Et af de steder, hvor der bygges mange projektboliger er i Københavns sydhavn. (Foto: NPV)

Projektkøbere får forlænget klagefrist til 5 år

Fremover kan danske boligkøbere klage over vildledende markedsføring af fx projektsalg i 5 år frem for 2 år. Det besluttede Folketinget tirsdag.

Erhvervsministeriet skriver direkte, at reglerne bliver lavet om som følge af, at “der for eksempel kan være tale om færre kvadratmeter i boligen, end det som salgsmaterialet viste ved købet”.

Som reglerne er i dag, har køberne kun 2 år at klage i, før forældelsesfristen træder i kraft. Men det har Folketinget i dag besluttet at lave om på, så der fremover kan klages i op til 5 år.

– Som forbruger skal man være sikker på, at den vare, man køber, også lever op til det lovede. Og hvis den ikke gør det, skal man selvfølgelig være sikret. Det gælder, hvis man finder et hul i det nye soppebassin. Og det skal også gælde, hvis man investerer i en projektbolig og opdager, at kvadratmeterne ikke passer. Den type af sager er ikke i orden, og vi skal for alt i verden undgå flere. Derfor er jeg glad for, at vi i dag i Folketinget har besluttet at sikre danske forbrugere bedre ved at øge forældelsesfristen til 5 år, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Ud over markedsføring af fast ejendom gælder loven også for boligfinansiering og løbende kontraktforhold, hvor der loves en fast pris på for eksempel abonnementer. Det får stor betydning for finansieringen, hvor det blandt andet drejer sig om realkreditlån, som bliver markedsført med udsagn om fast pris i hele lånets løbetid, men hvor bidragssatserne senere bliver forhøjet. Og om mobilabonnementer markedsført med en fast pris ”for altid”, men hvor prisen bliver forhøjet efter et par år, når forældelsesfristen er udløbet.

Loven træder i kraft den 1. juli og gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder