Dansk Byggeris hovedkontor påNørre Voldgade. Foto: Wikipedia
Dansk Byggeris hovedkontor på Nørre Voldgade i København. Foto: Wikipedia

Udsigt til massivt fald i beskæftigelsen de næste måneder

Selvom langt de fleste virksomheder stadig kan holde aktiviteten oppe på byggepladser og anlægsprojekter, forventer Dansk Byggeri, at beskæftigelsen i branchen falder med 16.400 medarbejdere fra 1. til 2. kvartal.

Det viser et opdateret skøn over beskæftigelsen fra erhvervsorganisationen.

Ifølge prognosen vil krisen komme til at betyde hjemsendelser og afskedigelser i alle grene af byggeriet de næste måneder. Men senere på året venter Dansk Byggeri, at aktiviteten og beskæftigelsen retter sig igen, så branchen samlet set vil have mistet omkring 7.300 medarbejdere på grund af coronapandemien, når året er gået. I alt er der i øjeblikket ca. 177.600 beskæftigede i bygge og anlæg.

Det corona-justerede beskæftigelsesskøn fra Dansk Byggeri bygger på en vurdering af den procentvise nedgang i boligbyggeri, erhvervsbyggeri, anlægsarbejde, reparation og vedligeholdelse. Vurderingen er i sagens natur behæftet med betydelig usikkerhed, da ingen ved, hvor længe coronaviruskrisen varer, hvordan den udvikler sig, og hvilke yderligere samfundsaktiviteter, der risikerer at blive lukket ned.

Færre renoveringer og reparationer i boligerne
Det er ikke mindst renoveringer og reparationer af boliger, der ventes at blive skruet ned for de kommende tre måneder. På det område står beskæftigelsen til at falde med 6.500 fra 1. til 2. kvartal.

– Færre bolighandler, højere rente og en generel usikkerhed om fremtiden vil få færre boligejere til at sætte renoveringer og reparationer i gang. Og det samme gælder virksomheder, der selv må skære ned og er ramt af krisen, siger adm. direktør Lars Stor Hansen, Dansk Byggeri.

Nybyggeri bliver også ramt, men knap så voldsomt. I prognosen vurderer Dansk Byggeri, at aktiviteten i byggeri af både boliger, erhvervsejendomme og offentlige bygninger vil falde mellem 8 og 10 procent de næste tre måneder og medføre et fald i beskæftigelsen på over 4.000 medarbejdere.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder