Her er rammerne for regeringens forslag

De omkring 1 million danskere, der bor i en af landets 540.000 almene boliger kan nu se frem til, at der bliver sat gang i de tiltrængte renoveringer i de mange boligafdelinger rundt omkring i landet.

Regeringen vil nemlig gøre op med puklen i Landsbyggefonden og afsætte 30 milliarder kr. til grønne renoveringer i den almene boligsektor i perioden 2020-2026. Pt ligger der projekter for 18,4 milliarder kr. og derfor skal 18 milliarder kr. gå til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så ventelisten kan blive afviklet hurtigt, mens resten fordeles på de kommende år.

– Det er den største samlede boligaftale nogensinde, som regeringen her lægger op til. På kort sigt vil 72.000 boliger på ventelisten blive renoveret. Samtidig udgør initiativet et væsentligt bidrag til at holde hånden under beskæftigelsen i den svære situation, dansk økonomi står i som følge af coronakrisen, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

Regeringen vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

– Vi står med en unik mulighed for at kombinere genopretningen af Danmark med vores grønne ambitioner. Med dette forslag tager vi første skridt i den retning. Vi åbner for investeringer for 30 milliarder kr. Rundt om i hele landet bliver der nu mulighed for at udskifte vinduer, isolere bedre eller udskifte oliefyret. Det vil gavne både lejere, beskæftigelsen og ikke mindst klimaet. Renoveringerne giver nemlig både bedre indeklima, lavere varmeregninger til lejerne, flere ordrer i ordrebøgerne hos virksomhederne og mindre CO2, siger klima,- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Her er fakta om aftalen 

– Regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2020-2026.

– Heraf afsættes der 18,4 mia. kr. til at gennemføre ventelistens projekter hurtigst muligt.

– Der er 453 godkendte projekter på ventelisten, som vedrører 72.000 boliger.

– Omkring 2/3 af ventelistens projekter vedrører klimaskærmen (facader, tage og vinduer) og vil dermed reducere varmeforbruget.

– Skønsmæssigt vedrører 1/3 af de renoveringsinvesteringer, som Landsbyggefonden støtter i dag, energibesparende foranstaltninger

– I 2020 skønnes forslaget at give 3.300 fuldtidsbeskæftigede og 7.800 i 2021

– Landsbyggefonden skal fremover også prioritere støtte til sager med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger. I dag prioriteres der efter trangskriteriet, hvor det vurderes, hvilke projekter, der har det mest påtrængende behov. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd og vurderingen er, at 85 – 90 procent af nye projekter vil indeholde grønne tiltag.

Dette suppleres af tre yderligere grønne tiltag:

1) Der etableres en garantiordning i Landsbyggefonden, som skal garantere for rentable energiinvesteringer for op til yderligere 3 mia. kr. og 30.000 boliger. Det skal øge incitamentet for beboerne til at foretage energirenoveringer.

2) Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. i alt i 2021-2026 til udskiftning af oliefyr i almene bygninger. Det skal medvirke til, at vi kan udfase stort set alle oliefyr i sektoren.

3) Pulje på 150 mio. kr. i alt i 2021-2026. i forsøgsmidler til en mere grøn og bæredygtig almen boligsektor bl.a. til forsøg med varmepumper i større bygninger.

[konferencer id=233]

Konferencer & akademier

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder