Visualisering af visionen for Nuuks Plads - set fra Rantzausgade. Illustration: Entasis

Ejendomsudviklingsselskab løfter sløret for Nuuks Plads-projekt på Nørrebro

Det danskejede 2L Projektudvikling, der i efteråret 2019 overtog Nuuks Plads fra Freja Ejendomme, som overtog pladsen i 2013, kan nu løfte sløret for den overordnede vision for udviklingen af pladsen på Nørrebro i København.

Projektet omfatter 10.000 kvm blandet boliger og erhverv. Højden på byggeriet bliver under 24 m og vil dermed ikke overstige højden på de omkringliggende bygninger.

– Vi har et stærkt ønske om, at Nuuks Plads skal være et nyt samlingspunkt på Nørrebro, der er lokalt forankret, og som derfor skal udvikles i samarbejde med lokale aktører. Ambitionen er, at en række af pladsens nye lokaler skal drives af lokale ildsjæle og kræfter og skal være et sted, der indbyder til, at både nuværende og kommende beboere på Nørrebro bruger pladsen. Samtidig har vi lagt vægt på, at selve byggeriet respekterer områdets karakter og højden på de omkringliggende bygninger, siger partner Mathias Seidenfaden Busck, 2L Projektudvikling.

2L Projektudvikling er et ejendomsudviklingsselskab stiftet af de fire partnere Mathias Seidenfaden Busck, Line Thorup Schultz, Lau Kristensen og Lars-Erik Houmann Christensen.

Visualisering af visionen for Nuuks Plads med åbne og transparente stueetager – her set fra Jagtvej og Metropladsen. Illustration: Entasis

– Vi går meget ydmygt til opgaven og håber, at der vil være opbakning til vores overordnede arkitektoniske udformning, hvor vi bevarer Nyrops Arkiv og genanvender Koppels Magasin – to ikoniske bygninger, som sammen har defineret pladsen siden 1964. Der er dog fortsat meget, der skal afklares, og samtidig skal de overordnede rammer godkendes af Københavns Kommune. Den kommende tid står derfor i dialogens tegn, siger partner Line Schultz.

Vil fjerne mellembygning
Konkret ønsker 2L at fjerne den lave mellembygning og dernæst skabe en ny sammenhæng ved at etablere to nye fløjbygninger mellem Nyrops Arkiv og Koppels Magasin, der danner en ny sammenhæng og et nyt byrum mellem bygningerne, der vil være åbent for alle, og som kan danne ramme for forskellige aktiviteter.

Langs Nyrops Magasin dannes en åbning til byrummet, så Nyrops bygning opretholdes som en selvstændig bygning, og dermed skabes der et gaderum langs Nyrops Arkiv. Stueetagerne i de to fløje og i Nyrops Arkiv vil være transparente og åbne med plads til spisesteder, kulturelle aktiviteter eller lignende.

Intention
Det er intentionen, ’at en del af arealerne bliver udbudt til ikke-kommerciel anvendelse med henblik på at sikre en større bredde blandt tilbuddene på Nuuks Plads’.

– Det ligger i vores værdigrundlag at udvikle økonomisk ansvarlige projekter med respekt for miljø og samfund. Vores projekter skal give noget tilbage til stedet i form af byrum, landskab eller til nye fællesskaber. Derfor er det vores intention at leje en del af arealet ud til en billigere leje, så det bliver muligt for mindre kulturelle aktører at være en del af fremtidens Nuuks Plads, siger Mathias Seidenfaden Busck.

– Vi har fokus på at lave et projekt, der også er miljømæssigt bæredygtigt, og derfor vil vi blandt andet genanvende og transformere Koppels Magasin, som faktisk er noget af det mest bæredygtige, man kan gøre, siger Line Schultz.

Lokalplan skal vedtages
Før byggeriet på Nuuks Plads kan blive en realitet, skal der vedtages en lokalplan for området. Som en del af lokalplanprocessen vil der blive afholdt borgermøder. Det første borgermøde forventes af blive afholdt i løbet af februar-marts.

2L Projektudvikling A/S er et danskejet ejendomsudviklingsselskab, som udspringer af det oprindelige 2L Holding, der blev stiftet af Lars-Erik Houmann Christensen og Lau Kristensen.

Projektet på Nuuks Plads udføres i samarbejde med arkitektvirksomhederne Entasis og Briq. Derudover har Scheving og Bertelsen bidraget med anbefalinger til udviklingen af Nyrops Magasin.

Fakta: Nuuk Plads-projektet

  • Projektet omfatter 10.000 kvm
  • Der etableres blandet bolig og erhverv
  • Højden på byggeriet vil være under 24 m og vil dermed ikke overstige højden på de omkringliggende bygninger
  • Byggeriet forventes at skabe plads til 100-200 beboere afhængig af boligandel
  • 25 procent af boligerne vil være almene boliger
  • 40-60 procent af arealerne forventes omdannet til erhverv (serviceerhverv, kultur, detailhandel)
Konferencer & akademier

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder