Henrik Dahl Jeppesen. Foto: Deas

– Vi skal gøre os lidt mere ’sexet’ og attraktiv som branche og som virksomheder

Ejendomdanmark følger strategien Visibility 2021, som skal føre til større synlighed og en stærkere stemme i den offentlige og politiske debat. Det sker, efter brancheforeningen i 2018 fik ny strategi, nyt navn og logo og ny bestyrelse anført af formand Henrik Dahl Jeppesen og næstformand Boris Nørgaard Kjeldsen.

I 2017 tiltrådte Jannick Nytoft som adm. direktør.

De seneste par år er Ejendomdanmark blevet mere synlig i pressen, mener de to formænd. Den udvikling skal gerne fortsætte i 2020 og i de kommende år.

– Vi skal være dem, der leverer fakta til politikerne, spiller ind med ny viden i samfundsdebatten og bliver brugt som kilde, hver gang der bliver talt om ejendomsmarkedet eller fast ejendom i almindelighed, siger Henrik Dahl Jeppesen.

Ejendomdanmark ansatte i løbet af 2019 fire nye medarbejdere i sin kommunikations- og Public Affairs-afdeling for netop at have flere ressourcer til at komme med indspark til både presse og politikere. I 2019 og de første måneder af 2020 har afdelingen især lagt kræfterne i at deltage i debatten om, hvorvidt paragraf 5, stk. 2 skulle bevares.

– I debatten om paragraf 5, stk. 2 fik vi vist vores medlemmer, at vi kæmper for dem med næb og kløer, selvom resultatet i sidste ende ikke faldt ud til vores fordel. I 2020 er det vigtigt, at vi får budt konstruktivt og positivt ind i nogle af de øvrige debatter i samfundet, siger Henrik Dahl Jeppesen.

Hårdt brug for ejendomsadministratorer
Et af de vigtige punkter i samfundsdebatten er i øjeblikket klimaet. Ejendomdanmark vil i 2020 også sætte turbo på at øge indsatsen for at rekruttere fremtidens arbejdskraft til ejendomsbranchen.

Alene inden for ejendomsadministration er der ifølge Ejendomdanmarks beregninger brug for op mod 4.000 ekstra ejendomsadministratorer de næste 10 år, men også andre områder inden for fast ejendom kommer til at have behov for et kvalificeret udbud af arbejdskraft.

– Vi skal gøre op med en lav kendskabsgrad og et lidt støvet image i ejendomsbranchen. Det er vores opgave at sikre, at for eksempel de studerende får øjnene op for branchen i deres uddannelsesforløb. Vi opfører bæredygtige boliger til både de unge, familien og seniorerne. Vi skaber rammerne for den moderne og bæredygtige arbejdsplads og udvikler fremtidens byrum. Samtidig bidrager vi til økonomisk vækst i Danmark, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

– Vi skal ganske enkelt gøre os lidt mere ’sexet’ og attraktiv som branche og som virksomheder, tilføjer Henrik Dahl Jeppesen.

Den nye struktur i Ejendomdanmark

Hovedbestyrelsen

 • De to separate sektionsbestyrelser nedlægges
  Alle typer af medlemmer gøres direkte valgbare til den nye og samlede bestyrelse
  Kandidater opstilles af hovedbestyrelsen/forretningsudvalget eller direkte på generalforsamlingen
  Halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år

Forretningsudvalget

 • Vælges direkte af hovedbestyrelsen og har ansvaret for ledelsen af Ejendomdanmark
 • Forretningsudvalget vælger formand og næstformand, der sammen udgør formandskabet
 • Udvides i størrelse – fem til syv medlemmer mod i dag fire

Delegerede og udvalg

 • Delegeretforsamlingen fortsætter som netværk efter indbydelse fra forretningsudvalget
 • Både medlemmer og ikkemedlemmer kan blive medlemmer af delegeretnetværket
 • Andre udvalg nedsættes efter behov og med defineret funktionsperiode
  Forretningsudvalget kan delegere kompetencer til relevante udvalg
 • Strategiske tiltag i Ejendomdanmark frem mod 2021
 • Lancerer nyt navn og logo (2018)
 • Nedsætter ny slagkraftig politik- og analyseenhed og udvikler foreningens kommunikations- og pressearbejde (2019)
 • Ny visuel identitet (bl.a. ny hjemmeside) (2019)
 • Lancerer ED-indkøbsportal (2018)
 • Ny rammeordning for pension (2020-2021)
 • Flytter til mere moderne lokaler (2020)
 • Ny governancestruktur (2020)

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder