6 byer får støtte til byfornyelse

31 kommuner ansøgte om støtte hos Realdania i denne runde, hvoraf seks får nu tildelt støtte. Det er byerne Assens, Løgstør, Odder, Næstved, Aabenraa og Frederiksværk. Flest midler får Aabenraa og Assens, som skal dele knap 20 millioner kr.

De fleste ansøgerkommuner har søgt om støtte til byrumsprojekter, der binder bymidten bedre sammen. Eller en forbindelse mellem hovedgade og havn, der skaber bedre passage mellem to centrale steder i byen. En fælles udfordring for byerne – som projekterne skal bidrage til at løse – er at skabe gode byrum og at få bundet større bebyggelser i bymidterne sammen og dermed skabe rammerne for nye oplevelser og nye måder at bruge bymidten på.

I udvælgelsen af projekterne er der blandt andet lagt vægt på, at de lægger sig op ad kommunernes egne udviklingsstrategier. Derudover, at projekterne bygger på særlige, lokale potentialer. Som for eksempel et bevaringsværdigt kulturmiljø, der på den måde kan danne positiv udvikling af byen.

– Der har igen været stor interesse fra kommunerne for at søge om midler til projekter, der giver liv, nyt indhold og nye oplevelser til bymidten. Det er vi glade for. Det er positivt, at kommunerne på den måde aktivt tager stilling til, hvordan netop deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, så der skabes nyt liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum. Og hvordan det kan gøres i tæt, lokalt forankret samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, borgere og ildsjæle, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

En hovedby er i defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed – står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdania har afsat i alt 73 millioner kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant. I anden runde gives et samlet støttebeløb på 38,5 millioner kr.

– Assens. Støttebeløb: 10 mio. kr. Projekt: Byrum, der binder hovedgade og havn sammen
– Frederiksværk. Støttebeløb: 6,3 mio. kr. Projekt: Byrum mellem hovedgade og Gjethuset samt Arresø kanal
– Løgstør. Støttebeløb: 2 mio. kr. Projekt: Passage mellem bymidten og havnen
– Næstved. Støttebeløb: 3,5 mio. kr. Projekt: Byrum i den nordlige bymidte
– Odder. Støttebeløb: 7,5 mio. kr. Projekt: Forbindelse mellem centralt supermarked og handelsgade
– Aabenraa. Støttebeløb: 9,1 mio. kr. Projekt: Byrum på tværs af bymidte og ved et nyt sundhedshus

Læs også: Anden runde af Realdanias millionregn til byfornyelse har masser at give af

Læs også: Anne Skovbro leverer milliardoverskud i første år ved roret i By & Havn

Læs også: Realdanias regnskab for 2018 hårdt ramt af aktiefald

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder