Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark
Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark

Ejendomdanmark varsler tab på 25-35 procent på alle ældre udlejningsboliger

Der kommer voldsomme konsekvenser for ejendomsbranchen og andelsboligerne med den aftale, regeringen, Enhedslisten, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti torsdag aften har præsenteret.

Det konkluderer brancheforeningen Ejendomdanmark, der betegner den nye boligaftale som ’en katastrofe for ejendomsmarkedet’.

– Indgrebet giver estimeret et tab på 25-35 procent – eller 30-42 milliarder kr. – til alle ejere af ældre udlejningsboliger, hvad enten det er pensionskasser, private investorer eller familievirksomheder. Det er en reel knockout, som ikke er langt fra reelt at afskaffe paragraf 5, stk. 2 som moderniseringsparagraf, siger adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark.

Han henviser til, at der i aftaleteksten blandt andet er en 5-årig karensperiode, en lejebremse samt hårde krav ved energirenoveringer.

Andelsboligejendommene kan falde 15-20 procent 
Andelsboligejendomme kommer med indgrebet også til at blive ramt på ejendomsværdierne, som vil falde med omkring 40 milliarder kr., hvilket svarer til et forventet tab på 15-20 procent af andelsboligejendommenes værdi, vurderer Ejendomdanmark.

Brancheforeningen regner med, at det med den nye boligaftale bliver ’særdeles vanskeligt’ at tiltrække investeringer, der kan bruges til at modernisere de ældre udlejningsejendomme.

– Hele forløbet viser desværre, at det faktuelle gik tabt i det storpolitiske spil, men vi havde håbet, at der trods alt ville være en grad af besindelse, så man ikke straffede en hel branche i flæng med store konsekvenser, siger Jannick Nytoft.

– Der er brug for et velfungerende ejendomsmarked. Og vi har brug for, at de private ejendomsvirksomheder løbende moderniserer vores boligmasse, så vi undgår forslumning eller de milliardregninger, som skatteborgerne tidligere betalte for byfornyelse.

Den nye aftale om Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 har rød blok og Dansk Folkeparti landet efter tre måneders forhandlinger.

Ejendomdanmark: Nyt boligindgrebs betydning

 • En karensperiode på 5 år medfører øjeblikkeligt et værditab for alle ældre ejendomme på 10-15 procent
 • Indgrebets øgede energikrav medfører værditab for ejendomsbranchen på gennemsnitligt 5-10 procent
 • Definitionen på det lejedes værdi ændres, så niveauet i praksis fastfryses. Det gælder både for lejemål, der allerede er moderniseret, såvel som dem der moderniseres i fremtiden. Det giver et forventet tab på 7 procent
 • Huslejebremsen lægger yderligere en dæmper på huslejeudviklingen. Det koster forventeligt ejendomsbranchen 3 procent
 • Krav om besigtigelse fra huslejenævnet inden udførelse af paragraf 5.2-moderniseringer øger den administrative byrde, forlænger tomgangen og mindsker moderniseringsomfanget
 • Gebyret ved tabte sager stiger med næsten 200 procent
 • Samlet vurderes indgrebet at medføre ejendomsbranchen et værditab på 25-35 procent eller 30-42 milliarder kr.
 • Andelsboligejendomme kommer med indgrebet til at blive ramt på ejendomsværdierne, som vil falde med omkring 40 milliarder kr., hvilket svarer til et forventet tab på 15-20 procent af andelsboligejendommenes værdi

Kilde: Ejendomdanmark

Fakta: Udvalgte elementer i forslag til ny boliglov

 • Karensperiode: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå 5 år, før lejefastsættelse må ske efter Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2
 • Grønt incitament: Karensperioden på 5 år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst tre niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. per kvm
 • Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til 10 procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi
 • Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter paragraf 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst to niveauer
 • Forbud mod ’flytte-penge’: Det skal fremover være forbudt for udlejer at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål
 • Huslejenævn: Der sættes gang i en række initiativer, som vil styrke huslejenævnene og øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne
 • Besigtigelse: For at modvirke fup-moderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer alene for at opfylde beløbskrav, indføres krav om, at lejemålets stand før en 5.2-modernisering skal dokumenteres ved en besigtigelse fra huslejenævnet

Kilde: Transport- og Boligministeriet

Læs også:

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder