Estate Media –

Nyheder – Danmark

Foreløbig visualisering af Lynetteholmen. Illustration: Regeringen

Arbejdet med Lynetteholmen kan gå i gang med valg af rådgivere

By & Havn har valgt teknisk rådgiver og VVM-rådgiver i forbindelse med arbejdet med etableringen af Lynetteholmen. Valget er faldet på Cowi som skal stå for den tekniske rådgivning og det bliver Rambøll, der skal foretage VVM-udredningen.

Martin Burlund

mandag 6. maj 2019 9:17

Første led frem mod etableringen af Lynetteholmen er taget og nu går arbejdet i gang med at få lavet et grundigt forarbejde til området, som i fremtiden vil huse 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

– Det er jo altid med en vis respekt, at man sætter så store projekter i søen – bogstaveligt talt. Lynetteholmen vil være en forøgelse af Københavns samlede areal med ca. 2 procent og vil fungere både som klimasikring for vandstandsstigninger og vil samtidig kunne huse en helt ny bydel. Det er et historisk projekt og jeg glæder mig til at komme i gang med at gennemføre myndighedsarbejdet og projekteringen sammen med vores rådgivere, siger havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus.

Læs også Bred opbakning til ”Lynetteholmen” i Folketinget

I forbindelse med den tekniske rådgivning skal Cowi se nærmere på udformning og placering af Lynetteholmen, så man kan sikre, at projektet som planlagt kan ibrugtages fra 2022. By & Havn har i denne forbindelse desuden afholdt en række workshops, hvor de væsentligste hensyn er blevet diskuteret.

– Lynetteholmen er i dag en ambitiøs vision om en ny, bæredygtig bydel, der samtidig skal medvirke til en nødvendig klimasikring af byen. Derfor er det også afgørende, at vi får indarbejdet bæredygtigheden fra start og involveret alle de mange interessenter, der skal være med til at sikre projektets fremdrift og succes. Samtidig er det vigtigt, at vi indarbejder så stor fleksibilitet i øens udformning, at vi hele tiden sikrer, at projektet bl.a. indgår i et optimalt samspil med øvrige projekter i området, opfylder flest mulige behov og skaber mest mulig værdi. Vi glæder os enormt meget til at starte denne proces op i vores multidisciplinære team i et tæt samspil med By og Havn, arkitekter og de mange øvrige interessenter, siger Henrik Hostrup Pedersen, projektchef i Cowi.

I forbindelse med VVM-udredningen skal Rambøll se nærmere på potentielle miljøpåvirkninger ved det nye anlægsprojekt som omfatter alt fra støj- og trafikpåvirkninger og påvirkninger på dyr og planter på land og i vand.

– Rambøll er utroligt glade for at tage del i denne spændende udvikling af København, og specielt klimasikringsaspektet i forhold til de kommende vandstigninger ser vi som en væsentlig brik til hele Københavns udvikling over de kommende årtier. Tidligere på året har vi i Rambøll etableret en ny global division for miljøkonsekvensvurderinger, og vi glæder os til at bringe vores styrkede kompetencer i spil og følge hele den miljømæssige side af anlægsprocessen til dørs i tæt samarbejde med By & Havn og projektets øvrige interessenter, siger Mikkel Tamstorf, afdelingschef for Miljøvurderinger i Rambøll.

Der er forud for dette, indgået en aftale om bygherrerådgivning med Dansk Hydraulisk Institut vedrørende recipient- og kystttekniske undersøgelser for Lynetteholmen.

Læs også Frank Jensen: To nye ø-projekter supplerer hinanden fantastisk (+)

Læs også Regeringen: Brug for op til 7.500 flere boliger om året i hovedstaden (+)

Rammeaftale om VVM-rådgivning

 • Projekt/aftale: Rammeaftale om VVM-rådgivning ved anlæg af Lynetteholmen
 • Ydelser: Udarbejdelse af VVM-redegørelse, herunder forudgående miljøundersøgelser, scopingnotat, kortlægningsrapport mv.
 • Estimeret værdi: 3 millioner kr. ekskl. moms
 • Varighed: To år med option på forlængelse to gange af et år ad gangen
 • Teknisk rådgiver : Rambøll
 • Juridisk rådgiver: Bech-Bruun

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

 • Projekt/aftale: Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand ved anlæg af Lynetteholmen
 • Ydelser: Arkitektonisk bearbejdning og udformning, projektering, nødvendige forundersøgelser mv.
 • Estimeret værdi: 15 millioner kr. ekskl. moms
 • Varighed: Fire år
 • Teknisk rådgiver: Cowi med Arkitema og Tredje Natur som underrådgivere.
 • Juridisk rådgiver: Bech-Bruun

Læs også

Kommentarer

Seneste nyt

Transaktionsvolumenen falder fra 30 til 19 milliarder kr. på halvt år

Investering, Transaktioner / torsdag 18. juli 2019

Internationale investorer går efter disse ejendomme i Danmark

Pluss, Investering, Transaktioner / torsdag 18. juli 2019

Michael Lind Olesen satser på projektudvikling med familiefirma

Pluss, Projektudvikling, Bolig, Investering / torsdag 18. juli 2019

16.000 kvm kontorbyggeri på vej centralt i Aarhus

Aarhus, Internationalt, Kontor / torsdag 18. juli 2019

Colliers udvider vurderings- og rådgivningsteam til 30 mand

Erhvervsmæglere, Virksomheder og mennesker / torsdag 18. juli 2019

Estate Media Priserne: Fem kæmper om Projektprisen – giv din stemme

Estate Media Prisen / torsdag 18. juli 2019

Kommende konferencer

Torsdag den 29. august kl. 11:30

Ejendomsdagene 2019

- alt der glimter er ikke guld!

Tirsdag den 10. september kl. 09:00

ABR 18 i praksis

- kontrakter, honorering og tvisteløsning

Jobmarked

Nyeste opslag

Executive Assistant

       

Seneste nyhederTags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland