Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark
Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark

Ejendomdanmark roser til ny klimalov

Et bredt flertal i Folketinget indgik for få dage siden aftale om en klimalov. Med den nye klimalov vil den til enhver tid siddende regering derfor være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af 70 procent-reduktionsmålet for drivhusgasudledning i 2030.

– Det er historisk, at Folketinget har bundet sig selv til en så ambitiøs klimamålsætning. Og det er af enorm betydning, at aftalen er så bred, siger adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark.

Han peger på, at den grønne omstilling må og skal bygge på et bredt og langsigtet fundament – og at det er af stor betydning, at man får markedet med.

– Vi må og skal sikre, at flere får en direkte interesse og fordel i at være grønne. Det gælder ikke mindst i ejendomsbranchen, hvor vi oplever mange snubletråde, når det kommer til at iværksætte tiltag, der kunne reducere danske bygningers klimaaftryk, siger Jannick Nytoft.

Aftalen indeholder en handlepligt, så klimaministeren årligt skal undersøge, om omstillingen er på rette vej, eller om der skal mere til.

– Vi ved, at vi skal i gang allerede nu, og Ejendomdanmark ser frem til at bidrage konstruktivt, lyder det fra Jannick Nytoft.

Bred aftale
Forhandlingerne om klimaloven har stået på siden september, hvor de otte partier bag aftalen sammen har ’vendt hver en sten’.

– Det har været et svært og sejt forløb at komme igennem. Men det har været afgørende for regeringen, at klimaloven ikke bare kan annulleres af en mindre ambitiøs regering i fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi nu har sikret et bredt flertal bag loven. Jeg vil derfor gerne sige tak til hver og en, der har sat deres ben i forhandlingslokalet gennem hele efteråret, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Socialdemokratiet.

Klimaloven fremsættes i Folketinget til februar 2020.

Fakta: Ministeren skal til årlig eksamen om 70 procent-målet

  • Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet er enige om, at Danmark tager lederskab for den grønne omstilling. Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grad
  • Klimaloven lovfæster 70 procent-målsætningen og forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling. Handlepligten i loven sikrer, at den til enhver tid siddende klimaminister konstant holdes til ilden og ikke kan slække på indsatsen
  • Klimarådet skal i starten af hvert år give en faglig vurdering af, om regeringen er på rette vej mod klimalovens mål. Samtidig skal klima-, energi- og forsyningsministeren senere på året fremlægge et klimaprogram, som bliver det helt centrale ’redskab’ for den løbende vurdering og justering af den danske klimaindsats. Vurderer ministeren i den forbindelse, at man ikke er på vej til at nå klimalovens mål, så skal der handles
  • Endelig skal klimaministeren som afslutning på året stå skoleret til en klimaeksamen i Folketinget. Her skal Folketinget vurdere, om regeringen lever op til klimaloven, eller om den skal pålægges at handle yderligere. Folketinget er den endelige dommer over, om initiativerne er tilstrækkelige. I yderste konsekvens kan Folketinget udtrykke mistillid til klimaministeren

Kilde: Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder