København. Foto: Martin Heiberg

Stramning af paragraf 5, stk. 2 vedtaget – få overblikket

Boligindgrebet rettet mod paragraf 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven er torsdag endegyldigt blevet vedtaget i Folketinget. Den nye lov træder i kraft 1. juli.

I en kommentar opfordrer brancheorganisationen Ejendomdanmark til justeringer, ’når konsekvenser for blandt andet provinsen og små familieejede virksomheder står klart’.

– Hos Ejendomdanmark kan vi kun tilslutte os ambitionen om at bevare vores mangfoldige byer, men dagens (torsdagens, red.) indgreb er i vores optik ikke den rette vej at gå. For os er der ikke et modsætningsforhold mellem boliger til alle og tidssvarende boliger i de større byer. Jeg håber, at politikerne er med på at justere lovgivningen, når udfordringerne viser sig på måder, der ikke var tilsigtet, siger adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark.

Forslaget om en stramning af paragraf 5, stk. 2 bygger på den boligpolitiske aftale – ’Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger’ – indgået 30. januar i år mellem regeringspartiet Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Læs mere i Boligminister om boligaftale: Dårlig for kortsigtede spekulanter

Forslaget blev vedtaget med 52 stemmer (S, DF, SF, EL, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), mens 43 stemte imod (V, RV, KF, NB og LA).

O stemte hverken for eller imod.

Vil ramme bredt
En af udfordringerne er, at indgrebet er tænkt til at ramme få multinationale virksomheder. Men i virkelighedens verden vil den ramme bredt i både provinsen og storbyerne. Ligesom det vil påvirke både pensionskasser og små, familieejede virksomheder. Samtidig ventes lovændringerne at give en større administrativ byrde, fremhæver Jannick Nytoft.

– Der kommer ikke flere billige boliger af indgrebet, men der kommer helt sikkert færre renoveringer – også af de klimavenlige. Samtidig vokser København, og der er en grundlæggende mangel på hjem til de nye byboere. Det løses bedst ved flere boliger – ikke ved at der skabes mere administration af de eksisterende, siger Jannick Nytoft.

Han advokerer for, at ejendomsejere og -administratorer drives af lyst til at skabe tidssvarende boliger.

– Derfor er det ærgerligt, at der er blevet forsøgt malet et så dystert billede, hvor enkelthistorier blev blæst op som normen. Mange tusinde medarbejdere går hver dag på arbejde for at sikre gode rammer for os alle, siger direktøren for Ejendomdanmark.

28. april var der førstebehandling af L 177 i Folketinget med det mundrette navn ’Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber’. I ejendomsbranchen bedre kendt som paragraf 5, stk. 2.

Læs mere i Så kom lovforslaget om 5, stk. 2-reglen på bordet

Fakta: Dette er vedtaget

– Forslaget indfører en karensperiode for en ny udlejer, så der, efter en boligudlejningsejendom har skiftet ejer, først kan opkræves husleje efter § 5, stk. 2 i nye 5, 2-lejemål efter 5 år. Der foreslås endvidere et grønt incitament, så karensperioden ikke skal gælde, når en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. pr. kvm.

– Forslaget indeholder tillige regler om, at ejendomme, som tilhører andelsboligforeninger, generelt er fritaget for karensperioden

– Forslaget udmønter sammen med lovforslag nr. L 176 og lovforslag nr. L 178 den boligpolitiske aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af 30. januar 2020 om ’Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger’

– Loven træder i kraft den 1. juli 2020

– Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (S, DF, SF, EL, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte 43 (V, RV, KF, NB og LA). O stemte hverken for eller imod

Kilde: Ft.dk

Læs også:

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder