Illustration: PFA Audley

PFA går sammen med engelske Audley om 2.600 seniorboliger

PFA vil i de kommende år introducere en helt ny type seniorbolig på det danske marked. Det sker i partnerskab med engelske Audley Group, som PFA er investor i. Parterne forventer at udvikle, opføre og drifte 10 ejendomme i henholdsvis Storkøbenhavn og Aarhus med op mod 2.600 servicerede seniorboliger. De første boliger forventes klar i 2023, og udrulningen af konceptet kommer i alt til at strække sig over 15 år.

Boligerne kombinerer adgang til fællesfaciliteter som restaurant, bar, fitness og pool med mulighed for at tilkøbe praktisk hjælp og personlig pleje.

– Danskere over 65 år er den hurtigst voksende befolkningsgruppe herhjemme, og seniorernes boligønsker og behov ændrer sig hastigt. Vi ved fra mange undersøgelser, at de i stigende grad ønsker at flytte fra deres nuværende bolig til noget mindre, mere praktisk og seniorvenligt. Et sted med mulighed for integrerede plejetilbud og praktisk hjælp og optimale rammer for at indgå i stærke sociale fællesskaber. Konceptet om servicerede seniorboliger med mulighed for pleje er kendt flere steder i udlandet bl.a. Storbritannien, men denne type boliger findes ikke herhjemme i dag, siger ejendomsdirektør Michael Bruhn, PFA.

Dermed følger PFA tendensen sammen med flere andre investeringsforvaltere, der netop er i gang med at opkøbe ejendomme og skabe servicerede ældreboliger og plejehjem. PFA har fået lavet en større markedsanalyse, og det er på baggrund af den, at pensionsselskabet ser gode investeringsmuligheder i at lancere et koncept for servicerede seniorboliger med mulighed for pleje.

– Den nye boligtype skal fremadrettet være med til at lukke et hul i boligefterspørgslen fra et stigende antal seniorer, der mangler attraktive muligheder for nedskalering fra den klassiske familiebolig til mere seniorvenlige boliger, som imødekommer den såkaldt nye ”tredje alder”, siger Michael Bruhn.

PFA og Audley i fælles joint-venture
PFA og Audley Group har etableret et fælles joint-venture- selskab, der skal stå for udvikling og opførelse af de servicerede seniorboliger med mulighed for pleje i Danmark. Investeringen sker som et led i PFA’s investeringsstrategi på det danske ejendomsmarked, hvor der specielt er fokus på udvikling og opførelse af forskellige typer af boligtilbud til den voksende gruppe af seniorer.

– Der er generelt et hul i markedet herhjemme, når det gælder seniorvenligt byggeri og seniorbofællesskaber. Efterspørgslen overstiger simpelthen udbuddet af boliger tilpasset seniorernes ændrede boligbehov. Det er også derfor, at vi de seneste år har udviklet flere nye boligtilbud til seniorerne, og her er de kommende seniorboliger med mulighed for pleje seneste skud på stammen, siger Michael Bruhn.

Audley Group har i mere end 20 år udviklet, opført og drevet servicerede seniorboliger med mulighed for pleje i Storbritannien og ønsker på den baggrund at ekspandere konceptet til andre markeder. Det danske koncept er baseret på Audley Groups erfaringer, men de kulturelle forskelle i de to markeder vil blive imødegået ved at tilpasse konceptet dansk livsstil, arkitektur og materialevalg.

– Vi har stor erfaring med at udvikle og drive servicerede seniorboliger med mulighed for pleje over hele Storbritannien, hvor vi har finpudset vores model over de sidste to årtier. PFA har været en stærk partner og kender potentialet i modellen. Den aldrende befolkning i Danmark – som i resten af Europa – er en ideel mulighed for Audley og PFA for at kombinere vores betydelige viden om boligmarkedet for seniorer, siger Nick Sanderson, grundlægger og Chief Executive, Audley Group.

Fakta: PFA Audleys seniorboliger

  • PFA har indgået aftale med Audley Group om investering i udvikling, opførelse, drift og ejerskab af op til 10 bebyggelser af servicerede seniorboliger (60+) med mulighed for pleje med forventet op til 2.600 boliger
  • Boligerne giver adgang til fællesfaciliteter som restaurant, bibliotek, bar, lounge, fitness, pool og spa med tilhørende behandlerrum, herunder for eksempel fysioterapeut, massør og frisør, samt gæsteværelser, som gæsterne kan leje Samtidig er der mulighed for at tilkøbe praktisk og fysisk hjemmehjælp, herunder rengøring, tøjvask, hundeluftning og hjælp til personlig pleje
  • PFA er medinvestor i fonden bag Audley Group, Moorfield Audley Group Real Estate Fund
  • Audley Group opererer flere brands i Storbritannien, og der er til det danske koncept taget udgangspunkt i Mayfield Villages
  • PFA er lige nu i gang med at opføre seniorboligfællesskaber i Odense og Horsens, der ventes at stå færdigt henholdsvis i slutningen af 2020 og slutningen af 2022. Herudover har PFA i samarbejde med SBI udviklet PFA Seniorboligstandard, der er en samlet standard på det danske marked for, hvilke krav man stiller til senioregnede boliger i Danmark
  • Kunder i PFA får fortrinsret til boligerne

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder