JFP vinder totalentreprise på 172 millioner kr. på Frederiksberg

Betty III omfatter i alt 125 plejeboliger i varierende størrelse samt tilhørende servicearealer og multihal. Projektet er på 10.600 kvm fordelt på 6 etager samt tilhørende udearealer og skal være med til at sikre en mangfoldig og levende bydel.

Bygherrerne er Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber, arkitekt Erik Arkitekter, ingeniør MOE og landskabsarkitekt Bogl. Den samlede entreprisesum er på 171,8 millioner kr. ekskl. moms og standstill perioden udløber 31. oktober.

Dommerbetænkningen roser projektet på parametrene pris, arkitektur og funktionalitet samt organisation/bemanding/kvalitetssikring og idriftsættelse.

– JFP og deres rådgivere har lavet et godt og gennemarbejdet forslag, hvor de forskellige arealer er optimeret. Projektets store styrke ligger i hovedgrebet, der skaber rigeligt med dagslys til fællesarealer og skaber en meget urban og direkte sammenhæng med byrummet. Valget af træ på facaderne er en flot løsning og boligerne er veldisponerede. Procesbeskrivelsen har gode redegørelser for samarbejdet med bygherre og involverede parter. Med den positive dialog under tilbudsgivningen, ser vi med glæde frem til det kommende samarbejde, hedder det i begrundelsen for valget af JPF.

JFP opfører desuden 72 plejeboliger i Bavne Ager Vest og nyt psykiatrisk regionshospital i DNV-Gødstrup.

– Vi har i de senere år vundet mange sager på sundhedsområdet, som jeg tror skyldes vores store erfaring på området og en klar tilbudsstrategi siger CEO, Jesper Friis Poulsen fra JFP.

Læs også Arkitema skal styre Ny Bispebjerg Psykiatri i mål

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder