Kontorejendommen på Kalvebod Brygge 32 i København, som Genesta i december 2019 solgte til Klövern. Genesta er blev i handlen rådgivet af blandt andet Colliers

Lav transaktionsaktivitet de næste måneder

Bekymringen vokser hos Danmarks største erhvervsmæglervirksomhed.

Blandt andet forudser Colliers lav transaktionsaktivitet de næste par måneder på grund af kampen mod coronavirus og lammelse af store dele af Danmark.

– Vi har mærket en brat opbremsning i aktivitetsniveauet allerede nu, hvor vi er begrænset i forhold til at kunne fremvise ejendomme, enten fordi investorerne ikke vil eller må mødes, eller også fordi ejendommene er lukket ned. For eksempel har flere investorer meldt ud, at deres medarbejdere ikke må besigtige ejendomme i øjeblikket. Og så siger det sig selv, at afsætningsmulighederne yderligere påvirkes negativt, når de udenlandske investorer ikke må rejse ind i Danmark og se ejendommene, siger adm. direktør og partner Peter Winther, Colliers International Danmark.

Igangværende salgsprocesser og transaktioner bliver derfor forsinket.

– Og vi må forudse en ganske lav transaktionsaktivitet fra nu og i hvert fald de næste par måneder, langt under halvdelen af det normale. Men forhåbentlig vil vi snart kunne se effekten af de mange tiltag til begrænsning af coronasmitten. I givet fald vil transaktionsaktiviteten kunne komme ganske kraftigt tilbage i 2. halvår. Men der er bestemt risiko for, at opbremsningen vil vare længere, siger Peter Winther.

Investeringsmarkedet kan relativt hurtigt komme tilbage
På sigt vil konsekvenserne af coronakrisen forhåbentlig vise sig at være langt mindre end konsekvenserne af for eksempel finanskrisen, fremhæver Peter Winther.

For en måned siden præsenterede Colliers sin årlige markedsrapport, men i løbet af få uger har kampen mod den globale spredning af coronavirus afgørende ændret billedet, også på markedet for erhvervs- og investeringsejendomme.

Læs mere i Afkastet steg knap 3 procentpoint i Storkøbenhavn i 2019

– Men det er ikke usandsynligt, at vi allerede inden for få måneder vil vende tilbage til mere normale tilstande. Spørgsmålet er imidlertid, hvilke kort- og langsigtede effekter vi vil se i ejendomsmarkedet, siger Peter Winther.

Han forudser meget lav aktivitet i de kommende måneder på det kommercielle ejendomsmarked, og at udlejningsmarkedet næppe bliver normaliseret før tidligst i løbet af efteråret.

– Derimod er der en vis sandsynlighed for, at investeringsmarkedet relativt hurtigt vil genvinde sit momentum, således af konsekvensen i det væsentlige bliver, at transaktioner gennemføres nogle få måneder senere end oprindelig planlagt, siger direktøren for Colliers.

Den kortsigtede udvikling på ejendomsmarkedet – Colliers’ basisscenarie

Colliers lægger i sit basisscenarie følgende forudsætninger til grund:

  • Inden for en periode på 4-6 uger vil man kunne registrere effekten af de mange tiltag, som er indført inden for den seneste uge. Det betyder, at rejser mellem de europæiske lande igen vil være mulige, og det betyder en gradvis normalisering af situationen inden for kontor- og transporterhvervene samt detailhandlen. Effekten for rejsebranchen samt hoteller og konferencecentre vil vare betydelig længere, og markedet vil næppe være normaliseret før tidligst i 4. kvartal 2020
  • Det må forudses, at den økonomiske aktivitet vil være faldende i 1. og formentlig også 2. kvartal 2020, og vi vil derfor teknisk set opleve en recession
  • Pengepolitikken vil forblive uhyre lempelig, og centralbankerne vil pumpe likviditet ud i markedet i et sådant omfang, at den kreditklemme, der i den forgangne uge var tegn på, forsvinder
  • Der vil antagelig senere også blive gennemført massive finanspolitiske lempelser for at afbøde virkningen af det økonomiske tilbageslag
  • Vi vil se en gradvis normalisering af forholdene på de finansielle markeder, og en pæn del af tabene fra de seneste måneder vil blive genvundet inden årsskiftet
  • Væksten vil i 2. halvår 2020 være relativt stærk, og en del af det vækstmæssige efterslæb vil blive indhentet

Kilde og kommentarer: Colliers

Konferencer & akademier

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder