Lynetteholmen er i august 2019-præsentationen vokset med 92 ha til 282 ha fra 190. Illustration: By & Havn

Efterlyser idéer og forslag til Lynetteholmen

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af en miljøkonsekvensrapport for projektet om etablering af Lynetteholmen. Idéer og forslag til rapporten skal være modtaget senest den 8. november.

Det sker, efter By & Havn har ansøgt om at etablere en ny ø i Københavns Havn mellem Nordhavnen og Refshaleøen. Etableringen af Lynetteholmen har fire overordnede formål:

  • Klimasikring
  • Deponering af jord
  • Areal til byudvikling
  • Udbygning af infrastruktur

Deponering af jord er omfattet af miljøvurderingsloven, og By & Havn har anmodet Miljøstyrelsen om at gennemføre en fuld miljøvurderingsproces af det konkrete projekt (VVM). Samtidig er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen myndighed for den del af projektet, der handler om landindvinding.

Miljøvurderingen omfatter alene påvirkningerne ved at anlægge og drive selve Lynetteholmen som ny landindvinding og jorddepot samt adgangsforhold til øen.

– Den fremtidige etablering af Lynetteholms infrastruktur med vejforbindelser og metro samt selve byudviklingen vil i denne miljøvurdering blive beskrevet på projekternes nuværende detaljeringsniveau. Projekterne vil blive behandlet i separate forundersøgelser og miljøvurderinger på et senere tidspunkt, når disse dele er mere konkrete. Etablering af en eventuel fremtidig sluseport ved Nordhavn indgår heller ikke i dette projekt, oplyser Miljøstyrelsen.

Udviklingsselskabet By & Havn ejes 95 procent af Københavns Kommune og 5 procent af Staten. By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns Havn.

Seneste artikler om Lynetteholmen

Lynetteholmen vokser med 92 ha i nyt forslag (+)

Arbejdet med Lynetteholmen kan gå i gang med valg af rådgivere

Frank Jensen: To nye ø-projekter supplerer hinanden fantastisk (+)

Politikere i København godkender Lynetteholmen

Bred opbakning til Lynetteholmen i Folketinget

Omegnsborgmestre: Sådan kan Lynetteholmen-projekt påvirke vores tiltrækningskraft (+)

Læs alle artikler om Lynetteholmen her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder