Estate Media –

Nyheder – Danmark

Kulbanekvarteret i Valby. Illustration: Bonava/Arkitema Architects

Op til 45.000 kvm boliger på vej i Kulbanekvarteret i Valby

Med boliger på det uudnyttede areal kommer Kulbanekvarteret til at hænge bedre sammen med resten af byen

Søren Duran Duus

torsdag 27. februar 2020 10:28

Der kan bygges op til 45.000 kvm boliger i Kulbanekvarteret i Valby, hvoraf op til 11.000 kvm skal være nybyggede, almene boliger, fordi der fra politisk side vil blive stillet krav om, at 25 procent skal være almene boliger.

Områdefornyelsen er allerede i fuld gang, og Bonava Danmark har som en af bygherrerne bedt om tilladelse til at bygge en række boligkarreer i kvarteret.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, Københavns Kommune, er positivt indstillet overfor et nybyggeri under forudsætning af, at en fjerdedel bliver almene boliger:

Kulbanekvarteret i Valby. Illustration: Bonava/Arkitema Architects

– Der er et stort ønske lokalt om at få ændret på Kulbanevej, og jeg er glad for, at Bonava ser konstruktivt på de lokale behov i forbindelse med projektet. En ændring af den østlige del af Kulbanevej vil kunne styrke sammenhængskraften mellem det nye byområde på Grønttorvet og de eksisterende kvarterer omkring Kulbaneparken, og det er præcis, hvad der er brug for. Det skal Bonava have stor ros for, siger Ninna Hedeager Olsen.

Vil ændre færdselsåre
I forbindelse med byggeriet vil Bonava også ændre den østlige del af den lokale færdselsåre Kulbanevejs forløb, så der bliver bedre sammenhæng mellem Kulbanekvarterets oprindelige boliger, Grønttorvet, det planlagte nybyggeri og den nye park, Kulbaneparken, som er ved at blive etableret.

Ændringen vil også betyde, at det stykke af Kulbanevej, hvor vejen møder Retortvej, og hvor der i dag er dårlige oversigtsforhold, vil blive nedlagt. Derudover vil der blive etableret cykelsti og fortov på begge sider af Kulbanevejs nye stykke, der skal afløse den utrygge udmunding i Retortvej.

Det har længe været et lokalt ønske at højne trafiksikkerheden på Kulbanevej, og derfor støtter Valby Lokaludvalg omlægningen. Formand for Områdefornyelsen Kulbanekvarterets styregruppe, Inge Grønlund, har boet i kvarteret i over 50 år og glæder sig over udviklingen:

– Tænk at vores store arbejde med udviklingsplanen tilbage i 2017 nu bærer frugt. Med opførelsen af 45.000 kvm boliger på det uudnyttede areal kommer Kulbanekvarteret til at hænge meget bedre sammen med resten af byen, og jeg glæder mig over flere beboere i kvarteret. Det betyder rigtig meget for mig, at nybyggeriet er med til at løse det farlige knudepunkt ved krydset Retortvej og Kulbanevej, som beboerne i kvarteret er meget utrygge over – og at løsningen samtidig skaber en god forbindelse mellem kvarteret og Grønttorvet, siger Inge Grønlund.

Fakta: 

  • For at byggeplanerne kan blive realiseret, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, da den nuværende lokalplan kun giver mulighed for serviceerhverv. Den 2. marts vil Teknik- og Miljøudvalget derfor tage stilling til, om der skal udarbejdes et forslag til en ny lokalplan med udgangspunkt i byggeplanerne og startredegørelsen. Derudover skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvor tæt der kan bygges i området  
  • Bonava Danmark vil bygge boligkarreer i tre til syv etagers højde, tilpasset områdets øvrige bygninger og natur. Bygherren forventer, at byggeriet vil blive svanemærket  
  • Kulbanekvarteret består af en række usammenhængende boligområder, der opstod efter den store gasværkseksplosion i 1964. Området halter efter det øvrige København på en række socioøkonomiske parametre. En områdefornyelse finansieret af København Kommune og staten er i fuld gang med at skabe sammenhæng mellem områderne – bl.a. via stisystemer og anlæggelsen af en rekreativ park, hvor beboerne kan mødes, afholde arrangementer og motionere   
  • Vedtages det at påbegynde udarbejdelsen af en lokalplan med udgangspunkt i byggeplanerne og startredegørelsen, vil etableringen af en kommunal daginstitution også være en del af planen

Kilde: Københavns Kommune

Læs også:

Kommentarer

Seneste nyt

– Lancerer nyt kontorfællesskab

Pluss, Kontor, Odense / onsdag 12. august 2020

Züblin opsiger medlem af direktionen

Pluss, Virksomheder og mennesker / onsdag 12. august 2020

Coronakrise udløser ny rekord i tomme butikker

Corona, Retail / onsdag 12. august 2020

Sweco ansætter ny chef for bygherrerådgivning

Rådgivere, Virksomheder og mennesker / tirsdag 11. august 2020

MT Højgaard hyrer gammel kending til at lede milliardprojekt

Projektudvikling, Virksomheder og mennesker / tirsdag 11. august 2020

MT Højgaard udvikler milliardprojekt

Pluss, Projektudvikling, Byudvikling / tirsdag 11. august 2020

Kommende konferencer

Torsdag den 13. august kl. 09:00

VENTELISTE - Erhvervs- og boligmarkedet i Roskilde

- investering og udvikling mod 2021

Torsdag den 20. august kl. 09:00

Erhvervslejeloven

- nyeste afgørelser og praksis

Estate Podcast

Seneste nyhederTags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland