Den Sønderjyske By på Frederiksberg. Foto: Google Maps
Den Sønderjyske By på Frederiksberg. Foto: Google Maps

Blackstone trækker sig fra købsaftale på Frederiksberg-ejendomme

360 North, som i dag er ejet af Blackstone, indgik i december 2018 aftale med Frederiksberg Boligfond om at købe ejendommene Den Sønderjyske By og Svalegården. 360 North havde også indgået en aftale om, at Frederiksberg Kommune kunne allokere tomme lejligheder i ejendommene til nedsat leje, ligesom 360 North planlagde etablering af yderligere boligenheder til udlejning på ledige områder.

Efterfølgende er der mellem Frederiksberg Boligfond og en gruppe lejere opstået en retlig tvist, som hverken 360 North eller Blackstone er part i. I lyset af usikkerheden om, hvornår denne tvist kan afgøres, har 360 North og Frederiksberg Boligfond indgået aftale om at ophæve købsaftalen.

Det er blevet muligt at ophæve handlen, fordi begge parter er enige.

– Selvom en handel ville have muliggjort etablering af yderligere boligenheder, ønsker vi ikke fortsat at være økonomisk forpligtet på en ejendomshandel med de usikkerheder, der følger af tvisten mellem Frederiksberg Boligfond og lejerne. Vi er ikke part i den tvist, men vi respekterer naturligvis, at Frederiksberg Boligfond og lejerne søger at løse deres indbyrdes uoverensstemmelser, siger Lars Pærregaard, CEO i 360 North.

Handlen omfattede i første omgang også Peter Bangs Hus, hvor lejerne har udnyttet muligheden for at købe ejendommen som andelsbolig.

Læs også Politikere stopper nyt Blackstone-projekt: Der er trods alt grænser (+)

Læs også Blackstone får afvist over 1.300 kvm boligprojekt i København (+)

Tvist om skøde fra 1932
Tvisten om ejendommene mellem Frederiksberg Boligfond og lejerne handler om, hvorvidt det gamle skøde fra 1932 betyder, at ejendommene i tilfælde af salg skal sælges til den oprindelige værdi. Det er i sagens natur langt fra dagens værdi og dermed også langt fra den pris, som handlen var indgået til. Forud for salget har Frederiksberg Boligfond søgt juridisk rådgivning, der konkluderer, at beboerne ikke har en forkøbsret til den oprindelige værdi.

– Det er helt afgørende for fonden at få afklaret, hvorvidt Frederiksberg Boligfonds ejendomme er det værd, der står på skødet fra 1932 eller salgsprisen i dag. Det betyder også, at selvom den verserende retssag kun omhandler Den Sønderjyske By, vil rettens afgørelse have betydning for værdien af alle de ejendomme, det gamle skøde dækker. Vi forstår godt, at 360 North ikke ønsker at forpligte sig til en ejendomshandel med et uvist tidsperspektiv. At vi er blevet enige med 360 North om at ophæve handlen på både Den Sønderjyske By og Svalegården giver alle mere ro i den aktuelle situation, siger Flemming Brank, formand for Frederiksberg Boligfond.

Læs mere i Gammelt skøde kan spænde ben for Blackstone-opkøb for knap 1 milliard kr. (+)

Frederiksberg Boligfond ærgerlig over usikkerhed
Sagen har givet stor opmærksomhed i medierne. Og dermed også usikkerhed hos beboerne i alle Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Bestyrelsen har ikke besluttet, hvordan man vil forholde sig til et eventuelt salg af de to ejendomme efter retssagen.

– Vi er ærgerlige over den usikkerhed, som den verserende sag medfører for både Frederiksberg Boligfond samt for beboerne i vores ejendomme. I den næste lange periode, vil vi gøre os særligt umage med at orientere beboerne. Både om årsagerne til, at vi solgte de tre ejendomme, den verserende retssag samt at beboerne ikke behøver at frygte for deres boliger. Frederiksberg Boligfond arbejder for at sikre fondens økonomi og sørge for, at beboerne føler sig trygge ved, at vi gør vores bedste for at give folk et godt sted at bo, siger Flemming Brank.

Milliardhandel gået i vasken
I begyndelsen af december 2018 annoncerede Frederiksberg Boligfond at have solgt tre boligudlejningsejendomme til selskabet ’DK Resi 2018 Propco III’ tilknyttet The Blackstone Group. Det drejede sig om Peter Bangs Hus, Svalegården og Den Sønderjyske By’ med i alt 424 lejligheder og 15 erhvervslejemål. Prisen for de tre ejendomme på Frederiksberg var aftalt til ’lige under’ 1 milliard kr.

Læs også Frederiksberg Kommune standser salg til private aktører

Læs også Blackstones opkøb på Frederiksberg sat på pause

Læs også Blackstone er ‘overrasket og skuffet’ over anklager (+)

Læs også Blackstone-opkøb: Borgmester på Frederiksberg tilfreds med frifindelse (+)

Læs også Blackstone køber 424 boliger på Frederiksberg for knap 1 milliard kr.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder