1.300 boliger er planlagt i Frederiksbro, når den kommende bydel i Hillerød er færdigudviklet. Illustration: Mangor & Nagel

Her er Goldschmidts store byudviklingsprojekt i Hillerød

M. Goldschmidt Holding ejer et stort areal midt i Hillerød by på hjørnet af Herredsvejen og Ros­kildevej. Det samlede grundareal udgør ca. 93.500 kvm og vil danne grundlag for en helt ny by­del med blandede boliger, der er blevet døbt Frederiksbro.

Lokalplanen blev allerede vedtaget i starten af 2016 af et stort flertal i byrådet i Hillerød. Den giver mulighed for at opføre 6 punkthuse – ét på 8 etager, ét på 13 etager og 4 på hver 15 etager samt en bebyggelse langs Herredsvejen på op til 8 etager. Resten af bygningerne skal være mel­lem 3-6 etager og derudover opføres 89 rækkehuse.

Således vil det fuldt udviklede Frederiksbro bestå af i alt 120.000 etagemeter, heraf 115.000 etagemeter bo­ligareal og ca. 5.000 etagemeter erhverv og parkeringshus.

Mangor & Nagel Arkitekter har tegnet projektets etape 1 og 2 samt helhedsplanen, som rum­mer de 1.300 boliger og den store grønne kile. I alt er der 15 arkitekter tilknyttet projektet. Til etape 3 er der valgt Holscher Nordberg Architects til at tegne de to sidste bebyggelser i etape A.

Arealet er opdelt i to områder – område A og område B. I første omgang koncentreres bygge­riet af område A, som opdeles i tre etaper. Etape 1 består 89 rækkehuse og etape 2 består af to punkthuse på hver 15 etager og tilsammen 169 lejligheder, to karrébebyggelser med tilsammen 334 lejligheder og ét erhvervs- og parkeringshus.

Etape 3 består af 2 karrébebyggelser med tilsammen 251 lejligheder. Område A vil – når det er fuldt udbygget – komme til at huse ca. 2.000 beboere. Område B vil komme til at huse ca. 1.500 beboere.

Det samlede område bindes sammen af et gigantisk grønt område, benævnt den grønne kile, anlagt med Svanesøen på ikke mindre end 300 meter i længden. Hele området anlægges som et rekreativt område for Frederiksbro’ beboere med flere aktiviteter.

Den 2. november 2018 blev der givet byggetilladelse til etape 1 – opførelse af de første 89 ræk­kehuse. Det forventes, at de første lejere kan flytte ind i første halvdel af 2020. Den 22. februar 2019 blev der giver byggetilladelse på opførelse af en boligkarré og et punkthus med en parkeringskælder i etape 2. I foråret 2019 forventes byggetilladelse på resten af etape 2.

Læs også: Advokat vil klage over vejekspropriation i Hillerød

Læs også: Mikael Goldschmidt bekymret over udenlandske investorers tilgang

Læs også: Solidt regnskab lover endnu et godt år for arkitektbranchen

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder