Adm. direktør og partner Peter Winther, Colliers International Danmark. Foto: Colliers

Colliers: Transaktionsvolumenen landede på 57 milliarder kr. i 2019

57 milliarder kr.

Det endte den danske transaktionsvolumen på i 2019 ifølge Colliers’ opgørelse. Det svarer til et fald på 20 procent, især på grund af faldende aktivitet inden for boligsegmentet – men høj aktivitet inden for kontorejendomme, domineret af internationale investorer.

Efter et meget svagt 1. halvår steg aktiviteten på ejendomsinvesteringsmarkedet kraftigt mod årets slutning. Den samlede omsætning landede dog alligevel 20 procent under 2018-niveauet og 35 procent under det hidtidige rekordår i 2017.

Artiklen fortsætter under grafikken

Udvikling i dansk transaktionsvolumen fra 1992 til 2019

Transaktionsvolumenen i det danske ejendomsinvesteringsmarked i milliarder kr. Kilde og tabel: Colliers International

Faldet i transaktionsvolumenen kunne især registreres uden for Storkøbenhavn, hvorimod investeringsaktiviteten kun faldt relativt marginalt i hovedstadsområdet.

I oktober vurderede Colliers, at den samlede transaktionsvolumen i 2019 ville ende i underkanten af 60 milliarder kr. mod 71 milliarder kr. i 2018. De 71 milliarder kr. er registreret af Colliers.

Læs mere i Colliers: Transaktionsvolumenen vokser fra 8 til over 25 mia. kr. på et kvartal

– Vi havde hos Colliers prognosticeret et lidt højere transaktionsvolumen, men de politiske udmeldinger omkring kommende stramninger af mulighederne for at gennemføre lejeforhøjelser ved gennemgribende moderniseringer af ældre boligejendomme betød, at flere betydende transaktioner i årets sidste uger blev sat på hold, siger adm. direktør og partner Peter Winther, Colliers International Danmark.

Internationale investorer stod i 2019 for knap 53 procent af de samlede investeringer, en svag stigning fra 2018. I de senere år har fordelingen af investeringerne mellem danske og udenlandske investorer været stabil omkring 50/50.

Faldende aktivitet inden for boligsegmentet
Generelt har markedet været præget af faldende aktivitet inden for boligsegmentet.

– Udviklingen kan, i et vist omfang, forklares med den ganske store usikkerhed om de fremtidige rammebetingelser for modernisering af lejligheder i den ældre boligmasse. Men hertil kommer, at kombinationen af ganske ambitiøse udbudspriser på salg af større boligprojekter og et lidt svagere udlejningsmarked for store lejligheder har betydet en markant reduktion i salget af sådanne projekter, siger Peter Winther.

Artiklen fortsætter under grafikken

Sektorfordeling af ejendomstransaktioner

Kilde og tabel: Colliers International

– Selv om core-ejendomme i 2019 udgjorde en større del af de samlede investeringer end i 2018, er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at der i 2019 også kunne registreres en ganske pæn omsætning inden for value add-segmentet, hvorimod omsætningen af egentlige opportunistiske investeringer med en meget høj risikoprofil var stærkt faldende, utvivlsomt som følge af ringere finansieringsmuligheder, siger Peter Winther.

Segmentfordeling af ejendomstransaktioner

Kilde og tabel: Colliers International

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder