PFA investerer 150 millioner kr. i seniorboliger i Gartnerbyen

I Odenses nye bydel Gartnerbyen bygger PFA nu sit første seniorboligfællesskab bestående af 86 seniorvenlige lejligheder, et 380 kvm stort fælleshus og et fælles grønt gårdrum. Boligerne kommer til at variere i størrelse fra to til tre værelser og fra 65-95 kvm.

Byggeriet er en del af PFA’s strategi om at bygge og udvikle boligformer, der er målrettet den stadig større gruppe af seniorer, der efterspørger en overkommelig bolig, som er seniorvenlig, ligger centralt og med mulighed for at indgå i nogle sociale fællesskaber.

– De kommende år kommer der væsentlig flere i seniorsegmentet, og selvom de for en stor dels vedkommende er friske og rørige, så ændrer behov og præferencer sig med alderen. Der kan fx opstå et ønske om at bruge mindre tid på havearbejde eller vedligeholdelse af en stor bolig og et større behov for at prioritere interesser og fællesskaber. Derfor bygger vi seniorboligfællesskaber, der skal medvirke til at øge livskvaliteten for målgruppen. Det er samtidig en solid og langsigtet investering, der skal bidrage positivt til pensionsopsparingerne hos PFA’s kunder, siger ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn.

I forvejen er PFA i gang med at opføre et seniorboligfællesskab i Horsens, der ventes at stå færdigt ultimo 2022.

– Vi har i PFA et målrettet spor i vores danske ejendomsinvesteringsstrategi, hvor forskellige typer af boligtilbud til seniorsegmentet realiseres. I udviklingen af seniorbofællesskabet i Odense får vi afprøvet en model, hvor vi samarbejder med Odense Boligselskab om driften af fællesfaciliteterne – dette bliver en fordel for både PFA’s private udlejningsboliger og de almene boliger, da Odense Boligselskab har erfaring med at drive denne type af fællesskaber, siger Chief portfolio manager i PFA Mikael Fogemann.

Tal fra Realdania viser, at antallet af seniorer, der er interesseret i at flytte i et seniorboligfællesskab, ventes at vokse fra 80.000 i dag til over 140.000 frem mod 2040. Det sker samtidig med og i kraft af, at andelen af seniorer stiger, fx stiger andelen af befolkningen i aldersgruppen 65+ fra 20 pct. i dag til 25 pct. i 2040, ifølge tal fra Danmarks Statistik. I dag er der ca. 7000 boliger i seniorboligfællesskaber.

En måling foretaget af Epinion for PFA tidligere på året viste, at 19 pct. af den aldersgruppe, der nu er 56 år og derover, gerne vil bo i et boligfællesskab for seniorer, når de går på pension. Samtidig viser tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE – at op til hver tredje senior, der forestiller sig at flytte, godt kunne tænke sig at flytte i et seniorboligfællesskab.

– I dag er der et decideret hul i markedet i forhold til seniorboligfællesskaber og seniorvenligt byggeri, fordi efterspørgslen langt overstiger udbuddet. Nutidens og fremtidens seniorer er en del af det, vi kalder den nye tredje alder, hvor der faktisk er mange af de samme behov som i ungdommen. Det gælder fx at kunne bo centralt, være tæt på sit netværk og have mulighed for at dyrke interesser og søge hjælp og tryghed i fællesskaber, når man har lyst, men med basis i ens egen seniorvenlige bolig, siger direktør i PFA Senior Services Jesper Brask Fischer.

Fakta:

  • Den samlede investeringssum er på lidt over 150 millioner kr.
  • Totalentreprenør: H. Skjøde Knudsen A/S, arkitekt: Arkitema Architects, bygherrerådgiver: Kuben.
  • Odense Boligselskab varetager leje og drift af fælleshuset samt den grønne gård og gårdmiljøet. Odense Boligselskab opfører også et alment bofællesskab på 40 lejligheder i sammenhæng med PFA’s seniorboligfælleskab.
  • 16 af boligerne i PFA’s seniorboligfællesskab vil blive opført efter PFA’s Seniorboligstandard, mens de resterende vil følge seniorboligstandarden på ca. 80 procent af punkterne.
  • PFA er i forvejen i gang med et andet boligprojekt i Gartnerbyen, hvor der opføres i alt 156 boliger, herunder både lejligheder, rækkehuse og seniorvenlige boliger. De første af de boliger er klar til indflytning i 1. september 2019. 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Talentportræt af Josephine: Kend dine begrænsninger – men lad dig ikke begrænse af dem