Frank Jensen. Foto: Wilfred Gachau

Sådan vil Frank Jensen sætte skub i alment boligbyggeri

Overborgmester Frank Jensen (S), Københavns Kommune, foreslår, at kommunen giver afkald på den såkaldte tillægskøbesum, når byens almene boligselskaber vil bygge flere boliger på egne grunde. Det skal sætte skub i det almene byggeri.

Sidste år skød mere end 6.800 nye boliger op, hvilket er det højeste antal siden 1939. Men der er behov for flere boliger og især boliger, der er til at betale, hvis priserne skal holdes på et ’rimeligt niveau’, og der skal være plads til de knap 10.000 nye københavnere, som kommer til hvert år, påpeger Frank Jensen.

Overborgmesteren foreslår derfor, at kommunen giver afkald på den såkaldte tillægskøbesum. Tillægskøbesum er et beløb, som lovgivningen i dag pålægger kommunerne at opkræve fra boligselskaberne, når de bygger mere eller tættere, end det oprindeligt var aftalt, da boligselskaberne købte grunden af kommunen. Dermed bliver tillægskøbesummen en fordyrende barriere for de almene selskaber, når de vil opføre flere boliger i deres eksisterende boligafdelinger.

Politisk behandling i efteråret
Folketinget behandler i oktober et lovforslag fra regeringen, som vil give kommunerne mulighed for at frafalde kravet om tillægskøbesum. Dog med undtagelse af områder, som har mange almene boliger og er socialt udsatte, da formålet er at skabe mere blandede områder, hvorfor eksempel almene og ejerboliger ligger side om side. En mulighed, overborgmesteren ser frem til udnytte.

– Jeg har længe efterlyst muligheden for, at vi som kommune kan frasige os tillægskøbesummen, når der bygges flere boliger i almene boligområder. Vores politiske mål er at skabe flere billige boliger og en mere blandet by, og så er det jo skørt, hvis kommunen optræder som et fordyrende led, siger Frank Jensen, der i foråret blev udnævnt til ejendomsbranchens mest magtfulde i Estate Medias analyse af Magthaverne i ejendomsbranchen.

Læs mere i Her er ejendomsbranchens mest magtfulde

Læs også Frank Jensen: Jeg ved godt, at jeg er magtfuld

En analyse fra Transport- og Boligministeriet peger på, at de københavnske boligselskaber uden for byens udsatte områder potentielt kan opføre cirka 2.000 nye boliger på gennemsnitligt 75 kvm ved at fortætte boligmassen.

Borgerrepræsentationen forventes at behandle overborgmesterens forslag senere på efteråret.

Frank Jensen (S) foreslår at:

  • De almene boligselskaber friholdes helt fra at betale tillægskøbesum til kommunen, når de bygger flere boliger på grunde, de tidligere har købt af kommunen
  • Friholdelsen gælder dog kun i områder (delt i skoledistrikter), med højst 30 procent alment boligbyggeri, som ligger uden for udsatte byområder. Dette skyldes, at man ønsker at blande boligtyperne og bygge nye almene boliger blandt andre boligtyper (ejer og lejer), men ikke ønsker områder, der er domineret af almene boliger
  • Krav om tillægskøbesum kan også kunne frafaldes i udsatte boligområder og i andre områder med mere end 30 procent almene boliger, hvis mindst 75 procent af de nye kvadratmeter er private boliger. Dette for at give et bedre blandingsforhold mellem almene og private boliger
  • Krav om tillægskøbesum vil frafalde i alle sager, hvor der etableres tagboliger som led i en større renovering, uanset område
  • Krav om tillægskøbesum vil frafalde i sager, hvor der fortættes med private boliger i almene boligområder, som Københavns Kommune har udpeget som udsatte byområder, men som ikke er på statens såkaldte ’ghettoliste’. Dette vil ikke have økonomisk betydning for den private bygherre, da betalingen vil tilfalde den almene boligorganisation i stedet for at tilfalde kommunen som tillægskøbesum
  • Borgerrepræsentationen forventes at behandle overborgmesterens forslag senere på efteråret

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder