Axel Towers. Foto: ATP Ejendomme

ATP opnår investeringsafkast på over 40 milliarder kr.

ATP Koncernen, Danmarks næststørste ejendomsinvestor, kommer ud af 2019 med sit bedste årsresultat nogensinde.

Gode markedsforhold, et målrettet arbejde med porteføljekonstruktionen og risikoniveauet er de væsentligste årsager til, at ATP leverer et historisk højt investeringsafkast i 2019, lyder det.

ATP Koncernen opnåede i 2019 et resultat på 34,0 milliarder kr., der primært var drevet af høje afkast i investeringsporteføljen. Årets investeringsafkast landede på 40,7 milliarder kr., hvilket var et resultat af, at næsten samtlige aktivklasser bidrog med positive afkast.

Ud af det samlede investeringsafkast på 40,7 milliarder kr. bidrog fast ejendom med 2,1 milliarder kr. Ejendomsinvesteringer – både herhjemme og i udlandet – foretages ved direkte ejerskab af ejendomme, via joint ventures eller indirekte via investeringer i unoterede ejendomsfonde.

Afkastet fra de direkte ejendomsinvesteringer var på 1,5 milliard kr., hvoraf det direkte afkast eksklusive værdireguleringer udgjorde 1,3 milliard kr. Afkastet fra de indirekte ejendomsinvesteringer var på 0,6 milliard kr., hvoraf det direkte afkast eksklusive værdireguleringer udgjorde 0,5 milliard kr.

Lige op til jul købte ATP sig ind i europæiske logistikejendomme for 1,125 milliard kr. Konkret har ATP Ejendomme købt sig ind i 70 europæiske logistikejendomme. Investeringen er sket igennem den nyoprettede fond AXA Logistics Europe Fund og i selskab med den globale ejendomsinvestor AXA IM – Real Assets, som ATP Ejendomme i forvejen ejer fire ejendomme i Bruxelles, London og Amsterdam sammen med.

Læs mere i ATP køber sig ind i europæiske logistikejendomme for 1,1 milliard kr.

Obligationer gav størst afkast
Det var især stats- og realkreditobligationer, der med et afkast på 12,7 milliarder kr. gav det største positive afkast, mens investeringer i udenlandske og danske børsnoterede aktier bidrog med henholdsvis 9,3 milliarder kr. og 8,1 milliarder kr. Også kredit, unoterede aktier, infrastruktur og fast ejendom gav positive afkast. De inflationsrelaterede instrumenter, som blandt andet består af langsigtede forsikringer mod stigende inflation, gav i år et negativt afkast på 2,4 milliarder kr.

– 2019 var et fantastisk investeringsår, og vi har været klar til at udnytte de gunstige markedsvilkår. Det rekordhøje afkast er et resultat af flere års målrettet arbejde med at optimere porteføljekonstruktionen og markedsrisikoniveauet, der dermed har styrket grundlaget for at realværdisikre medlemmernes pensioner. Når jeg kigger tilbage på året, er jeg stolt over, at vi igen enkelt og effektivt har været med til at sikre danskernes økonomiske grundtryghed, siger adm. direktør Bo Foged, ATP.

ATP forventer i tråd med markedsforventningerne ’lavere afkast og større udsving i de kommende år’.

De seneste fem år har ATP opnået et gennemsnitligt årsafkast af investeringsporteføljen på 17,2 procent i forhold til bonuspotentialet, og der har været positive afkast af investeringsporteføljen i 17 ud af de seneste 20 kvartaler.

Sammensætning af investeringsafkastet i 2019

Kilde og grafik: ATP’ årsrapport 2019

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen