Parter og Head of Denmark Jacob Kjær, Nordanö

Blog: Tre drivere i stærkt recovery i nordisk transaktionsmarked

Markedskommentar af partner og Head of Denmark Jacob Kjær, Nordanö

Covid-19 samt de tiltag, som regeringer har foretaget rundt om i verden, herunder det omfattende lock-down, har påvirket ejendomsmarkederne globalt og således også nordisk. Men de nordiske ejendomsmarkeder har alle solide underliggende karakteristika, som giver mulighed for et stærkt recovery. Specielt i Danmark har vi oplevet, at momentum er skiftet til det positive i takt med genåbningen, og at investorerne igen er aktive og på udkig efter investeringsmuligheder

Nordanö ser fremfor alt tre drivere i et stærk recovery i de nordiske transaktionsmarkeder i H2 2020:

Først og fremmest er der solide makroøkonomier:

  • Danmark, Sverige og Norge er blandt kun 10 lande i verden med AAA-rating af statsgæld
  • Lav offentlig gældsætning har givet mulighed for at indføre de tilstrækkelige hjælpepakker til at holde hånden under økonomien og virksomhederne uden at skade de offentlige finanser og landenes kreditrating på længere sigt
  • De nordiske lande er karakteriseret af en høj grad af finansiel stabilitet, der understøttes af en stærk og solid finansiel sektor, stabil BNP-udvikling og en lav statsgæld til BNP
  • Specielt Danmark har haft en succesfuld håndtering af Covid-19 med lav smittespredning og et væsentligt reduceret smittetryk i forhold til ved nedlukningen, og vi er aktuelt langt fremme i genåbning af landet og økonomien

Stærke finansieringsmarkeder:

   • Yield gap er fortsat særdeles attraktivt i et historisk såvel som internationalt perspektiv
   • Inflationen er omkring nul, så renterne forventes at forblive yderst lave i lang tid
   • Belåningsgraderne hos ejendomsinvestorerne er konservative, og kapitalstrukturerne er velkapitaliseret med en høj grad af egenkapital

Velkapitaliserede ejendomsmarkeder i Norden:

    • Rekordvolumen i Q1 2020 på tværs af Norden, men Covid-19 har reduceret transaktionsaktiviteten markant i Q2 2020
    • Køberne er stadig tilstede på markedet og på udkig efter investeringsmuligheder
    • All-equity investorer er pt. mest konkurrencedygtige
    • Kontor, logistik og bolig er de prioriterede segmenter blandt investorerne
    • Yield niveauerne for de prioriterede segmenter er ikke væsentligt påvirket af Covid-19

Yield gap er historisk høj og renterne lave

Yield gap er historisk højt i de nordiske lande, hvor Danmark har det højeste og mest attraktive spread på hele 4 procent. Det har fået investorerne til at favorisere Danmark gennem længere tid, og vi forventer, at dette vil fortsætte post Covid-19. Selv hvis långivere skulle øge marginalerne på grund af for eksempel usikkerhed om fundingomkostningerne, er yield gap meget attraktivt historisk set og i en international sammenligning.

Rentesatserne forventes at forblive lave i en overskuelig fremtid. Den 10-årige statsobligationsrente er negativ i Danmark, Sverige og Finland. USAs 10-årige statsobligationer er under 1 procent for første gang nogensinde. Hertil kommer, at styringsrenterne i Danmark, Sverige og Finland er under eller på nul – og de forventes ikke at stige på kort sigt.

Den norske styringsrente er blevet nedsat med 150 bps til 0 i 2020 – parallelt hermed faldt den 5Y-swaprente med 150 bps, og den norske krone er blevet afskrevet med 12 procent i forhold til EUR. Den danske 5Y-swaprente forbliver den mest attraktive i Norden på -0,09 procent, hvilket kun vil øge investeringslysten og appetitten efter ejendomsinvesteringer i Danmark.

Alt i alt forventer vi et hurtigt pick-up i transaktionsaktiviteten i Danmark – og dermed forventer vi et yderst travlt H2 2020. Vores pipeline af mandater er støt voksende, og vores anbefaling til investorerne er  at forberede transaktionerne nu med henblik på at kunne eksekvere på dem henover eller umiddelbart efter sommeren.

Læs flere blogindlæg her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder