Ejendomdanmark: Stadig brug for flere lejeboliger i København

De seneste dage har flere medier fortalt en historie om, at det er blevet sværere at udleje store lejeboliger. Men Ejendomdanmark har opgjort tomgangen, og der er flere nuancer i historien end den vinkel.

Der er nemlig generelt få ledige lejeboliger. Tomgangen er på 3,3 procent, hvilket er lavt. Skruer vi tiden 10 år tilbage, var den 7,3 procent. Der er størst efterspørgsel efter lejligheder under 100 kvm, og sådan har det været i en årrække.

Tomgangen for lejeboliger mellem 100 og 124 kvm har været stigende de seneste år, men den er stadig blot 4,4 procent. Der er højest tomgang for lejeboliger i størrelsen 125-149 kvm med 6,7 procent, men også det er et lavt niveau, mener Ejendomdanmark.

Tomgangen for de største boliger – dem over 150 kvm – er nede på 4,3 procent. Der er geografiske forskelle: I Aalborg er tomgangen højere end i København og Aarhus, men efterspørgslen af lejeboliger kan generelt følge med udbuddet.

– Derfor er det fornuftigt at holde kul på opførelsen af nye lejligheder i særligt de større byer, som flere flytter til. Men det er også fornuftigt, at branchen bruger de nye muligheder i København og bygger flere af de mindre lejligheder, som lejerne efterspørger, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomdanmark.

Både almene og private boliger

Et flertal på Københavns Rådhus vil stille krav om, at der skal bygges 25 procent almene boliger – også i mindre byggeprojekter. Ejendomdanmark er enig i målet om at sikre en mangfoldig by for alle, men understreger, at det er vigtigt, at ændringerne ikke utilsigtet rammer muligheden for at bygge flere private lejeboliger.

Ændringen af reglerne for byggeri er foreslået af kommunens økonomiudvalg og skal behandles af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune torsdag aften.

I dag kan kommunen kræve, at hver fjerde bolig i nybyggeri er almen, hvis projektet er på mere end 8000 etagemeter. Med den ny-vedtagne ændring bliver det justeret ned til 3200 etagemeter. Københavns Kommune vurderer selv, at det årligt vil give omkring 140 ekstra almene boliger.

– Vi hilser det grundlæggende velkomment, at der også bliver bygget almene boliger. Det er vigtigt, at politikerne har fokus på at skabe en mangfoldig by. Her er de almene boliger et vigtigt håndtag, som udfylder en anden rolle end de privatejede ejendomme. Men det er vigtigt for ejendomsbranchen, at der er transparens omkring rammerne. Hvis eksempelvis stramningen fører til, at grundejere bliver mere afventende med at sælge deres grunde til nybyggeri, bliver det sværere at nå målet om 60.000 nye boliger i København, siger Jannick Nytoft.

Det er ifølge Jannick Nytoft også væsentligt, at ændringer i den type regler ikke sker med tilbagevirkende kraft. Allerhelst skal ændringer af den type indfases over en længere periode. På den måde risikerer man ikke, at igangværende byggeri sættes i bero.

Læs også Mægler: Bølge af projektbyggerier vil skabe konkurrence

Læs også Sådan var interessen for EjendomDanmarks domicil (+)

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder