Estate Media –

Nyheder – Danmark

Adm. direktør Jesper Nygård, Realdania

Realdanias regnskab for 2018 hårdt ramt af aktiefald

Med et underskud for 2018 og mere afdæmpede forventninger til fremtiden, vil Realdania nu uddele færre midler til filantropi.

Martin Burlund

torsdag 14. marts 2019 11:12

Årets resultat for Realdania blev et underskud på 617 millioner kr. efter skat. Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 blev der udtrykt forventning om et overskud efter skat og uddelinger i 2018 i niveauet 100-300 millioner kr.

Realdania lægger vægt på, at resultatet skal ses i lyset af den negative udvikling på de finansielle markeder. Finansmarkederne var generelt præget af store udsving i løbet af året, og i årets sidste kvartal – og særlig i december – faldt de globale aktiemarkeder markant.

– Et negativt resultat er naturligvis ikke tilfredsstillende, og årets resultat lever da heller ikke op til forventningerne udmeldt ved regnskabsaflæggelsen for 2017. Som så mange andre har Realdania mærket, at 2018 var et turbulent år på aktiemarkederne. Resultatet blev især påvirket af et negativt investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 243 millioner kr., udgiftsførte uddelinger på 533 millioner kr. samt en regnskabsmæssig indtægt vedrørende skat på 204 millioner kr., siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.

– Realdanias investeringsstrategi har et langt sigte og vi har som mål, at foreningen er her for både nuværende og kommende generationer, og det betyder bl.a., at vi skal kunne bidrage til samfundet med filantropiske projekter – også i de dårligere år på aktiemarkederne, siger Jesper Nygård.

På lang sigt forventes investeringsstrategien derfor at medføre et afkastmønster, hvor investeringsformuens afkast forventes at være på niveau med eller lidt under afkastet på globale aktier i perioder med stigende aktiemarkeder, mens investeringsformuens afkast forventes at være over afkastet på globale aktier i perioder med uændrede eller faldende aktiemarkeder.

– Realdanias investeringsstrategi har fokus på både at optimere det risikojusterede afkast og på at beskytte vores egenkapital. Det betyder, at vi forventer, at vi i rigtig gode perioder har svært ved at følge med de høje afkast, mens vi i dårlige perioder leverer et bedre afkast end markedet. Selvom det naturligvis ikke er godt at levere et negativt afkast, så er det betryggende at konstatere, at 2018 har levet op til det forventede mønster, siger adm. direktør Jesper Nygård.

Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 9,1 procent p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko anses som tilfredsstillende af ledelsen i Realdania.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,4 milliarder kr. ultimo 2018, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 726 ved udgangen af året mod 623 året før. I 2018 er der afsluttet i alt 203 projekter.

De filantropiske bevillinger i året udgjorde 552 millioner kr. og i 2019 forventes et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 millioner kr. i lighed med 2018. I 2017 udgjorde bevillingerne 1.012 millioner kr. og årets og kommende års uddelinger ligger således i et mindre niveau end det gennemsnitlige historiske uddelingsniveau. Det er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år.

Med udgangspunkt i de konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år og til niveauet for filantropiske uddelinger forventer Realdania samlet set et mindre overskud efter skat og uddelinger i 2019 i niveauet 0-200 millioner kr. Det skal bemærkes, at resultatet er forbundet med betydelig usikkerhed, da resultatet er afhængigt af investeringsafkastet for 2019.

Læs også: Casa-formand Eivind Kolding: – Vi skal bygge billige boliger

Læs også: Realdania køber et af de første åbne kontorer i Danmark

Læs også: Realdania vinder Bygherreprisen for 28.000 kvm byggeri til 2 milliarder

Kommentarer

Seneste nyt

Ugen i Ejendom: Tetris og Marienlyst, PropTech og seniorboliger

Ugen i ejendom / lørdag 24. august 2019

Artha sælger Marienlyst Strandhotel til svenske Midstar

Hotel, Transaktioner / torsdag 22. august 2019

– De er jo lidt aggressive

Podcast / fredag 23. august 2019

Jeudan opjusterer med 30-40 millioner kr.

Regnskab og resultater / fredag 23. august 2019

Kolding Kommune udbyder ny bydel på 30.000 kvm

Byudvikling / fredag 23. august 2019

Agat ændrer i organisationen

Virksomheder og mennesker / fredag 23. august 2019

Kommende konferencer

Torsdag den 29. august kl. 11:30

Ejendomsdagene 2019

- alt der glimter er ikke guld!

Tirsdag den 10. september kl. 09:00

ABR 18 i praksis

- kontrakter, honorering og tvisteløsning

Jobmarked

Nyeste opslag

Regional byggeleder til Ejendomskontor Kolding

       

Property manager/ejendomsadministrator

       

Seneste nyhederTags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland