Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Illustration: Henning Larsen Architects

Henning Larsen-team vinder 219.000 kvm stor træbydel på Amager Fælled

Henning Larsen Architects har netop vundet arkitektkonkurrencen om en masterplan for Vejlands Kvarter, som bliver en ny og bæredygtig bydel på Amager Fælled, som Pensiondanmark og By & Havn står bag.

Fem teams deltog i arkitektkonkurrencen om at udforme en masterplan for 219.000 kvm byggeri, hvor det er et krav, at 11,8 ha af arealet må bebygges. De resterende 6,3 hektar skal være natur og friareal.

Bag vinderforslaget ’Fælledby’ med omkring 2.000 boliger står et team bestående af Henning Larsen Architects og rådgivende ingeniør Moe som underrådgivere.

Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Illustration: Henning Larsen Architects

– Med beslutningen om, at man vil bygge på Amager Fælled, ser vi en forpligtelse til at skabe et sted, hvor mennesket og naturen er i balance. Konkret betyder det, at den nye bydel bliver Københavns første bydel i træ, fuld af naturhabitater, der kan skabe rigere vækstbetingelser for planter og dyr, siger partner Signe Kongebro, Henning Larsen Architects.

Tre ’landsbyer’
Kort beskrevet skal tre ’landsbyer’ omkranset af natur og med hver deres lokale gadekær udgøre det kommende Vejlands Kvarter på Amager i København. Visionen for bydelen er, at alle aldersgruppe ’kan få mulighed for at bo i et bæredygtigt byggeri, tæt på naturen med moderne gadekær, lokal skole, plejehjem, daginstitution, fælleshuse og et naturformidlingscenter, der kan skabe fællesskab om naturen’.

Som udvikler af Vejlands Kvarter er det et krav fra By & Havn og Pensiondanmark, at alle boliger i bydelen kan bæredygtighedscertificeres. Træ vil blive byggeriets gennemgående materiale med facader af forskellige materialer, som for eksempel genbrugsmaterialer og begrønnede facader. Samtidig skal kvarteret skabe boliger til både Københavns børnefamilier, studerende og seniorer, og 25 procent af boligerne bliver almene boliger.

Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Illustration: Henning Larsen Architects

Skiller sig ud
– Det er et spændende og nytænkende vinderforslag, der ikke ligner noget, vi har set før i Københavns øvrige bydele. Meldingen fra den forudgående borgerinddragelse var helt klar; der var bekymring for, hvordan vi passer godt på fælledens natur og dyr, samtidig med at det er vores opgave at etablere en ny bydel. Vi har stort fokus på vigtigheden af, at Vejlands Kvarter skal udvikles på fælledens præmisser, siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Vinderforslaget skal nu kvalificeres og bearbejdes frem mod Københavns Kommunens lokalplanproces. Byggeriet af kvarteret kan begynde, når lokalplanen for området er vedtaget, og der foreligger en godkendt byggesag.

Fakta

 • Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlands Kvarter
 • Konkurrenceområde: Vejlands Kvarter ca. 181.000 kvm. Samlet byggeret: ca. 219.000 kvm etageareal, hvoraf boliger og parkering udgør ca. 199.000 kvm etageareal
 • Detailhandel, naturformidlingscenter m.v.: ca. 3.000 kvm etageareal
 • Kommunale institutioner, som skole og daginstitution: ca. 17.000 kvm etageareal
 • Minimum 6,3 ha friholdes til natur og friareal (ca. 63.000 kvm)
 • Højde: Fra to til seks etager, hvor de laveste bygninger ligger længst ude i landskabet og de højeste i den centrale del af landsbyenklaven
 • Facader i fx upcycling materialer, træ, (genbrugs-) tegl, evt. skifer og lignende genanvendelige materialer og begrønnede facader
 • Fokus på at minimere biltrafikken i bydelen. Forslagets vejstruktur skal bearbejdes yderligere og skal understøtte den bløde trafik
 • Det er målet, at byområdet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB-platin, og for de enkelte byggerier er ambitionen at opnå DGNB-guld
 • Forskellige boligtyper: Private lejeboliger og fællesskabsboliger for familier, 50+ og studerende. 25 procent af boligerne bliver almene boliger
 • Det foreslås, at fremtidige beboere etablerer et naturlaug med det formål at pleje og vedligeholde naturen i bydelen
  Arealet opfyldes med ren jord op til 1,7 meter på de bebyggede arealer for afvanding af overfladevand og for minimering af udgravning i lossepladsfyld

Kilde: By & Havn

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder