt købmandskab, gode relationer – og så en smule medgang.

Diana Kock Kramer er glad for at være projektudvikler. Et drømmejob kunne sagtens være en udvidet version af projektudvikler.

– Ejendomsbranchen er kompleks og simpel på samme tid. Så for mig handler det ikke om at blive alvidende. Jeg håber – på langt sigt – at have fået så stor en indsigt i branchen, at jeg forstår dens detaljer og deres indvirkning på dens helhed. Målet er at opnå en placering i branchen, hvor jeg kan være med til at præge udviklingen af ejendomsmarkedet. Vi står over for spændende udforinger både i forbindelse med den grønne omstilling og en større grad af digitalisering af vores ejendomme.

– Som udvikler er man jo netop med til at skabe noget varigt; boliger og bydele til mennesker, som jo fylder i bybilledet og rækker langt ind i fremtiden. Det er et stort ansvar, men også et stort privilegium at kunne være med til det.

Tror meget på sig selv
Diana Kock Kramer har en stærk tro på sig selv og er ikke bange for at gå andre vej end de gængse. De har hun gjort flere gange.

– Jeg har altid været meget effektiv og kan lide at få ting fra hånden. Blandt andet færdiggjorde jeg jurastudiet på et halvt år under normeret tid. Jeg går benhårdt efter resultater og spilder ikke tiden. Da jeg var advokat, fik jeg tit at vide, at jeg arbejdede anderledes (u)struktureret og ud fra en atypisk præmis om juraen som det mindre i det mere.

– Jeg helligede mig aldrig helt til præmissen om, at juraen er alfa og omega. Tværtimod har jeg insisteret på at forstå ethvert økonomisk eller teknisk bilag eller dokument, som en juridisk rådgiver hverken kan eller må rådgive om – og uanset hvad ikke får løn for at sætte sig ind i.

– Omvendt er jeg i mit arbejde som projektudvikler nok yderligere struktureret og analytisk, end hvad der er sædvanligt, når jeg for eksempel arbejder med tre forskellige versioner af procesplaner, tidsplaner og to-do-lister for hvert projekt.

Utraditionel karrierevej
Diana Kock Kramer er glad for sine valg på sin karrierevej. Men især to beslutninger er hun ekstra glad for.

– Karrierevejen i advokatfirmaet er selvsagt. Hvis du er dygtig og arbejdsom nok, kan du blive partner i et advokatfirma – og hvem vil ikke gerne det?

– Jeg ville ikke og har ved eftertanke aldrig villet. Det var en svær erkendelse at nå til efter så lang tid i en kultur, hvor en sådan udmelding – særligt fra en kvinde – nemt bliver misforstået som manglende ambitioner kombineret med et behov for at ’geare ned’ for at frigøre mere tid til familien. Men et karriereskift til en stilling som ejendomsudvikler var for mig tværtimod et udtryk for høje ambitioner, hvor jeg i lang tid vil skulle ’geare op’, hvis jeg vil være en dygtig developer og på sigt en af ejendomsbranchens tungeste profiler.

– Min frygt for at blive mødt med den slags fordomme blev dog gjort til skamme, og min udmelding blev af både kolleger og samarbejdspartnere mødt med stor respekt, opbakning og anerkendelse. Så beslutningen om at turde gå ad en utraditionel karrierevej, der indtil videre kun er betrådt af ganske få, er uden tvivl den beslutning, jeg er mest stolt af.

– Jeg er på sin vis født ind i branchen. Min far (Lars Kramer, red.) er selvstændig developer og min mor er i den finansielle verden. Som barn var det eneste, jeg var sikker på, at jeg aldrig skulle arbejde med noget så kedeligt som ejendomme og finanser. Da jeg blev ældre og klogere, forstod jeg, at det forholdt sig præcis modsat.

– Jeg var heldig, at jeg allerede som førsteårsstuderende på jurastudiet fik et job inden for fast ejendom i Horten Advokatpartnerselskab. Jeg besigtigede og fremviste ejendomme, ligesom jeg arbejdede med tvangsauktioner, udsatte beboere og tog i fogedretten. Det var et fantastisk miljø og enormt lærerigt, og det var uden tvivl katalysatoren for min karriere i branchen.

Karriereråd og Lise Nørgaard-citat
Diana Kock Kramer kommer med følgende karriereråd til unge, der gerne vil fremad:

– Vi er alle et produkt af vores egenskaber, valg og risikovillighed. Hvis man er sine egenskaber bevidst, opnår man en risikovillighed, der gør én i stand til at træffe de valg, som er nødvendige for at bringe én lige derhen, hvor man ønsker at være.

– Lise Nørgaard sagde engang: ’Kvinderne har i virkeligheden i dag nøjagtig de samme chancer som mænd, hvis de gider tage dem’. Det citat har jeg selv brugt til at komme fremad i min karriere, og jeg tror, det ville være sundt, hvis flere kvinder begyndte at tænke sådan.

– Hvis man vil fremad, skal man desuden bruge tid på at lære at forstå sig selv. Man skal turde tro på sine valg og ikke mindst sine fravalg. Man skal være ydmyg over for både konstruktiv kritik og ros. Og vigtigst af alt: Man skal ikke være bange for løbende at evaluere på det hele, lyder opfordringen fra Diana Kock Kramer.

 

CV – Diana Kock Kramer (31 år)

Erfaring:

Sep. 2020-nu: Projektudvikler, AG Gruppen

2018-2020: Advokat, Horten Advokatpartnerselskab

2015-2018: Advokatfuldmægtig, Horten Advokatpartnerselskab

2014-2015: BA.jur., Horten Advokatpartnerselskab

2013-2014: BA.jur., Advokatfirmaet Børge Nielsen

2011-2013: Stud.jur., Horten Advokatpartnerselskab

2010-2012: Selvstændig indehaver af Tamaris Sko, Slagelse

Uddannelse:

AU i finansiel rådgivning, Bank og Realkredit, Copenhagen Business School

Cand.jur., Københavns Universitet

 

Læs her, hvordan du indstiller en eller flere kandidater til Ung i Ejendom Talentlisten 2020, og hvorfor Estate Media – sammen med aktører på tværs af ejendomsbranchen – i fællesskab ønsker at finde frem til og synliggøre 35 talenter under 35 år i den danske ejendomsbranche. Talentlisten offentliggøres ultimo nov. på estatemedia.dk og i Estate Magasin. Deadline for indstilling er 10. nov. 

Som optakt til offentliggørelsen af talentlisten ultimo november er redaktionen sideløbende i gang med en omfattende portrætserie. De portrætterede personer kæmper på lige fod med andre om at komme med på talentlisten.

Læs eller genlæs de seneste portrætter via links lige under denne tekst

Læs også:

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

– Sofie Michalsik er mere end et talent

Kristian Axel Nielsen har ramt et åbent vindue