Hovedindgangen til Akuthuset på Nyt Hospital Bispebjerg. Illustration: KHR Architecture, EYP Health og Arup

Nyt 77.500 kvm akuthospital på Bispebjerg i udbud med milliardkontrakt

Som led i en massiv opgradering og udbygning af Bispebjerg Hospital sender Region Hovedstaden nu byggeriet af det kommende 77.500 kvm store Akuthuset i udbud. Akuthuset udbydes som en totalentreprise med forhandling. Kontraktsummen er cirka 1,5 milliard kr. ud af et samlet budget på 3,43 milliarder kr. i 2019-priser.

Byggeriet går i gang i løbet af det næste års tid.

– Vi er stolte over at offentliggøre et godt og gennemarbejdet udbud, som er skabt i samarbejde med rådgivere, hospitalets brugere og regionen. Det bliver spændende at se, hvem der vil byde på opgaven om at bygge fremtidens hospital på Bispebjerg. Vi har allerede holdt en række dialogmøder med markedet, og vi fornemmer en god interesse for projektet, siger projektchef Lene Stevnhoved, Nyt Hospital Bispebjerg.

Opgaven udbydes som en totalentreprise med forhandling, hvilket giver bygherreorganisationen mulighed for at gå i dialog med de bydende. Det skal blandt andet give entreprenørerne en bedre forståelse for opgavens karakter – og dermed minimere risiko i projektet.

Planen er at prækvalificere fire bydende i foråret, og opgaven forventes tildelt i slutningen af 2019 efter en forhandlingsprocedure.

Læs også Ny projektchef for københavnsk milliardbyggeri er ingeniør og byrådspolitiker

Overholdelse af tidsplaner og økonomi
Et projekt af den størrelse og kompleksitet kræver stram styring for at overholde tidsplaner og økonomi. For at minimere risici har Nyt Hospital Bispebjerg arbejdet med at optimere betingelserne for, at entreprenøren kan arbejde uden forhindringer. Der er eksempelvis etableret en fælles byggeplads, der skal sørge for at trafikken omkring byggepladsen kører.

Byggetomten er også blevet forberedt, da der allerede er gravet ud til kælderen i det nye byggeri. Endelig er byggeorganisationen i gang med at lægge en detaljeret plan for udflytning og nedlukning af bygning 7, der rummer operationsgang, røntgen og andre centrale funktioner, og som skal vige pladsen for det nye hospital.

Akuthuset er tegnet af KHR Architecture, EYP Health og Arup.

Det nye hospital forventes at kunne åbne dørene for patienter i 2023.

Fakta om Nyt Hospital Bispebjerg:

  • Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg er en 77.500 kvadratmeter stor udvidelse af det eksisterende hospital, der blandt andet omfatter ensengs-stuer, en fælles akutmodtagelse, intensiv afdeling, røntgen og operationsgang og et helt nyt Kvinde-Barn Center
  • Akuthuset udbydes som en totalentreprise med forhandling. Kontraktsummen er ca. 1,5 mia. kr. af et samlet budget på 3,43 mia. kr. i 2019-priser
  • Planen er at prækvalificere fire bydende i foråret 2019, og opgaven forventes tildelt i slutningen af 2019 efter en forhandlingsprocedure
  • Byggeriet af Akuthuset begynder umiddelbart efter, og det nye hospital forventes at kunne åbne dørene for patienter i slutningen af 2023
  • Akuthuset er tegnet af KHR Architecture, EYP Health og Arup
  • Region Hovedstadens Center for Ejendomme bygger Nyt Hospital Bispebjerg, der er finansieret af Kvalitetsfonden
  • Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum

Læs også Arkitema skal styre Ny Bispebjerg Psykiatri i mål

Læs også Claes Brylle Hallqvist opsagt efter kritik af udbudsproces til 1,6 milliarder kr.

Læs også Choktidsplan: Bispebjerg skærer 2 år af byggetid og sparer 300 millioner kr.

Læs også Hospitalsbyggechef skifter til Fokus Asset Management

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Se alle

Seneste nyt

Populære nyheder