Barfoed Group havde positivt 2018

Barfoed Group fortsatte i 2018 den positive udvikling, som selskabet har været inde i de senere år med stigende lejeindtægter og overskud af ejendomsdriften. Selskabet har netop sat gang i endnu to byggerier i Odense samtidig med, at planlægningen af yderligere boligbyggerier i Odense og Middelfart fortsætter.

Byggeri af primært boliger til udlejning og til fastholdelse i egen portefølje er inden for de senere år blevet en del af selskabets strategi og der vil i de kommende år blive opført yderligere boliger i Odense og Middelfart.

Selskabet havde i 2018 lejeindtægter på 412 millioner kr, hvilket er en stigning på 8 millioner kr. i forhold til 2017. Da det samtidig er lykkedes at holde tomgangen på et lavt niveau og fastholde omkostningerne på niveauet for 2017, er den primære drift af selskabets ejendomme forbedret med 7 millioner kr., fremgår det af regnskabet.

Selskabet har de senere år udnyttet muligheden for optagelse af fastforrentede lån til en lav rente, hvilket har medført, at de direkte renteudgifter er faldet med 35 millioner kr. fra 2017 til 2018. Låneomlægningen har således betydet både lavere renter og sikkerhed i forbindelse med eventuelt kommende rentestigninger.

Da selskabet har værdipapirdepoter for mere end 200 millioner kr, og da aktiemarkedet i 2017 var præget af betydelige fald, har dette medført et ikke ubetydeligt tab. Udviklingen på de finansielle markeder har i begyndelsen af 2019 medført, at størstedelen af kurstabet fra 2018 er indhentet.

Selskabet forventer således stor aktivitet samt markante forbedringer af såvel indtjeningen som egenkapitalen i de kommende år i takt med gennemførelsen af dels de igangværende og dels de byggerier, der er planlagt.

Læs også Barfoed Group hyrer ejendomsmægler som erhvervschef

Læs også Barfoed Group udvikler boliger og erhvervspark – to af branchens spillere flytter ind

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder