Fuld færdigt vil Ny Psykiatri Bispebjerg fra 2024 samle psykiatriske behandlingsafsnit, der i dag er spredt på Bispebjerg, Frederiksberg, Gentofte og Rigshospitalet. Illustration: PLH Arkitekter og Friis & Moltke
Fuld færdigt vil Ny Psykiatri Bispebjerg fra 2024 samle psykiatriske behandlingsafsnit, der i dag er spredt på Bispebjerg, Frederiksberg, Gentofte og Rigshospitalet. Illustration: PLH Arkitekter og Friis & Moltke

MT Højgaard vinder stor opgave på Ny Psykiatri Bispebjerg på 22.500 kvm

43 prækvalificerede fagentreprenører havde lagt billet ind på de ni udbudte fagentrepriser i forbindelse med at opføre Ny Psykiatri Bispebjerg på 22.500 kvm.

MT Højgaard, Elindco og Brøndum var blandt vinderne, da licitationsresultaterne blev offentliggjort.

Det bliver MT Højgaard, der skal rejse råhuset til Region Hovedstadens nye psykiatrihospital på Bispebjerg. Med et bud på 171.503.000 kr. kom MT Højgaard skarpest ud på råhusentreprisen ved licitationen over det store nybyggeri, der udføres i fagentreprise.

Også Elindco kommer til at fylde på Bispebjerg-byggepladsen. Jyllinge-entreprenøren har vundet såvel lukningsentreprisen med det udvendige murerarbejde som kompletteringen. Elindco kommer med helt friske erfaringer fra Rigshospitalets nye nordfløj.

Endelig får Brøndum også fast gang på byggepladsen i de næste fire år – med ansvar for såvel VVS som ventilation.

De øvrige entrepriser er vundet af NCC (el), Scan Modul Byrum (fast inventar), Dominus (bygningsautomatik) og Hoffmann (landskab). Carecall er tidligere tildelt entreprisen personsikring, mens Barslund allerede er i fuld gang med byggemodningen.

Størrelse og tidsplan
Byggeriet på Bispebjerg går i gang allerede i begyndelsen af januar. Barslund har lige nu travlt med at gøre byggepladsen klar og anlægge byggepladsveje.

Det nye psykiatrihospital opføres i Bispebjergs nordøstlige hjørne, hvor psykiatrien også i dag har til huse. Byggeriet opføres i to etaper. Første del af byggeriet skal være færdig i 2022, hvor akutmodtagelsen flytter ind med 74 sengepladser. Herefter kan de eksisterende bygninger nedrives for at give plads til byggeriets anden etape med yderligere 126 sengepladser.

Fuld færdigt vil det nye psykiatrihospital fra 2024 samle psykiatriske behandlingsafsnit, der i dag er spredt på Bispebjerg, Frederiksberg, Gentofte og Rigshospitalet.

Totalrådgiver på byggeprojektet er PLH Arkitekter i samarbejde med Friis & Moltke og underrådgivere, som vandt arkitektkonkurrencen i 2016. Arkitekterne har brudt det 22.500 kvm store byggeri ned i mindre enheder – med reference til den måde, bygningerne i det oprindelige Bispebjerg ligger som pavilloner i en park.

Læs også Arkitema skal styre Ny Bispebjerg Psykiatri i mål

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Se alle

Seneste nyt

Populære nyheder