København. Foto: Martin Heiberg

Vedtaget: Det bliver lettere at bygge mindre boliger i København

Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at sikre plads til børnefamilierne i byen.

Torsdag aften vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en ny kommuneplan, der sætter retningen for byens fysiske udvikling de kommende 12 år. Med den nye kommuneplan er kravet blødt op, så halvdelen af kvm til nybyggeri i København nu gives fri – og der dermed kan bygges flere boliger, der møder efterspørgslen på mindre lejligheder.

– Det er afgørende, at København også i fremtiden er en blandet by med plads til både den lille familie, singlerne og de studerende. Med kommuneplanen skruer vi derfor op for byggeriet af de mindre og helt små boliger. Samtidig gør vi det også mere interessant for investorer at investere i at opføre boliger i København, siger overborgmester Frank Jensen, Socialdemokratiet.

Nye familieboliger ned til 40 kvm
Med kommuneplanen gør politikerne det muligt at bygge nye familieboliger på ned til 40 kvm i byudviklingsområderne og 50 kvm i eksisterende by. De nye bestemmelser skal bidrage til et større udbud af boliger i København og dermed en mere stabil prisudvikling, hedder det.

Med de nye bestemmelser bliver det muligt at bygge dobbelt så mange mindre boliger i den eksisterende by og endnu flere i byudviklingsområderne.

Den såkaldte 95 kvm-regel, som kommuneplanen nu lemper, blev indført i 2005 for at gøre København mere attraktiv for børnefamilier. I de senere år har der også været en stigende efterspørgsel på mindre boliger til især enlige og ældre.

Med kommuneplanen er målet i alt at bygge 60.000 nye boliger frem mod 2031. Heraf skal hver fjerde være almen.

Udover boliger får kommuneplanen betydning for bilernes rolle i byen. Blandt andet sænker man parkeringsnormen i nybyggerier med 30 procent, så bygherre ikke skal etablere ligeså mange parkeringspladser som tidligere. Samtidig skal der være delvist bilfri områder i byudviklingsområder som Nordhavnen og Godsbaneterrænet.

Kommuneplanen blev vedtaget torsdag aften med 33 stemmer for og 9 i mod, og 10 undlod at stemme.

Læs mere i Ny kommuneplan for København vedtaget – 60.000 boliger skal bygges frem til 2031

Fakta: Ny kommuneplan for Københavns Kommune

  • Kommuneplanen 2019 var i offentlig høring fra 27. august 2019 til 22. oktober 2019, og i supplerende høring fra den 11. december 2019 til den 15. januar 2020. I høringsperioderne blev der i alt afgivet 1.781 høringssvar. Til sammenligning modtog kommunen 139 høringssvar til kommuneplanen i 2015
  • De konkrete anlægsprojekter skal finansieres gennem de kommende års budgetforhandlinger
  • Med kommuneplanen ændrer kommunen i bestemmelserne for størrelsen på byens boliger. Før har det været et krav ved nybyggeri, at 75 procent af boligerne i gennemsnit skulle være 95 kvadratmeter store, men med kommuneplanen sættes 50 procent af kvadratmeterne fri, så der kan bygges flere mindre, billigere lejligheder

Kilde: Københavns Kommune

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder