Foreløbig visualisering af Lynetteholmen. Illustration: Regeringen

Metro og havnetunnel til ny københavnsk bydel skal dæmpe trafik

Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune har netop offentliggjort forundersøgelser af mulighederne for at betjene Lynetteholmen med metro og en Østlig Ringvej.

Med de nye undersøgelser tages endnu et skridt mod den nye københavnske bydel Lynetteholmen, der med grønne områder og kystlinje vil rejse sig i Øresund mellem Nordhavnen og Refshaleøen frem mod 2070. Den bæredygtige bydel skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser og stormfloder.

Med et areal på 2,8 kvmkm vil Lynetteholmen samtidig skabe mulighed for et byudviklingsprojekt med plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser. På den måde kan man få mulighed for at skabe plads til flere københavnere, uden at boligpriserne stiger mod himlen, mener Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune.

De fremhæver, at en effektiv infrastruktur er afgørende for udviklingen af Lynetteholmen, så man kan komme til og fra den nye bydel, og som samtidig kan være med til at lede det stigende trafikpres uden om Københavns centrum og afhjælpe bilkøer i Indre By.

Fem mulige linjeføringer i Korridor Øst. Illustration: Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune

Havnetunnel
De nye forundersøgelser kortlægger økonomi og effekt af tre forskellige forslag til metrobetjening og ni bud på linjeføring af en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen ved lufthavnen.

– Østlig Ringvej og en ny metro kan betjene Lynetteholmen og andre byudviklingsområder, men vil i høj grad også skabe ny mobilitet og værdi for resten af hovedstaden. En Østlig Ringvej vil også aflaste mange centrale veje i København og samtidig forbedre adgangen til Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen. En smart løsning kan være at bygge elementerne til en sænketunnel på fabrikken i Rødby, når Femernforbindelsen er anlagt, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Regeringen betragter erhvervs- og byudviklingen i hovedstadsområdet i en helhed. Det betyder, at regeringen også ser nærmere på andre nødvendige erhvervs- og byudviklingsprojekter i Hovedstadsområdet.

Forundersøgelsen af Østlig Ringvej kortlægger i alt ni forslag til forskellige linjeføringer af vejen, som vil kunne give en tidsbesparelse på op til på 2,5 millioner timer om året i trafikken i hovedstadsområdet. Forundersøgelsen af metro til Lynetteholmen behandler tre forskellige forslag på baggrund af blandt andet økonomi, passagergrundlag, kapacitet og rejsetidsgevinster – herunder mulighederne for at kombinere en metrolinje til Lynetteholmen med områder som for eksempel Indre Nørrebro og Rigshospitalet.

Byudvikling og grundsalg for 17-23 milliarder kr.
Den nye infrastruktur skal delvist finansieres af udvikling og grundsalg på Lynetteholmen, som kendes fra blandt andet Københavns Nordhavn og Ørestad. Byudvikling og grundsalg forventes at generere indtægter på 17-23 milliarder kr.

Forundersøgelserne skal danne baggrund for Statens og Københavns Kommunes videre arbejde med Lynetteholmen.

Læs også:

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder