Foto: Nordhavn med Redmolen - By & Havn.

V2C politianmeldt i sag om returkommission

PFA Ejendomme er i fuld gang med at udvikle Redmolen, der ligger i forlængelse af Århusgadekvarteret i Nordhavnen i København. Men nu oplyser PFA, at pensionsselskabet har politianmeldt bygherrerådgivningsfirmaet V2C for at tilbyde returkommission.

– I forbindelse med, at PFA snart skal til at igangsætte et større byggeri i Københavns Nordhavn, er der kommet informationer frem om, at det rådgivningsfirma, som PFA har anvendt, angiveligt skulle have krævet betaling fra en entreprenørvirksomhed som betingelse for, at rådgivningsfirmaet skulle anbefale PFA at indgå aftale med den pågældende entreprenør, oplyser pressechef Kristian Lund Pedersen, PFA, og fortsætter:

– Det kan i den forbindelse bekræftes, at PFA har indgivet en anmeldelse til politiet om begrundet mistanke om bedrageri mod V2C i forbindelse med byggeprojektet.

PFA ejer 57.000 kvm byggeret på Redmolen i Århusgadekvarteret i Nordhavn, og pensionskassen er i fuld gang med at udvikle spidsens 25.000 kvm store kontorprojekt, som måske også kommer til at rumme et hotel. Redmolen Spidsen omfatter en 60 meter høj kontorbygning og en plint, der indeholder udadvendte funktioner.

– Vi tager meget kraftigt afstand fra de formodede handlinger, som vi ser meget alvorligt på, siger Kristian Lund Pedersen.

PFA fik stoppet samarbejdet i opstarten af forløbet og har ikke lidt økonomiske tab. Samtidig oplyser PFA, at byggeriet vil fortsætte som planlagt og ikke er blevet forsinket af sagen. Desuden ønsker PFA ikke at udtale sig yderligere, da det nu er en pågående sag, der ligger hos politiet.

Lars Blaaberg ville ud på byggepladsen igen
I efteråret forlod den ene medejer og stifter af V2C Lars Blaaberg firmaet og begrundede opsplitningen med, at det skyldtes, at han gerne ville starte op for sig selv, fordi V2C var blevet for stort. Men stifter Peer Kisbye har en helt anden udlægning nu:

– I oktober 2019 blev Peer Kisbye orienteret om, at V2Cs tidligere medejer havde afholdt et møde med en privat bekendt. Denne bekendt er også bestyrelsesformand i en entreprenørvirksomhed. Af orienteringen fremgik det, at V2Cs tidligere medejer mundtligt skulle have udtrykt sin interesse i at indgå en aftale om returkommission. Da denne adfærd er i strid med V2Cs værdier, og muligvis strafbar, bad Peer Kisbye samme dag den tidligere medejer om at forlade V2C. Han har ikke været i V2C siden, og som konsekvens af hans opførsel er han blevet afviklet som medejer, oplyser V2C.

V2C oplyser, at Peer Kisbye dagen efter blev anmodet om at undersøge, om Lars Blaaberg havde været i kontakt med en anden entreprenør, men det blev afvist af entreprenøren.

– Den 6. februar i år blev Peer Kisbye bekendt med et dokument udarbejdet af V2C’ tidligere medejer og en repræsentant fra et københavnsk advokatfirma. Dokumentet var en aftale med en anden entreprenør om returkommission. Dokumentet gav anledning til, at kunden standsede samarbejdet med V2C. Efter indstilling fra V2C’ advokat, har vi stævnet det involverede advokatfirma og gjort erstatningskrav gældende. Der er også reageret overfor den forhenværende medejer.

V2C forsøger at isolere de afdækkede sager
V2C har nu forsøgt at isolere sagerne og sat dem i relation til Lars Blaaberg.

– På baggrund af sagen, har V2C igangsat en intern undersøgelse. Konklusionen er, at det er den tidligere medejer, der er den ansvarlige i V2C for aftalen. Advokatfirmaets medansvar afklares af retten. Der er ikke afdækket yderligere uregelmæssigheder internt i V2C – og vi har styrket vores kontroller. I V2C har vi reageret så hurtigt og konsekvent som muligt, og vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for at fastholde vores kunders, samarbejdspartneres og markedets tillid til V2C og vores uvildighed. Vi er alle i V2C dybt berørte over situationen, og vi beklager den dybt.

V2C har de seneste år arbejdet intenst med at udvikle byggeriets processer og herunder tale indgående for bedre samarbejde byggeriets parter imellem og indførelse af en 4-dages arbejdsuge for at optimere produktiviteten. Af samme grund var V2C nomineret til Estate Media Prisen i 2019.

V2C blev stiftet i 2014 af Peer Kisbye og Lars Blaaberg. Sidstnævnte har valgt ikke at vende tilbage på Estate Medias henvendelse om en kommentar.

Læs også:





Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder