Foreløbig visualisering af Lynetteholmen. Illustration: Regeringen

Arbejdet med Lynetteholmen kan gå i gang med valg af rådgivere

Første led frem mod etableringen af Lynetteholmen er taget og nu går arbejdet i gang med at få lavet et grundigt forarbejde til området, som i fremtiden vil huse 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

– Det er jo altid med en vis respekt, at man sætter så store projekter i søen – bogstaveligt talt. Lynetteholmen vil være en forøgelse af Københavns samlede areal med ca. 2 procent og vil fungere både som klimasikring for vandstandsstigninger og vil samtidig kunne huse en helt ny bydel. Det er et historisk projekt og jeg glæder mig til at komme i gang med at gennemføre myndighedsarbejdet og projekteringen sammen med vores rådgivere, siger havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus.

Læs også Bred opbakning til ”Lynetteholmen” i Folketinget

I forbindelse med den tekniske rådgivning skal Cowi se nærmere på udformning og placering af Lynetteholmen, så man kan sikre, at projektet som planlagt kan ibrugtages fra 2022. By & Havn har i denne forbindelse desuden afholdt en række workshops, hvor de væsentligste hensyn er blevet diskuteret.

– Lynetteholmen er i dag en ambitiøs vision om en ny, bæredygtig bydel, der samtidig skal medvirke til en nødvendig klimasikring af byen. Derfor er det også afgørende, at vi får indarbejdet bæredygtigheden fra start og involveret alle de mange interessenter, der skal være med til at sikre projektets fremdrift og succes. Samtidig er det vigtigt, at vi indarbejder så stor fleksibilitet i øens udformning, at vi hele tiden sikrer, at projektet bl.a. indgår i et optimalt samspil med øvrige projekter i området, opfylder flest mulige behov og skaber mest mulig værdi. Vi glæder os enormt meget til at starte denne proces op i vores multidisciplinære team i et tæt samspil med By og Havn, arkitekter og de mange øvrige interessenter, siger Henrik Hostrup Pedersen, projektchef i Cowi.

I forbindelse med VVM-udredningen skal Rambøll se nærmere på potentielle miljøpåvirkninger ved det nye anlægsprojekt som omfatter alt fra støj- og trafikpåvirkninger og påvirkninger på dyr og planter på land og i vand.

– Rambøll er utroligt glade for at tage del i denne spændende udvikling af København, og specielt klimasikringsaspektet i forhold til de kommende vandstigninger ser vi som en væsentlig brik til hele Københavns udvikling over de kommende årtier. Tidligere på året har vi i Rambøll etableret en ny global division for miljøkonsekvensvurderinger, og vi glæder os til at bringe vores styrkede kompetencer i spil og følge hele den miljømæssige side af anlægsprocessen til dørs i tæt samarbejde med By & Havn og projektets øvrige interessenter, siger Mikkel Tamstorf, afdelingschef for Miljøvurderinger i Rambøll.

Der er forud for dette, indgået en aftale om bygherrerådgivning med Dansk Hydraulisk Institut vedrørende recipient- og kystttekniske undersøgelser for Lynetteholmen.

Læs også Frank Jensen: To nye ø-projekter supplerer hinanden fantastisk (+)

Læs også Regeringen: Brug for op til 7.500 flere boliger om året i hovedstaden (+)

Rammeaftale om VVM-rådgivning

 • Projekt/aftale: Rammeaftale om VVM-rådgivning ved anlæg af Lynetteholmen
 • Ydelser: Udarbejdelse af VVM-redegørelse, herunder forudgående miljøundersøgelser, scopingnotat, kortlægningsrapport mv.
 • Estimeret værdi: 3 millioner kr. ekskl. moms
 • Varighed: To år med option på forlængelse to gange af et år ad gangen
 • Teknisk rådgiver : Rambøll
 • Juridisk rådgiver: Bech-Bruun

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

 • Projekt/aftale: Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand ved anlæg af Lynetteholmen
 • Ydelser: Arkitektonisk bearbejdning og udformning, projektering, nødvendige forundersøgelser mv.
 • Estimeret værdi: 15 millioner kr. ekskl. moms
 • Varighed: Fire år
 • Teknisk rådgiver: Cowi med Arkitema og Tredje Natur som underrådgivere.
 • Juridisk rådgiver: Bech-Bruun

Læs også

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder