Estate Media –

Nyheder – Danmark

Foto: Arkiv

Københavns Kommune vil åbne for potentielt 22.000 flere tagboliger

Siden 2015 har forvaltningen modtaget over 100 sager årligt om etablering af tagboliger i eksisterende bebyggelse.

Kamilla Sevel

mandag 17. december 2018 10:29

Politikerne i Københavns Kommune forsøger nu at fremme muligheden for at udvikle tagboliger. Med nye retningslinjer for tagboligerne skal der skabes gennemsigtighed om lovgrundlaget og de krav, som ansøger kan forvente at blive mødt af, og dermed er håbet, at processen bliver lettet for alle parter. Politikere anbefaler at lempe på tilgangen til for eksempel parkeringskrav.

Mange af Københavns etageejendomme gemmer på muligheden for nye boliger øverst oppe under taget. Arealer, som i dag enten står tomme eller anvendes som for eksempel tørreloft eller loftsrum, skal i fremtiden lettere kunne gøres til nye hjem for københavnere, er politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg enige om.

– Der er store ønsker om at etablere flere tagboliger i byen, og det skal vi selvfølgelig hjælpe til med fra politisk side. Retningslinjerne skal gøre det nemt og gennemskueligt for boligforeninger og entreprenører at se, om og hvordan det er muligt at etablere tagboliger, så vi kan få udnyttet det potentiale, der ligger under byens tage. Vi skal holde fast i at sikre andre beboere et ordentligt dagslys, selvom nye boliger bliver til. Det skal nye retningslinjer være med til at sikre, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten).

Siden 2015 har forvaltningen modtaget over 100 sager årligt om etablering af tagboliger i eksisterende bebyggelse. Til sammenligning var der i 2013 83 sager og i 2014 75 sager. Tallene vidner om en større interesse for at veksle tørrelofter til tagboliger de seneste år.

En anden fordel ved at udnytte loftsarealet til boliger er, at etableringen af nye boliger ikke på samme måde kræver kommunal kapital, fordi der ikke skal anlægges veje og kollektiv transport i en etableret bydel. Dermed er tagboliger en gevinst for København, som frem mod 2027 vokser med op mod 100.000 nye indbyggere. For at lette på mulighederne for at etablere nye beboelige kvadratmeter er det også et politisk ønske om, at der anlægges en mere lempelig tilgang til krav om parkeringspladser i tagboligprojekter, forklarer Ninna Hedeager Olsen:

– Parkeringspladser er ofte umulige eller usandsynligt dyre at anlægge i forbindelse med eksisterende stationsnært byggeri, men det skal ikke afholde os fra at give mulighed for at skabe rummelige boliger. Vi skal gentænke vores udnyttelse af den begrænsede plads, vi har til rådighed i byen, og hvis lofterne ikke bruges, bør de veksles til boliger, som vi i høj grad mangler. Derfor skal forvaltningen blandt andet se mildere på krav om parkering om muligt. Jeg håber, at nye retningslinjer kan være med til at skabe incitament til at skabe nye boliger i nuværende boligforeninger, siger borgmesteren.

Retningslinjerne vil tage udgangspunkt i forskellige typer tagboligprojekter og skal udarbejdes efter 4 temaer: Arkitektoniske hensyn, parkeringsforhold, friarealer og lysforhold.

Erfaringer viser, at det er inden for disse temaer, et tagboligprojekt typisk kan være særligt udfordret. Med disse rammer vil kommunen kunne imødekomme entreprenørernes ønske om mere forudsigelighed på området.

Retningslinjerne vil være udgangspunktet for konkrete skøn i behandlingen af den enkelte byggesag.

Retningslinjerne forventes at kunne offentliggøres i 1. kvartal 2019. I løbet af det første år efter offentliggørelse af retningslinjerne vil Teknik- og Miljøforvaltningen føre statistik over ansøgninger om og tilladelser til tagboliger. Forvaltningen vil efter et år vende tilbage med en orientering til Teknik- og Miljøudvalget om evaluering og status for retningslinjerne.

Antal afgørelser til byggesager omhandlende etablering af tagboliger i eksisterende bebyggelse:

2013: 65
2014: 66
2015: 123
2016: 121
2017: 111
2018 (pr. 5. december): 141

Læs også Skou Gruppen bygger 26 taglejligheder i København

Læs også Nybolig og Domea opfordrer til flere almene boliger under byens tage

Kommentarer

Seneste nyt

Fusioner og konsolideringer skal være med til at vende nedgang i EDC Erhverv

Pluss, Erhvervsmæglere / lørdag 30. maj 2020

Ugen i Ejendom: Fremgang og store handler

Ugen i ejendom / lørdag 30. maj 2020

Kontorejendom i København K skifter ejer i handel til 181 millioner kr.

Pluss, Investering, København, Transaktioner / fredag 29. maj 2020

Markant fald i top- og bundlinjen i EDC Erhverv Poul Erik Bech

Pluss, Regnskab og resultater, Erhvervsmæglere / fredag 29. maj 2020

Nordisk investor køber 160 boliger og erhverv i Tingbjerg af Innovater

Pluss, Bolig, Investering, Transaktioner / fredag 29. maj 2020

Nrep vælger Casa til at opføre 57.000 kvm stort projekt

Byudvikling, Investering, København / torsdag 28. maj 2020

Kommende konferencer

Torsdag den 11. juni kl. 10:00

WEBINAR: Hotelmarkedet efter Corona

- med Christian Kielgast, Peter Haaber og Kamilla Sevel

Onsdag den 17. juni kl. 09:00

Erhvervs- og boligmarkedet i Trekantområdet

- investeringer i Vejle, Kolding og Fredericia

Estate Podcast

Seneste nyhederTags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland