Estate Media –

Nyheder – Danmark

Boligminister Kaare Dybvad, Socialdemokratiet. Foto: Claus Bech
Boligminister Kaare Dybvad, Socialdemokratiet. Foto: Claus Bech

Boligministeren ønsker at beholde paragraf 5, stk. 2

Boligministeren har præsenteret de øvrige partier for en løsningsmodel med fokus på energirenovering, huslejebremse og styrkelse af huslejenævnene, oplyser Berlingske

Søren Duran Duus

tirsdag 19. november 2019 11:05

Politikerne på Christiansborg med boligminister Kaare Dybvad, Socialdemokratiet, i spidsen er i fuld gang med at forhandle om Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2.

Berlingske, som har fået indblik i, hvilket forslag boligministeren har lagt på forhandlingsbordet, oplyser, at ministeren går efter at beholde paragraf 5, stk. 2 – den såkaldte moderniseringsregel.

Efter de første to møder støtter et flertal, at et indgreb er nødvendigt. Den store knast er tilsyneladende, at også denne model kan få økonomiske konsekvenser for andelsboligmarkedet, skriver Berlingske.

Men der skal være et skærpet krav til energistandarden, så lejemålet efter en renovering skal leve op til minimum energimærke C mod nuværende energimærke D – det er løsningen, som i ekspertgruppens rapport hedder Model B.

Samtidig vil boligministeren kombinere energikravet med den såkaldte Alternativ model 3, som går ud på at fjerne ordet ’væsentligt’ i lovteksten, hvor der i dag står: ’Ved lejeaftalens indgåelse må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi’.

Endelig foreslås en styrkelse af huslejenævnene, så for eksempel lejernes mulighed for at få prøvet sagerne i huslejenævnet forbedres, oplyser skriver Berlingske.

Et værditab for udlejningsejendomme på 1-7 procent
Ifølge et notat fra Boligministeriet vil denne model kunne medføre et værditab for udlejningsejendomme på 1-7 procent. Det samme gælder ejendommene i andelsforeninger med valuarvurderinger. Man da andelsværdien beregnes ud fra ejendommens værdi fratrukket foreningens gæld og hensættelser, kan tabet for den enkelte andelshaver blive markant større.

For fremtidige lejere i ejendomme med potentiale for 5.2-forbedringer kan det medføre en økonomisk gevinst i form af lavere husleje, hvis udlejere som følge af energikravet undlader at gennemføre en renovering, skriver Berlingske.

Boligminister Kaare Dybvad oplyser til avisen, at han ikke ønsker at forhandle gennem pressen, og at han derfor ikke har nogen kommentarer.

Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 gør det muligt at hæve huslejen, hvis ejer moderniserer sit lejemål for minimum 258.000 kr. (beløbsgrænsen i 2019), når lejer er fraflyttet.

Ekspertgruppens modeller for Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2

Model A: Afskaffelse af Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2

Model B: Krav om minimum energimærke C – mod energimærke D i dag – ved paragraf 5.2-forbedringer

Model C: Forhøjelse og evt. fordobling af beløbsgrænser for paragraf 5.2-forbedringer, som i dag er på 2.255 kr. per kvm (2019) eller et samlet beløb på 258.000 kr.

Model D: Afskaffelse af paragraf 5, stk. 2 mod generel forhøjelse af afkastet, som anvendes for forbedringer i forbindelse med lejefastsættelse efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 1

Alternativ model 1: Afskaffelse af det lejedes værdi og indførelse af et procentvis tillæg til den omkostningsbestemte leje for gennemgribende forbedringer i paragraf 5, stk. 2

Alternativ model 2: Omkostningsbestemt leje med et forhøjet afkast for energiforbedringer

Alternativ model 3: Justering af margin for det lejedes værdi ved at fjerne ‘væsentligt’ fra paragraf 5, stk. 2, hvoraf det fremgår, at huslejen ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi. Ifølge almindelig anerkendt praksis vurderes denne margin at være 10 procent

Kilde: Transport- og Boligministeriet

( Besøgt 1.096 gange, 1 besøg i dag )

Læs også:

Kommentarer

Seneste nyt

Bach Gruppen får standset byggeri på Bryggens Bastion

Byggeri, København / fredag 18. september 2020

Ejendomsbranchen bliver kørt over igen og igen

Redaktørens blog / fredag 18. september 2020

Jeudan køber kontordomicil for 102 millioner kr. – og afslører planer

Pluss, Investering, Kontor, København, Transaktioner / fredag 18. september 2020

Sexisme – selvfølgelig er det også i ejendomsbranchen

Redaktørens blog / fredag 18. september 2020

Newsec mister tidligere chef for asset management – skifter til ATP

Investering, Virksomheder og mennesker / fredag 18. september 2020

Investor køber boliger for knap en kvart milliard kr. i København

Pluss, Bolig, Investering, København, Transaktioner / fredag 18. september 2020

Kommende konferencer

Torsdag den 24. september kl. 09:00

Finansiering af ejendomme

- strukturering, fremskaffelse og nye aktører

Onsdag den 30. september kl. 09:00

Erhvervs- og boligmarkedet i Odense

- projektudvikling og investering i Danmarks tredjestørste by

Estate Podcast

Seneste nyheder