Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pensiondanmark. Foto: Ursula Bach/Pensiondanmark

Pensiondanmark og ny partner vil bygge friplejeboliger

Pensiondanmark og Diakonissestiftelsen etablerer et nyt samarbejde om at bygge og drive en række friplejehjem. Parterne ønsker at samarbejde med kommuner om at etablere friplejehjem, hvor Pensiondanmark byder ind med kompetence på at udvikle og bygge og Diakonissestiftelsen med plejedelen.

Tal fra Danske Kommuner og Danmarks Statistik viser, at antallet af mennesker på 80+ forventes at være fordoblet i år 2030. Det betyder et behov for yderligere 35.000 plejeboliger, pointerer Pensiondanmark og Diakonissestiftelsen.

– Vi ønsker at opføre plejeboligerne i konstruktiv dialog med kommuner, som har brug for at øge kapaciteten af plejeboliger for at imødekomme lovkrav om ventetid og forventet efterspørgsel, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i Pensiondanmark, og Anne Mette Fugleholm, adm. direktør i Diakonissestiftelsen.

Model og udbredelse 
Byggeriet bliver finansieret af Pensiondanmark, så det kommunale drifts- og anlægsbudget ikke bliver belastet, ligesom kommunen ikke har nogen risiko i opførelsesfasen. I driftsfasen varetager Diakonissestiftelsen plejen og står for den faglige kvalitet og drift. Borgere, der er visiteret til plejehjem, kan frit vælge at bo på friplejehjem, og taksten for kommunen er den samme, uanset om det er et kommunalt drevet plejehjem eller et friplejehjem. For den enkelte beboer er der heller ikke flere udgifter.

Det nye partnerskab vil til at begynde med etablere friplejecentre i Region Hovedstaden, hvorefter andre placeringer i Danmark undersøges. Modellen er baseret på, at Pensiondanmark opfører og finansierer centrene, hvorefter Diakonissestiftelsen lejer sig ind i bygningerne.

Alle friplejeprojekter opføres i overensstemmelse med Pensiondanmarks bæredygtighedsprogram og ventes DGNB-bæredygtighedscertificeret i kategorien Guld.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder