Adm. direktør Lars Pærregaard, Kereby. Foto: Kereby

Kereby sænker huslejen i 5.2-renoverede lejemål

Kereby, som i november 2019 skiftede navn fra 360 North, har i dag meddelt flere end 300 lejere, at deres husleje er blevet sænket.

Det sker efter en Kereby-gennemgang af de enkelte lejemål, ejendommenes stand og sammenlignelige huslejeniveauer i markedet for at vurdere huslejeniveauerne for de af virksomhedens boliger, der er renoveret efter Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. Huslejenedsættelsen er en del af den større indsats, som Kerebys nye ledelse har iværksat ’for at vurdere alle aspekter af forretningen og sikre lejerne den bedste langsigtede service- og driftskvalitet’.

– Hos Kereby fokuserer vi på at drive vores forretning på en respektfuld, ansvarlig og professionel måde. Vi arbejder løbende med at forbedre tilfredsheden blandt vores lejere og løfte serviceniveauet i vores langsigtede forretning her i København. Huslejenedsættelsen gennemføres i forlængelse af en række tiltag, som vi implementerer som led i vores nye tilgang til driften, og ændringen vil sikre markedskonforme og særdeles konkurrencedygtige huslejeniveauer, siger adm. direktør Lars Pærregaard, Kereby.

Nu 750-1.650 kr. per kvm
Lejerne er blevet orienteret om deres specifikke huslejenedsættelser, som får tilbagevirkende effekt fra indgåelsen af deres lejemål eller per datoen for Kerebys overtagelse af boligen. Efter huslejenedsættelserne vil huslejen for Kerebys portefølje af lejemål renoveret efter paragraf 5, stk. 2 ligge i intervallet 750-1.650 kr. per kvm, hvilket er både konkurrencedygtigt og markedskonformt, fremhæver Lars Pærregaard.

Huslejenedsættelsen for hvert lejemål fastsættes med afsæt i en individuel gennemgang af lejemålet, ejendommens generelle stand og sammenlignelige huslejeniveauer i det pågældende område.

Udover gennemgang af huslejeniveauerne foretager ledelsen en vurdering af alle henvendelser om vedligeholdelse og serviceforhold, og i den forbindelse opfordres lejerne til at kontakte og mødes med Kereby for at drøfte eventuelle udeståender.

Den nye ledelse implementerer i øjeblikket en række tiltag, der skal forbedre den samlede oplevelse og serviceniveauet for lejerne, herunder:

– Et nyt servicecenter og telefonsystem, der skal øge tilgængeligheden og forbedre dialogen med lejerne

– Et nyt sagsstyringssystem, der skal sikre hurtig og effektiv styring af driftsopgaver for lejerne

– Et nyt projektstyringssystem til planlægning og overvågning af bygge-/renoveringsprojekter på tværs af ejendomme

– Træning, uddannelse og udvikling af Kerebys medarbejdere for at sikre god kundeservice

Fakta: Kereby

  • 360 North, nu Kereby, blev i maj 2019 opkøbt af Blackstone, efter den amerikanske kapitalfond indtil da havde været repræsenteret i Danmark af 360 North med Nils Jansson i spidsen
  • Lars Pærregaard tiltrådte i juni 2019 som adm. direktør efter stifter af 360 North, Nils Janssons, exit
  • I november 2019 skiftede 360 North navn til Kereby
  • Kerebys direktion udgøres af CEO Lars Pærregaard, COO Kenneth Ohlendorff og CFO Ole Markussen
  • I dag har Kereby knap 100 medarbejdere. Ejendomsporteføljen består af cirka 2.300 boliglejemål, hvilket svarer til cirka 0,5 procent af lejemarkedet i København foruden cirka 500 erhvervslejemål målrettet små og mellemstore virksomheder

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder