Finans Danmark ligger i Amaliegade 7, 1256 København K. Foto: Google Maps

Tinglysning er blevet billigere

1. juli trådte nye regler for tinglysningsafgift for pant i fast ejendom i kraft. Blandt de vigtigste ændringer er lavere tinglysningsafgifter og mere enkle regler både ved optagelse af nye lån og ved omlæggelse af lån. Derudover kommer de nye regler til at gælde for andelsboliger, og dermed bliver reglerne ens for boligejere og andelshavere.

– Vi har længe kæmpet for ændringer i tinglysningsafgiftsloven for at gøre reglerne mere enkle og reducere omkostningerne for den enkelte boligkøber. Så det er godt nyt for alle, der fremadrettet skal tinglyse pant i fast ejendom eller i en andelsbolig – for eksempel i forbindelse med køb, siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

I dag består tinglysningsafgiften af både en fast og en variabel afgift. Med de nye regler er begge afgifter blevet lavere.

Hvis man for eksempel tinglyser et nyt pantebrev på 1,5 million kr., vil man fra 1. juli 2019 spare cirka 800 kr. på den samlede tinglysningsafgift, og fra 1. januar 2026 vil man spare cirka 4.000 kr. Derudover kan man – uanset pantebrevstype – spare cirka 14.500 kr. ved overførsel af tinglysningsafgift fra et tidligere tinglyst pantebrev på 1 millioner kr. til et nyt pantebrev på 1,5 million kr.

Fakta:

  •  Den faste afgift nedsættes fra 1.660 kr. til 1.640 kr.
  •  Den variable afgift på 1,5 pct. af lånet nedsættes til 1,45 pct. 1. juli 2019, og nedsættes yderligere til 1,25 pct. 1. januar 2026
  •  Det betyder også, at man ved køb af en bolig ikke skal betale den fulde variable afgift, men kun for forhøjelsen af et nyt pantebrev, hvis den tidligere ejer i forvejen har tinglyst et pantebrev i boligen – det er nu muligt uanset  pantebrevstype. En undtagelse til pantebrevstype er de såkaldte skadesløsbreve, der udstedes til dækning af et løbende gældsmellemværende, for eksempel en kassekredit

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder