Hvem er de mest magtfulde i den danske ejendomsbranche anno 2020?

Estate Media har besluttet at afdække, hvem der har magten i ejendomsbranchen. Eller i hvert fald, hvem der bliver opfattet som dem, der har magten. Er det politikerne, er det investorerne, er det de advokater, der sætter aftalerne sammen, er det mæglerne, der finder køber og sælger, eller er det arkitekterne, der bestemmer, hvordan byggerierne skal se ud? Er det dem, der bestiller projekter, køber ind hos leverandører eller er det dem, der via tillidsposter i organisationer og foreninger har politisk indflydelse?

Magthaverne blev lanceret mandag i denne uge og frem til den 10. maj er det muligt at være med til at afgøre, hvem du synes er top 10 blandt de 50 på listen.

Vi har på Estate Media i den forgangne uge fået en del spørgsmål om listen, og hvordan vi har sammensat den. Derfor summer vi lige op:

Vi har udvalgt en jury på 7 mænd og kvinder fra den danske ejendomsbranche med vidt forskellig baggrund. Fælles for dem er, at de selv vil kunne opfattes som nogle af dem, der har stor indflydelse. De 7 har ikke vidst, hvem hinanden var og finder først ud af det, når den endelige rangliste ligger klar. På den måde har jurymedlemmerne ikke været påvirket til enten at sætte hinanden på eller undgå hinanden. Til gengæld har de haft helt frie hænder. Opgaven var at foreslå 20 navne som må anses som dem i Danmark, der har ”mest indflydelse på branchens udvikling”.

Processen har været sådan, at vi har bedt dem om hver at komme med 20 bud på aktører i den danske ejendomsbranche, som de opfatter som branchens mest magtfulde. Efterfølgende har vi listet alle indkomne bud, sendt listen til de 7 og bedt dem om at give alle på listen point fra 1-7. På den måde har vi skåret listen ned til 50 navne, som ud fra de 7 jury-medlemmers opfattelse er de mest magtfulde i den danske bygge- og ejendomsbranche.

Nu kommer vi så til ranglistningen af de 50 bud. Og her spørger vi så læserne. På www.estatemedia.dk/magthaverne er det muligt at gå ind og stemme på de 50 navne, og vi håber, at du vil være med til at give din mening om, hvem der er de mest indflydelsesrige.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder