Ugen i Ejendom: Fart på i 2020 med opkøb og nye muligheder

I denne uge udkom årets første udgave af Estate Magasin. En god tyk sag med masser af artikler at dykke ned i. Normalt når vi skriver det store årsnummer, så bringer vi en liste over de største transaktioner i året. Vi ved godt, at der kan komme nogle enkelte de sidste uger i december. Men i år var det helt ekstremt. Transaktionsfeberen steg markant frem mod den 23. december. Og havde man så troet, at det ville løje af i januar – for det plejer det – så tog man også fejl. Året er startet op med fuld damp på kedlerne.

Forsidehistorien i Estate Magasin gik tæt på den nok største danske kapitalfond i ejendomsmarkedet. I et åbenhjertigt interview fortalte adm. direktør Claus Mathisen om udfordringer og muligheder i at være en kapitalfond, hvor partnerne hele tiden har fokus på innovation og bæredygtighed. For dem selv, for firmaet, for investorerne, men især for de projekter og det byliv og i sidste ende den jordklode, som de er en del af. Vi opsummerede en af de mange nyheder i artiklen, nemlig at Nrep i alt vil rulle 3.000 boliger ud i to forskellige seniorboligkoncepter. Se hele den store årsudgave af magasinet online her

Læs også Nrep har 3.000 konceptboliger på vej

Læs også Nrep indgår aftaler for over 500 millioner kr.

Alle ejendomme, der er lejet ud, har brug for en administrator. Men det er de færreste, der kan tjene ret meget på at sende huslejeopkrævninger ud. Derfor ser flere på alternative indtjeningsmodeller enten fordi de bliver efterspurgt eller fordi marginalerne er højere, hvis man kan tilføre værdi fremfor blot at sende regninger.

Cobblestone har hidtil mere hældt i retning af et administrationsselskab, som har haft mange andelsforeninger, men på det seneste også stadig flere internationale og danske investorer. Derfor lå det til højrebenet at kunne tilbyde sidstnævnte det, de efterspørger.

Cobblestone har i forvejen knopskudt de seneste år med flere ekstra ydelser drevet af partnere i det enkelte segment som et arkitektfirma med Nicolaj Westergaard Sevel, Martin Yde og Jesper-Max Larsen på ejer- og lederside, selvstændig finansiel rådgivning med Peter Lilja i spidsen, og nu kommer så asset management, som Lars Frederiksen skal stå i spidsen for. Han kommer med sit eget firma Cura Management, som netop har været på udkig efter flere kunder og altså nu i stedet kan tilbyde investorerne i Cobblestones portefølje værdiskabende rådgivning udover den mere traditionelle administration.

Læs også Cura Management bliver del af Cobblestone

I Danmark er der forholdsvis få toneangivende landinspektørfirmaer, og endnu færre meget farverige landinspektører. Det er et nøgternt fag, og derfor vækker det også opmærksomhed, når der er profiler, der skiller sig ud. Det har Kristian Baatrup gjort, og hans exit fra Landinspektørkontoret viste da også, at der godt kan være temperament i, hvad der ellers oftest virker som en lidt introvert og rolig branche.

Nu er de tidligere partnere kommet så meget til enighed, at Kristian Baatrup har fået mulighed for at starte for sig selv.

Kristian Baatrup vil gå efter de traditionelle landinspektøropgaver, men især efter de opgaver, hvor han i højere grad kan være med til at øge værdien. Det er ikke langt fra bagtanken bag Cobblestones udvidelse af paletten med købet af Cura.

Læs også Kristian Baatrup starter eget landinspektørfirma

Navnenyhederne talte også Per Feldthaus, der vælger at træde ud af Signal og i stedet blive en del af AlmenR – et af de koncepter, der arbejder med det store mantra her ved indgangen til 20erne – fællesskaber og nye boformer.

Læs også Per Feldthaus bliver ny partner i AlmenR

Ugens helt store overraskelse var, at Ingvar Sejr Hansen nu vender tilbage til sin tidligere chef Anne Skovbro. De to kørte i en årrække parløb på Københavns Rådhus, og de blev ikke mindst eksponenter for en periode på rådhuset, hvor relationen til ejendomsbranchen blev udbygget gennem dialogmøder og gensidig forståelse af rammevilkår og betingelser. Ingvar Sejr Hansen har haft en afstikker til en tid som vicedirektør i den mindre Frederiksberg Kommune, men er nu tilbage i en hektisk stilling i By & Havn som ny salgs- og udviklingsdirektør som afløser for Michael Soetmann.

Læs også Ingvar Sejr Hansen får ny udviklings- og salgsdirektør i By & Havn

Læs også Ingvar Sejr Hansen stopper som planchef i Københavns Kommune

Læs også By & Havn mister udviklings- og salgsdirektør

Der er ingen tvivl om, at Anne Skovbro her får en topprofessionel embedsmand at køre parløb med. Men det kan heller ikke have forbigået nogens opmærksomhed, at hele By & Havns aura er under omdannelse. Fra at have haft en stærk politisk leder i Jens Kramer Mikkelsen, er den nuværende ledelse rekrutteret blandt topprofessionelle embedsmænd.

I branchen er der nu nogle, der kalder By & Havn for “center for havnen” med henvisning til, at de ser det som en forvaltning i Københavns Kommune mere end et aktieselskab med selvstændig profil. Og her må man ikke glemme, at ejerskabet af By & Havn også er ændret til, at det er 95 procent ejet af Københavns Kommune, så det er måske ikke så underligt.

Siden Anne Skovbro overtog for halvandet år siden er hele maskinen blevet ændret og organisationen moderniseret, og der er nok ingen tvivl om, at i de kommende år med Ingvar Sejr Hansen om bord vil tolkningen af det politiske spil i By & Havn blive yderligere styrket med meget erfarne kræfter. Det kan der hurtigt blive brug for, når arbejdet med infrastruktur og Lynetteholmen og meget andet skal balanceres mellem statslige og kommunale interesser.

Når kommuner eller andre offentlige myndigheder skal sælge jord og udvikle tidligere havneområder eller nye bydele er der fordele ved at skille visse områder ud som selvstændige resultatcentre. Mens By & Havn nu er et næsten rent kommunalt selskab, så findes der flere variationer.

I Aarhus er det for eksempel kommunen selv, der udvikler, mens en af variationerne er de udviklingsselskaber, hvor Realdania er med som i Køge, Ringkøbing, Fredericia og Nærheden.

En tredie variant er den måde, man gør det på i Høje-Taastrup C, hvor flere private selskaber har dannet et udviklingsselskab sammen med kommunen. I øvrigt en variant som By & Havn også benytter sig af på specifikke udviklingsprojekter som dele af Nordhavn, hvor blandt andet detaildelen udvikles i et selskab ejet i fællesskab med Nrep.

Læs hele historien og forvandlingen af Høje-Taastrup C her

Jeg har ikke svaret på, hvad der er bedst, og det tror jeg – desværre – ikke, der er nogen, der har. Jeg kan se, at man også prøver flere forskellige modeller af i andre lande, hvor man gerne vil initiere byudvikling. Men det bevidste valg af, hvordan man gør det for de offentlige planlæggere er vigtigt ligesom det for ejendomsbranchen og de private aktører er supervigtigt at være opmærksom på og forstå de bagvedliggende interesser og politiske tankegange. Det er ikke nemt, men det er noget af det jeg tror på, at vi i branchen bliver nødt til at skærpe opmærksomheden på her i 20erne.

Hotelmarkedet har længe været hot, men nu kommer også hotellejlighederne. De har hidtil været ret få ikke mindst på grund af planmæssige udfordringer om anvendelse og meget andet. Men Postbyen ved Københavns hovedbanegård får hotellejligheder og de bliver drevet af – endnu – en ny international hotelaktør.

I det hele taget glæder jeg mig lidt på samme måde som da Aarhus Ø og Nordhavn tog form til at se Postbyen komme op ad jorden. Det er utrolig fascinerende, når en ny bydel dannes fra ingenting – forhåbentlig med succes. Her har Postbyen den fordel, at den fra dag 1 har en massiv ankerlejer i form af Danske Bank, og det vil sikre liv i området.

Læs også Britisk hotelgruppe rykker ind i Postbyen med 236 hotellejligheder

I 2019 var der i vores spalter meget fokus på konsolideringer og opkøb. “Biproduktet” af det blev en af de mest læste nyheder. For det er nemlig ikke alle, der – på trods af de allerbedste intentioner -, trives i de store organisationer, som de bliver en del af. Det skete blandt andet for Henriette Dybdal Cajar, der i bedste mening som adm. direktør solgte Henrik Larsen rådgivende ingeniører ind i Orbicon. Men hun måtte sande, at hun trivedes ikke som del af en stor organisation, og det blev startskuddet til hendes og tre andre partneres nye selskab Sinuz.

Henriette Dybdal Cajar er også formand for bestyrelsen i Byens Netværk og måske var det også med til at få ekstra mange til at interesse sig for den historie. Med de mange opkøb i branchen i øjeblikket, så vil nydannede selskaber og ikke mindst jobrotationen fortsætte på højt niveau i 2020. Det er ikke alle, – heller ikke nødvendigvis arkitekterne bag, – der når hverdagen indtræffer, trives med de nye konstellationer.

Læs også Portræt: Høj vækst på rekordtid (+)

Byens Netværk, Bygherreforeningen og Byggesocietetet kom alle igennem deres nytårskure denne uge, og branchen har fået hilst på hinanden og ønsket godt nytår. Sidste års lidt tøvende stemning i forhold til den økonomiske udvikling og afmatningen i branchen er væk. Jeg har kunnet spore travlhed, men positive forventninger og optimisme. En slags fuld fart frem, men med stort og opmærksomt fokus på bæredygtighed, nye forretningsmodeller og de rette relationer og samarbejdspartnere.

Læs også 500 til nytårskur i Byggesocietetet

Læs også Kold konferencesal og grøn bæredygtighed

Til sidst så er det utrolig positivt, at Teknik- og Miljøforvaltningen har nedsat et rådgivende panel. Stor ros til Ninna Hedeager Olsen for på den måde at initiere dialogen. Ser man på medlemmerne, så vil de for dem, der følger med i debatten i ejendomsbranchen, ikke fremstå eklatant forskellige i deres tilgang til markedet.

Det er medlemmer, som tidligere har involveret sig i debatten om almene boliger og talt positivt om den blandede by. Hvis der for alvor skal gang i dialogen, så vil en større bredde – og inklusion af nogle af dem, som man måske er mere uenig med – være vejen frem. Men alt skal jo starte et sted, så “thumbs up” for det.

Lad den brølende indgang til de nye 20ere blive en frisk start på dialogen – også med dem, som man ikke er enige med fra starten.

Læs også Panel skal sikre København som blandet by med billige boliger

Og med den glade besked: Rigtig god weekend og velkommen til et nyt årti!

Læs også:

Konferencer & akademier

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder