Private savner offentligt engagement i julebelysning

Netop nu er julepynten akkurat pillet ned i i mange byer. Men samtidig starter kampen for at samle penge sammen til næste års juleudsmykning og dermed handelsliv i gaderne op til jul.

I mange byer er detailbranchen trængt og netop derfor bliver der lagt kræfter i for at opretholde en levende bykerne og understøtte tiltag, der kan fremme for eksempel julehandlen. I Danmarks hovedstad, København, er det derimod detailhandlen selv, der primært har sørget for, at byen kommer i julestemning. Det er Kbh Commerce & Culture, også kaldet KCC, ikke tilfreds med.

– Københavns Kommunes samlede budget til juleudsmykningen på alle handelsgader i kommunen er på 200.000 kr. Da KCC står for langt den største del af julebelysningen, får KCC cirka 130.000 kr. Beløbet fordeles per ophængt meter julebelysning, siger advokat Claudia S. Mathiasen, der er bestyrelsesformand i KCC og partner i advokatfirmaet Winsløw.

KCCs samlede udgifter var cirka 1,4 millioner kr. i 2019, og nu opfordrer KCC til, at fordelingen, hvor Københavns Kommune betaler mindre end 10 procent bliver taget op til genovervejelse.

– Udgifterne dækker personaleomkostninger, vedligehold, lagerleje, opsætning og nedtagning, liftleje, mandskab samt nyanskaffelser og administration, siger Claudia Mathiasen.

Diskussionen er ikke enestående for København. Over hele Danmark er det blevet sværere at samle de handlende, – der i forvejen er økonomisk pressede, – til at deltage i handelsstandsforeningerne. Og med et stigende antal tomme butikslejemål er der færre medlemmer, og dermed pres på økonomien i foreningerne. Men juleudsmykning og andre tiltag går ikke kun ud over de handlende, men også over byens tiltrækningskraft som handelscentrum i det hele taget.

– For Kbh Commerce & Culture mærkes kommunens ringe interesse for detailhandelen ved en manglende forståelse for, at detailhandelen er trængt, og at det rent faktisk er i byens interesse, at der er et godt handelsliv. Det har kommuner som Roskilde og Nyborg forstået ved at yde direkte tilskud til juleudsmykning. Tilskuddene er større end for hele Københavns Kommune og i andre byer ved jeg, at man deler 50/50, siger Claudia Mathiasen.

I Skandinavien har både Göteborg, Malmö og især Stockholms Kommune har forstået vigtigheden af et godt samarbejde med detailhandelen ved at engagere sig i konkrete tiltag blandt andet med økonomisk støtte til juleudsmykning på byens handelsstrøg, for at fremme detailhandelen.

– KCC har i 2019 måtte lægge en ekstra indsats i at skaffe midler til juleudsmykning i København. Det har resulteret i, at flere ejendomsbesiddere har bidraget ekstraordinært, men det er ikke indtægter, som KCC kan budgettere med. Hvis der skal kunne lægges langsigtede og gennemtænkte planer for, hvordan detailhandelen kan være en driver for livet i centrum af København især i november og december, hvor en stor del af årets omsætning skal hentes ind, er det helt afgørende, at alle relevante aktører kommer på banen i god tid. Det gælder i særlig grad Københavns Kommune, som KCC har et godt samarbejde med om bl.a. tilladelser til mange af de øvrige aktiviteter, som KCC står for i byen. Det samarbejde ser KCC meget gerne udvidet til også at omfatte konkrete tiltag, hvor Københavns Kommune engagerer sig i fremme af detailhandelen, siger Claudia Mathiasen.

I 2019 blev tændingen af julelyset i Københavns centrum understøttet af flere aktiviteter arrangeret af KCC. Blandt andet gik en juleparade fra Nyhavn gennem Strøget til Rådhuspladsen ført an af Tivoligaden, som fik følgeskab af Julemanden i hestetrukken kane, Carlsbergs bryggerheste med ølvogn, nissebørn og La Glace’s flotte veteranbil.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Se alle

Seneste nyt

Populære nyheder