København. Foto: Martin Heiberg

Nyt netværk skal hjælpe almene bygherrer med strategiske partnerskaber

Hvornår er et strategisk partnerskab en god idé? Og hvordan kommer man i gang?

Det er hovedspørgsmålene, som et nyt udviklingsprojekt i regi af Almennet skal besvare.

Udviklingsprojektet tager afsæt i de første erfaringer fra Fsb Hjem og byggepartnerskabet & os og skal hjælpe almene bygherrer med nye, strategiske partnerskaber.

Fsb, KAB og Landsbyggefonden er gået sammen om at finansiere projektet, der skal give de almene bygherrer indsigt i den viden og de erfaringer, som de to strategiske partnerskaber hidtil har skabt.

– Formålet med de fælles udviklingsprojekter i Almennet er altid at skabe ny viden og give anbefalinger og konkrete værktøjer videre til de almene bygherrer. I udviklingsprojektet er der især fokus på at etablere et netværk mellem de almene bygherrer, så man over tid kan dele viden og erfaringer om strategiske partnerskaber og hjælpe nye, almene bygherrer, når de overvejer at etablere et strategisk partnerskab, forklarer sekretariatsleder Astrid Biering Fonsbøl, Almennet.

I 2018 indledte Fsb og KAB arbejdet med at sammensætte hvert sit udbud af strategiske partnerskaber i byggeriet. Fsb ønskede at samle et fast team af rådgivere og entreprenører omkring boligorganisationens renoveringsopgaver for en fireårig periode, mens KAB ønskede et lignende setup for både renoveringsopgaver og nybyggeri for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet. Efter et år med planlægning af udbud og gennemførsel af tilbudsproces blev de to strategiske partnerskaber – Fsb Hjem og byggepartnerskabet & os – etableret i foråret 2019.

– Det har kostet en masse kræfter at udvikle rammerne og starte vores partnerskab op. Langt hen ad vejen har vi trådt ud på uberørt land. Vi har udviklet nye værktøjer og procedurer for partnerskabssamarbejdet sideløbende med, at vi har startet de første projekter op. Det er den viden og de erfaringer, vi ønsker at samle op og dele med vores kollegaer i det almene, så den enkelte almene boligorganisation ikke skal opfinde den dybe tallerken på ny, siger bygge- og udviklingschef Lone Zeeberg Nielsen, Fsb.

 

Fakta: Udviklingsprojektet og de to strategiske partnerskaber

– Udviklingsprojektet er etableret i regi af Almennet og på tværs af aktørerne fra de to igangværende strategiske partnerskaber i det almene; Fsb Hjem som består af Fsb, NCC, Rubow Arkitekter, Cowi og Smith Innovation samt byggepartnerskabet & os, som består af KAB, Enemærke & Petersen, JJW Arkitekter, Kant Arkitekter, Norconsult, Oluf Jørgensen, SLA og Rekommanderet

– Udviklingsprojektet involverer de daglige ledelser af de to partnerskaber og faciliteres af partnerskabsudviklere fra Smith Innovation og Rekommanderet

– De to strategiske partnerskaber blev begge indledt i foråret 2019 og løber i fire år – begge partnerskaber har dog en option for forlængelse med yderligere to år. Det er på forhånd skønnet, at der vil blive gennemført opgaver for cirka 8,5 milliarder kr.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder