AP Ejendomme skal udvikle helt ny bydel i Kolding

AP Ejendomme blev tirsdag på byrådsmødet i Kolding Kommune udvalgt som køber af området ved Holmsminde og Riberdyb, der nu skal udvikles til en helt ny central bydel, der skal forbinde Campusområdet og Kolding Havn med bymidten.

AP Ejendomme blev valgt blandt tre tilbudsgivere, som alle har fremlagt et idéoplæg til en ny bydel ud fra ti forskellige temaer. Udviklingen af bydelen skal ske i et tæt samarbejde med Kolding Kommune, og AP Ejendomme lægger op til at lave inddragende designprocesser, så borgerne kan komme med input til udvikling af området.

AP Ejendomme stiller med med det Cowi-ejede Arkitema Architects som bærende kraft. Men i bedømmelsen er der også lagt vægt på AP Ejendommes erfaring med at udvikle større byområder og ikke mindst en høj sikkerhed for realisering. Desuden har AP Ejendomme lagt vægt på bæredygtighed og designworkshops med borgere.

– Vi glæder os rigtig meget til at få mere liv i bymidten, og vi er sikre på, at vi her har fundet en samarbejdspartner, der både kan og vil lægge kræfter i, at den nye bydel bliver en Kolding-bydel, og ikke bare et copy-paste projekt fra en anden by. Vi vil have noget sjæl i bydelen, som både skal være et boligområde og et område for HELE Kolding, hvor Kolding Å skal udnyttes som et aktiv. Med AP Ejendommes oplæg vil designworkshops fylde meget, så vi får skabt, netop det Kolding har brug for, siger borgmester Jørn Pedersen.

Seniorboliger og familieboliger i blanding med ungdomsboliger
Den nye bydel skal leve op til ti temaer, hvor blandt andet design, liv ved åen og bæredygtighed indgår. Og så skal der også indarbejdes et socialt bæredygtigt projekt. Det er et boligprojekt som skal samle både seniorboliger, familieboliger og ungdomsboliger til bevægelseshæmmede, og som allerede er finansieret af Elsass Fonden, Bevica Fonden, Lejerbo og Realdania.

– Vi er stolte af, at et så ambitiøst socialt bæredygtigt projekt kan realiseres i Kolding. Vi får nu 50 lejligheder, der er indrettet til unge handikappede, og som ligger centralt i blanding med senior og familieboliger. Den nye bydel sikrer en stor mangfoldighed i både beboer- og boligsammensætning, og jeg glæder mig til den kommende proces, siger gruppeformand for Socialdemokratiet i Kolding Byråd, Poul Erik Jensen.

Næste skridt bliver en helhedsplan for området. Her skal indretningen i samarbejde med Kolding Kommune fastlægges med hensyn til grønne områder, stiforbindelser, størrelsen på byggeriet og placeringen. Der skal desuden laves midlertidige aktiviteter for at skabe liv i området og afprøve fremtidige løsninger.

– AP Ejendommes idéoplæg kommer med gode bud på forbindelser gennem bydelen og har også tænkt både campus, havn og bymidten ind i planen. Netop sammenhæng til de forskellige kvarterer, som området grænser op imod er et vigtigt parameter. Og så skal det også være et samlingssted, hvor borgere og ikke mindst turister kan finde hen, siger formand for Plan, Bolig og Miljøudvalget, Birgitte Kragh.

Det forventes, at første spadestik kan tages i 2022.

Konferencer & akademier

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder