København. Foto: Martin Heiberg

Lagerbeskatning på plads: Her er aftalen

Natten til lørdag faldt aftalen på plads om en ny ret til tidlig pension. Det får betydelige konsekvenser for ejendomsbranchen for den skal nemlig finansieres af blandt andet en lagerskat på ejendomme.

Sådan ser aftaleteksten ud:

– Aftalepartierne ønsker at sikre en effektiv beskatning af selskabers ejendomsavancer ved at indføre en løbende beskatning af værdistigninger på selskabers ejendomme efter et lagerprincip svarende til den måde, pensionsselskaber beskattes i dag. Skatten indføres med fremadrettet virkning fra 2023.

I dag betaler et ejendomsselskab typisk skat, når ejendommen sælges. Hvis der sker en værdistigning inden, skal der altså svares skat af en indtægt, der må forventes at komme på et senere tidspunkt.

– Selskaber er allerede på nuværende tidspunkt skattepligtige af ejendomsavancer. Beskatningen sker dog først, når en gevinst realiseres ved salg af ejendommen. Selskaber kan dermed undgå beskatningen af ejendomsavancer ved at placere ejendommen i et datterselskab og sælge datterselskabet i stedet for selve ejendommen, idet gevinster på datterselskabsaktier er skattefrie. Reglerne er blandt andet blevet udnyttet af udenlandske kapitalfonde, der investerer i danske udlejningsejendomme. Aftalepartierne er enige om, at lagerbeskatningen skal gælde for selskaber mv., der omfattes af den almindelige selskabsbeskatning på 22 procent af indkomsten. Lagerbeskatningen skal derimod ikke gælde for personligt drevne virksomheder, står der i aftalepapiret.

Ingen melding om fradrag ved tab
En af de ting, der har været massiv kritik af er, hvordan ordningen skal administreres, hvis ejendomsværdierne for eksempel falder. Forslaget melder, at det er der ikke taget stilling til, men det skal der ses på senere:

– Den præcise afgrænsning af, hvilke selskaber og ejendomme, der omfattes og adgangen til fradrag ved fald i værdi eller salg med tab samt konsekvensændringer af lagerbeskatningen, vil skulle endeligt fastlægges i forbindelse med det lovforberedende arbejde.

Ejendomme, der ikke er købt i investeringsøjemed, bliver også undtaget.

– Ejendomme, som selskabet i overvejende grad anvender i egen drift, undtages dog fra lagerbeskatningen. Det gælder for eksempel ejendomme, der af selskabet selv eller et koncernselskab anvendes til administration, lager, produktion eller landbrug.

Mindre porteføljer undtages
Selskaber med mindre ejendomsporteføljer undtages også, hvilket gør, at regeringen primært forventer at ramme de store aktører.

– For at mindske de administrative byrder forbundet med forslaget for både selskaberne og skatteforvaltningen indføres desuden en beløbsgrænse på 100 millioner kr., så koncerner med mindre ejendomsporteføljer undtages. Det vurderes umiddelbart, at op imod 75 procent af ejendomsselskaberne vil blive undtaget med en sådan beløbsgrænse. Hovedparten af ejendomsværdierne ventes dog omfattet, da branchen er præget af få store aktører og mange små ejendomsselskaber, hedder det i papiret.

Forslaget skønnes at indebære en umiddelbar provenuvirkning på 1.150 millioner kr. årligt fra 2023.

– Efter tilbageløb og adfærd skønnes forslaget at tilvejebringe et finansieringsbidrag på 850 millioner kr. årligt.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Den nye pensionsaftale er indgået mellem S-regeringen, SF, Enhedslisten og DF.

Læs hele ’Aftale om en ny ret til tidlig pension’ her

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder