Copenhagen Capital leverer “tilfredsstillende” regnskab for 2018

Årets resultat for virksomheden udgør 37,5 millioner kr. mod 34,5 millioner kr. for 2017. Resultatet før værdireguleringer af ejendomme og gæld samt skat udgør et overskud på 6,2 millioner kr. mod 5,2 millioner kr. for 2017.

Dermed er de udmeldte resultatforventninger for 2018 i det væsentligste nået.

– Vi er tilfredse med resultatet for 2018. Jeg er særligt tilfreds med de opnåede driftsmæssige forbedringer og den medførte værdiforøgelse af porteføljen, hvilket kan henføres til et godt håndværk af ejendomsteamet i Copenhagen Capital, siger adm. direktør Lars Falster.

Koncernens egenkapital er vokset til 189,2 millioner kr. mod 149,3 millioner kr. ved udgangen af 2017. Soliditetsgraden udgør 40,1% pr. 31. december 2018 mod 40,9% for 2017. Værdien af koncernens ejendomme udgjorde pr. 31. december 2018 446,6 millioner kr. mod 335,7 millioner kr. ved samme tid i 2017. Nettorentebærende gæld i forhold til porteføljens markedsværdi udgør pr. 31. december 2018 57,7 procent mod 60,5 procent ved udgangen af 2017.

Copenhagen Capital har i løbet af regnskabsperioden overtaget tre ejendomme, hvoraf én ejendom er solgt igen efter et kortvarigt ejerskab med en fortjeneste på 6,5 millioner kr. efter skat. Efter regnskabsperiodens udløb købte Copenhagen Capital JJW Arkitekters kontorejendom på Frederiksberg til 47 millioner kr.

– Selskabet har vist sin værdi med et team af ejendomsspecialister, der er stærke på indkøb, drift og udvikling af ejendomme i København. Jeg har store forventninger til den fortsatte ekspansion i Copenhagen Capital, og selskabet er godt på vej til et niveauskifte med et balancemål på 1 milliard i 2020. De nye komplementære forretningsområder er alle i en positiv udvikling, siger bestyrelsesformand Henrik Oehlenschlæger.

Modernisering og istandsættelse har medført øgede driftsindtægter i flere af Copenhagen Capitals ejendomme. Den igangsatte opførsel af ungdomsboliger på Nørrebro følger planen, og forventes færdiggjort i efteråret 2019.

Forretningsplanen Vision2020 blev vedtaget i 2018 med et nyt balancemål på 1 milliard kr. i 2020, og selskabet forhandler løbende om nye ejendomskøb, der kan påvirke det fremtidige resultat.

For 2019 forventer Copenhagen Capital et resultat på mellem 9 og 12 millioner kr. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedskurs og skat.

Læs også: – Det skal være det rigtige projekt, når vi investerer for over 1 milliard kr.

Læs også: To ejendomsprofiler starter bygherrerådgivningsfirma

Læs også: Copenhagen Capital køber JJW Arkitekters domicil

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder