Direktør for Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen. Foto: Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen bortviser yderligere tre i sag om mistænkelige køb af elektronik

Kammeradvokaten har nu afsluttet sin undersøgelse af uregelmæssigheder i Bygningsstyrelsen. På baggrund af Kammeradvokatens undersøgelse indleder Bygningsstyrelsen høring med henblik på bortvisning af yderligere tre medarbejdere udover de fem medarbejdere, som styrelsen bortviste i juni.

Det sker i en sag om mistænkelige køb af elektronik.

Bygningsstyrelsen vil på baggrund af undersøgelsen fra Kammeradvokaten indlede høring af tre medarbejdere med henblik på bortvisning. Høringen sker efter reglerne i forvaltningsloven.

Bygningsstyrelsen suspenderede i maj otte medarbejdere for uregelmæssigheder i forbindelse med en serviceaftale efter henvendelse fra den tekniske installationsvirksomhed Kemp & Lauritzen, hvilket førte til en bortvisning af fem medarbejdere i juni.

Kammeradvokatens undersøgelse har ligeledes ført til, at Bygningsstyrelsen ’påtænker at indgive politianmeldelse af et antal medarbejdere’ i forbindelse med sagen.

– Det er en alvorlig sag, og nu hvor Kammeradvokaten har sat punktum i sin undersøgelse af sagen, fokuserer vi på at gøre alt, hvad vi kan for at undgå gentagelser i fremtiden. Derfor har vi også bedt Deloitte gennemgå vore systemer og processer. Denne gennemgang har ikke afdækket væsentlige afvigelser i forhold til lignende styrelser, siger direktør Rasmus Brandt Lassen, Bygningsstyrelsen.

Deloittes konklusion lyder blandt andet:

’Deloittes gennemgang har identificeret, at der generelt er gode instrukser, politikker og retningslinjer for, hvad der anses som værende god adfærd inden for risikofyldte områder såsom gaver og repræsentation. Alle nye medarbejdere introduceres til politikker i forbindelse med introforløb, herudover er det muligt at opdatere viden ved brug af eLearning, som er tilgængelig for alle medarbejdere.’

Deloitte kommer desuden med en række konkrete anbefalinger til, hvordan Bygningsstyrelsen kan styrke sine systemer og processer. Anbefalingerne indgår i det videre arbejde med at udvikle Bygningsstyrelsens samlede kontrolmiljø, oplyser Rasmus Brandt Lassen.

Læs mere i Bygningsstyrelsen bortviser fem medarbejdere

Læs også Bygningsstyrelsen suspenderer otte medarbejdere efter uregelmæssigheder

Læs også Ny udbudsstrategi: Bygningsstyrelsen reducerer til 3 fra 20 rammerådgivere

Læs også Bygningsstyrelsen på vej med nye byggerier for 1,8 milliarder kr.

Læs også Bygningsstyrelsen har problemer med at finde kvalificerede tilbudsgivere (+)

Fakta: Bygningsstyrelsen

  • Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre
  • Bygningsstyrelsen har en samlet ejendomsportefølje på cirka 4 millioner kvm fordelt på statsejendomme, privatejede lejemål og OPP (Offentligt-Privat Partnerskab)
  • Bygningsstyrelsen har en ejendomsportefølje, der består af en række forskelligartede bygninger fordelt over hele landet
  • Den samlede ejendomsportefølje er på omkring 3,1 millioner kvm statsejendomme til en samlet værdi af 45,5 milliarder kr. samt omkring 900.000 kvm privatejede lejemål
  • Porteføljens størrelse ændrer sig løbende. Tallene er afrundede til nærmeste hele og er fra marts 2019

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder