Estate Media –

Nyheder – Danmark

MTH Group består foruden MT Højgaard af Enemærke & Petersen, Ajos, Lindpro og Scandi Byg samt de delejede virksomheder Greenland Contractors og Seth. Foto: MTH Group

Uventet MgO-afgørelse: MTH Group nedjusterer forventninger til et underskud på 400 millioner kr.

En uventet voldgiftskendelse i forbindelse med MgO-vindplader betyder, at den pressede koncern skærer forventningerne til driftsresultatet med knap 0,5 milliard kr. Knud Højgaards Fond giver tilsagn om yderligere ansvarlig lånekapital.

Der lægges nu yderligere pres på MTH Group, som efter en uventet voldgiftskendelse i en MgO-vindpladesag nedjusterer forventningerne til helåret til et negativt driftsresultat på 400 millioner kr. mod tidligere et overskud i niveauet 0-50 millioner kr.

Omsætningen ventes uændret at blive omkring 6,8 milliarder kr., oplyser MTH Group.

En voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg har fredag den 14. september afsagt en kendelse, som pålægger MTH Groups datterselskab Enemærke & Petersen at betale 2,8 millioner kr. eksklusive moms og sagsomkostninger for anvendelse af MgO-vindplader på en rækkehusbebyggelse. Materialevalget blev foretaget i foråret 2013, og arbejdet blev påbegyndt i august 2013 og afsluttet i april 2014.

– Kendelsen, der er endelig, skærper efter koncernens opfattelse retspraksis på området, da ansvaret for brug af MgO-plader for første gang placeres hos entreprenøren frem for rådgiveren i de tilfælde, hvor rådgiveren har godkendt entreprenørens forslag og dermed anvendelsen, men hvor entreprenøren ikke har givet rådgiveren eller bygherren specifikke oplysninger om, at MgO-plader var et nyt og uprøvet produkt. Dette til trods for at voldgiftsretten anerkender, at anvendelsen af MgO-plader var stigende og ved udgangen af 2012 udgjorde 75 procent af markedet for vindplader, lyder det fra MTH Group.

I den første prøvesag – afsagt 21. juni 2017 – om MgO-plader som vindspærreplader var resultatet det modsatte, eftersom det var totalrådgiveren, der blev kendt erstatningsansvarlig, mens Enemærke & Petersen blev frifundet. Forskellen mellem den første prøvesag og den nye er, at det i den første sag var totalrådgiveren (også et arkitektfirma), der godkendte brugen af MgO-plader som en egentlig projektændring.

Læs også MT Højgaard på vej mod degradering i ny ejerstruktur

Læs også Bestyrelsesformand er ny adm. koncerndirektør i MTH Group

Hensætter i tilfælde af yderligere tab
På baggrund af den modtagne kendelse foretager MTH Group en regnskabsmæssig hensættelse til dækning af koncernens eventuelle forpligtelser i andre boligbyggerier og renoveringer, hvor der blev anvendt MgO-plader. Hensættelsen er baseret på en skønsmæssig vurdering og omfatter også en række sager, hvor der fortsat er tvivl om ansvarsgrundlaget.

– I forlængelse af den uventede voldgiftskendelse og den deraf følgende nedjustering har MTH Groups ejerkreds stillet sig positive overfor en styrkelse af koncernens likviditets- og kapitalgrundlag. Således har Knud Højgaards Fond meddelt, at den til dækning af de nye krav giver tilsagn om tilførsel af yderligere ansvarlig lånekapital på op til 400 millioner kr. til MTH Group direkte eller via det fusionerede og børsnoterede selskab, som forventes dannet efter en fusion mellem Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, oplyser MTH Group.

Knud Højgaards Fond har således udtrykt villighed til at styrke koncernen med op til 650 millioner kr., idet der tidligere er givet tilsagn om op til 250 millioner kr. Disse likviditetstilførsler vil formentlig kræve fondsmyndighedens godkendelse.

Derudover har Knud Højgaards Fond og Monberg & Thorsen ydet et ansvarligt lån på samlet 150 millioner kr. tilført som likviditet i maj 2018.

Bestyrelsesformand: Derfor nedjusterer vi
Søren Bjerre-Nielsen, formand for bestyrelsen i MTH Group, siger:

– Vi må konstatere, at den overraskende voldgiftskendelse efter vores opfattelse ændrer den tidligere praksis markant, når det kommer til ansvarsfordelingen mellem entreprenør og rådgiver ved valg af byggematerialer. Derfor tager vi nu konsekvensen og hensætter til eventuelle forpligtelser i øvrige projekter med MgO-vindplader.

– Jeg vil gerne understrege, at den regnskabsmæssige hensættelse er baseret på en skønsmæssig vurdering, og at den også omfatter en række sager, hvor der fortsat er tvivl om ansvarsgrundlaget. Det er således stadig sådan, at vi vil se på hver sag enkeltvis, fordi præmisserne er forskellige fra sag til sag. Hensættelsen betyder, at vi må nedjustere forventningerne til året, og vi glæder os over tilsagnet fra Knud Højgaards Fond, som sikrer vores kapitalgrundlag og likviditet, siger bestyrelsesformanden.

Læs mere i Uventet voldgiftskendelse lægger hele ansvaret på rådgivere i MgO-sag og frikender entreprenører

Læs også Torben Biilmann stopper i MTH Group med øjeblikkelig virkning

Læs også Presset MT Højgaard afskediger to koncerndirektører

Læs også MT Højgaard ejere indskyder 150 millioner kr. efter nyt underskud

Læs også MTH har lavere forventninger til 2018 end til 2017

Læs også MT Højgaard afskediger 160 medarbejdere efter tabte projekter

( Besøgt 1.195 gange, 1 besøg i dag )

Kommentarer

Seneste nyt

Nrep køber 85.000 kvm logistik med Coop som lejer

Industri og logistik, Investering, Transaktioner / onsdag 2. december 2020

Mægler har forslag til løsning på politisk skandale

Erhvervsmæglere, Investering / onsdag 2. december 2020

Danielsen Group forventer første overskud i tre år i 2020/21

Pluss, Arkitektfirmaer, Regnskab og resultater / onsdag 2. december 2020

Færre og færre boliglejere sættes på gaden – især i hovedstaden

Bolig / tirsdag 1. december 2020

– En ubehøvlet retorik

Estate Magasin, Byudvikling, Odense / mandag 30. november 2020

Antallet af ghettoområder knap halveret på ny liste: – Fantastisk positivt

Bolig / tirsdag 1. december 2020

Kommende konferencer

Tirsdag den 8. december kl. 09:00

VENTELISTE Udvikling af senior- og plejeboliger

- sundt byggeri og sundhedsbyggeri til fremtidens beboere mod 2030

Torsdag den 10. december kl. 10:00

WEBINAR Udviklingen på kontormarkedet

- stigende tomgang, hjemmearbejdspladser og domicilinvesteringerEstate Podcast

Seneste nyheder