Bestyrelsen i PropTech Denmark november 2019.

PropTech Denmark har rejst 3,7 millioner kr. i startkapital

PropTech Denmark holdt mandag ekstraordinær generalforsamling. Siden 1. juli har adm. direktør Nadim Stub rejst 3,7 millioner kr. til foreningen, som nu skal finde ud af, hvordan foreningens mål bliver eksekveret, og hvordan selve foreningen skal fungere fremadrettet ikke mindst, når det gælder medlems- og kontingentstrukturen.

Bestyrelsesformand Rasmus Juul-Nyholm, Cobblestone, bød velkommen til de mange nye medlemmer og takkede for den store opbakning fra branchen. Han glædede sig over, at foreningen nu kan gå fra primært at rejse kapital til egentlig at komme i gang med arbejdet, og det blev markeret med en event i Danske Banks lokaler i centrum af København.

– Oplægsholderne fik løftet forsamlingen ud af den almindelige københavnske ejendomshverdag for en stund, og vi fik sat det lange lys på. Jeg sad tilbage med en klar konklusion af, at vi står over for en forandring. Men hvordan den vil udforme sig, hvem den rammer først, og hvilken hastighed den vil komme med, er til gengæld forbundet med stor usikkerhed, siger Rasmus Juul-Nyholm.

En ting er han dog sikker på:

– Tiden er kommet til, at branchen skifter fokus. Hvor vi gennem mange år har fokuseret på at gøre det samme blot en smule bedre for hvert år og at knibe den lille ekstra marginal ud af vores aktiviteter, så skal branchen nu i stedet til at arbejde på nye måder, møde nye behov og udvikle nye produkter, siger Rasmus Juul-Nyholm.

Han og den øvrige bestyrelse ser frem til det videre arbejde.

– Som bestyrelse i PropTech Denmark er vi enormt glade og taknemmelige for den store opbakning, vi har modtaget fra medlemmerne. Vi fik på den første generalforsamling suppleret bestyrelsen med fem nye medlemmer og vedtaget arbejdsprogrammet for 2020 og den fremtidige almindelige medlemsstruktur. Nu kan vi gå fra en fase fokuseret på at rejse kapital til nu at producere aktiviteter og viden til vores medlemmer. Det glæder vi os til, siger Rasmus Juul-Nyholm.

Formand Rasmus Juul-Nyholm byder velkommen til Proptech Denmarks medlemmer.

Penge skal bruges til at forbinde efterspørgsel med udbud
Et af de nye bestyrelsesmedlemmer er Malin Meyer fra Danielsen Architecture, som er begejstret for den kapital, som det er lykkedes at rejse.

– Vi skal bruge pengene til at forbinde efterspørgslen med udbuddet. Der er noget derude, og vi ved i branchen, at vi skal være med, men vi ved ikke, hvad det er, siger partner Malin Meyer, Danielsen Architecture.

Malin Meyer har blandt andet været med til at designe Bloxhub og støder ofte på kunder, som gerne vil gøre brug af PropTech. Men det gælder om at vælge de rigtige ting.

– Det skal vi være med til at hjælpe branchen til, siger Malin Meyer.

Det var også en af de pointer, som professor Andrew Baum, Oxford University, fremhævede, da han holdt oplæg for medlemmerne.

– Der er masser, der føler, at de bør indsamle data i ejendomsbranchen, men de ved ikke hvorfor. Blandt de vigtige ting i de kommende år er at finde metoder til at indsamle men også dele data effektivt, sagde Andrew Baum, der lavede en hurtig indflyvning til proptech i et bredt perspektiv.

Tror ikke på Smart Cities
Andrew Baum tror ikke på smart cities for som han sagde, “så er der ingen byer, hvor man kan finde ud af noget så simpelt som, hvornår bussen kører”.

Men heldigvis er vi i Danmark netop langt med den slags ting, mens vi er mere tilbagestående i implementeringen af teknologi i bygge- og ejendomsmæssig sammenhæng. Bredden i tilgangen til PropTech viste sig tydeligt i spørgsmålene. For mens nogle tydeligvis først lige dufter til en bredere brug af teknologi, lød et af de mere nørdede spørgsmål til Andrew Baum, om han ville kommentere på forskellen på PropTech 2.0 og PropTech 3.0.

– Forskellen er blockchain, sagde han.

Og det er da også en teknologi, som flere og flere i Danmark snuser til for at sikre sig, at data bliver beskyttede i et dagligt arbejdsmiljø, hvor opgaver bliver udtænkt i Danmark, måske forfinet i Indien og færdiggjort i Nordhavn.

– De kloge penge går nu ind i konsolidering af eksisterende start-ups i proptech. Man kan se, at antallet af nye selskaber er faldet markant, mens pengestrømmen ind i branchen fortsat er stigende, sagde Andrew Bayer.

Dermed er både de danske og udenlandske start-ups nu der, hvor de skal vise deres værdi.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder